LJMedA05 Latinská literatura středověké Evropy I

Filozofická fakulta
podzim 2011
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (přednášející), Mgr. Soňa Hudíková, Ph.D. (zástupce)
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Rozvrh
Po 9:10–10:45 122
Předpoklady
LJBcA04zk Zkouška z latiny po 2. ročníku
Důkladná znalost latiny zhruba v rozsahu bakalářského studia, studenti se mohou zapisovat ještě před složením státní bakalářské zkoušky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět je určen studentům magisterského cyklu, ve výjimečných případadech jej lze po dohodě s vyučujícím zapsat semestr před složením státní bakalářské zkoušky.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen vysvětlit vývoj středolatinské literatury do 11. století; vyjmenovat a chronologicky seřadit profilové autory středolatinské prózy a poezie; charakterizovat jejich tvorbu a její význam; interpretovat nejvýznamnější latinské spisy daného období.
Osnova
 • 1) Nejvýznamnější žánry středolatinské literatury a nástin jejich vývoje
 • 2) Specifické rysy středověké literatury
 • 3) Předpoklady literárního vývoje v pozdně římském období
 • 4) Přehled latinské patristiky
 • 5) Tzv. období interim v různých částech Evropy
 • 6) 9.-10. století - Karolinská a Ottonská renesance
 • 7) 11. století - počátek rozkvětu středověké latinské literatury
Literatura
 • BRUNHÖLZL, Franz. Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters I. München: W. Fink, 1975. info
 • BRUNHÖLZL, Franz. Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters II. München: W. Fink, 1992. info
 • Letteratura latina medievale, (secoli VI-XV) :un manuale. Edited by Ferruccio Bertini - Claudio Leonardi. Firenze: SISMEL, 2002. xii, 512 s. ISBN 88-8450-098-2. info
 • BARTOŇKOVÁ, Daša. (ed., transl.) Gian Biagio Conte: Dějiny římské literatury. 2., revid. a dopl. vydání. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 2008. 800 s. sine. ISBN 978-80-86791-57-9. info
 • MANITIUS, Max. Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters. München: Beck, 1911. I. info
 • MANITIUS, Max. Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters. München, 1923. II. info
 • MANITIUS, Max. Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters. München: Beck, 1931. III. info
 • KUŤÁKOVÁ, Eva a Anežka VIDMANOVÁ-SCHMIDTOVÁ. Slovník latinských spisovatelů. Praha: Odeon, 1984. info
Výukové metody
Přednáška, četba
Metody hodnocení
Pravidelná aktivní účast na kurzu (min. 75%); prezentace vybraného textu. Kolokvium.
Navazující předměty
Informace učitele
Vedle uvedené literatury vezme uchazeč v úvahu obsah přednášek a texty, jimiž byl výklad přednášky provázen.
Apart from the given literature, students should also consider the contents of lectures and the presented texts.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018, jaro 2022.