LJMedA05 Latinská literatura středověké Evropy I

Filozofická fakulta
podzim 2006
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Rozvrh
St 15:00–16:35 A31 stara
Předpoklady
LJBcA04zk
Důkladná znalost latiny zhruba v rozsahu bakalářského studia, studenti se mohou zapisovat ještě před složením státní bakalářské zkoušky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět je určen studentům magisterského cyklu, ve výjimečných případadech jej lze po dohodě s vyučujícím zapsat semestr před složením státní bakalářské zkoušky.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška podává přehled latinské literární produkce v Evropě od pozdní antiky (s důrazem na latinskou patristiku) do 11. století a ozřejmuje předpoklady literárního vývoje vznikající v pozdně římském období. Dále se poukazuje na specifické rysy středověké literatury, sleduje se vývoj nejvýznamnějších žánrů středolatinské literatury (především hagiografie, historiografie a světské i duchovní poezie). Zvláštní pozornost je soustředěna na nejdůležitější kulturní centra Evropy a na tzv. renesanční období středověku (v tomto semestru bude důkladně probrána karolinská a ottonská renesance).
Osnova
  • Nejvýznamnější žánry středolatinské literatury a nástin jejich vývoje; specifické rysy středověké literatury; Předpoklady literárního vývoje, vznikající v pozdně římském období; Přehled latinské patristiky; Tzv. přechodné období v jednotlivých oblastech Evropy; 9.-10. století - Karolinská a ottonská renesance, literatura tzv. temných období; 11. století - nástup k rozmachu středolatinského písemnictví;
Literatura
  • Manitius, Max. Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters I-III. München : C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung 1911, 1923, 1931.
  • Conte, G. B. Dějiny římské literatury. Praha : KLP 2003.
  • Brunhölzl, Franz. Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters I, II. München : Fink 1975, 1992.
  • Letteratura latina medievale, (secoli VI-XV) :un manuale. Edited by Ferruccio Bertini - Claudio Leonardi. Firenze: SISMEL, 2002. xii, 512 s. ISBN 88-8450-098-2. info
  • KUŤÁKOVÁ, Eva a Anežka VIDMANOVÁ-SCHMIDTOVÁ. Slovník latinských spisovatelů. Praha: Odeon, 1984. info
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení formou kolokvia. Je vyžadován obecný přehled o dosud probrané látce. Součástí kolokvia je překlad vybraného latinského textu.
Navazující předměty
Informace učitele
Vedle uvedené literatury vezme zchazeč úvahu obsah přednášek a texty, jimiž byl výklad přednášky provázen (ukázky).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018, jaro 2022.