LJMedA05 Latinská literatura středověké Evropy I

Filozofická fakulta
podzim 2012
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (přednášející), Mgr. Soňa Hudíková, Ph.D. (zástupce)
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:10–14:55 M22, Po 15:00–15:45 M22
Předpoklady
LJBcA04 Latinská mluvnice V
Důkladná znalost latiny zhruba v rozsahu bakalářského studia, studenti se mohou zapisovat ještě před složením státní bakalářské zkoušky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět je určen studentům magisterského cyklu, ve výjimečných případadech jej lze po dohodě s vyučujícím zapsat semestr před složením státní bakalářské zkoušky.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen vysvětlit vývoj středolatinské literatury do 11. století; vyjmenovat a chronologicky seřadit profilové autory středolatinské prózy a poezie; charakterizovat jejich tvorbu a její význam; interpretovat nejvýznamnější latinské spisy daného období.
Osnova
 • 1) Nejvýznamnější žánry středolatinské literatury a nástin jejich vývoje
 • 2) Specifické rysy středověké literatury
 • 3) Předpoklady literárního vývoje v pozdně římském období
 • 4) Přehled latinské patristiky
 • 5) Tzv. období interim v různých částech Evropy
 • 6) 9.-10. století - Karolinská a Ottonská renesance
 • 7) 11. století - počátek rozkvětu středověké latinské literatury
Literatura
 • BRUNHÖLZL, Franz. Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters I. München: W. Fink, 1975. info
 • BRUNHÖLZL, Franz. Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters II. München: W. Fink, 1992. info
 • Letteratura latina medievale, (secoli VI-XV) :un manuale. Edited by Ferruccio Bertini - Claudio Leonardi. Firenze: SISMEL, 2002. xii, 512 s. ISBN 88-8450-098-2. info
 • BARTOŇKOVÁ, Daša. (ed., transl.) Gian Biagio Conte: Dějiny římské literatury. 2., revid. a dopl. vydání. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 2008. 800 s. sine. ISBN 978-80-86791-57-9. info
 • MANITIUS, Max. Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters. München: Beck, 1911. I. info
 • MANITIUS, Max. Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters. München, 1923. II. info
 • MANITIUS, Max. Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters. München: Beck, 1931. III. info
 • KUŤÁKOVÁ, Eva a Anežka VIDMANOVÁ-SCHMIDTOVÁ. Slovník latinských spisovatelů. Praha: Odeon, 1984. info
Výukové metody
Přednáška, četba
Metody hodnocení
Pravidelná aktivní účast na kurzu (min. 75%); prezentace vybraného textu. Kolokvium.
Navazující předměty
Informace učitele
Vedle uvedené literatury vezme uchazeč v úvahu obsah přednášek a texty, jimiž byl výklad přednášky provázen.
Apart from the given literature, students should also consider the contents of lectures and the presented texts.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018, jaro 2022.