MIIL031p Intenzivní ošetřovatelská péče v infekčním lékařství - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. MUDr. Petr Husa, CSc. (přednášející)
MUDr. Svatava Snopková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lenka Vojtilová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Matúš Mihalčin (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Klinika infekčních chorob - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Markéta Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Klinika infekčních chorob - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 5. 10. 12:00–14:30 N02205, Po 12. 10. 12:00–14:30 N02205, Po 19. 10. 12:00–14:30 N02205, Po 26. 10. 12:00–14:30 N02205, Po 2. 11. 12:00–14:30 N02205
Předpoklady
MIIN0231p Ošetřovatelství v interně I-př && MIIN0231c Ošetřovatelství v interně I-cv && MIOS0222 Ošet. péče v intenzivní med.II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět přinese poznatky a praktické zkušenosti z ošetřovatelské péče poskytované na jednotce intenzivní péče kliniky zaměřené na léčbu pacientů s přenosnými chorobami. Zvláštní důraz je kladen na výjimečnosti intenzivní péče v infekčním lékařství – bariérový přístup, prevence nozokomiálních nemocí, ochrana personálu, typické diagnózy.
Výstupy z učení
Student umí:
- vysvětlit a popsat příčiny, příznaky, diagnostiku a léčbu u pacientů se závažným infekčním onemocněním.
Osnova
  • 1. týden – jednotka intenzivní péče v infekčním lékařství – odlišnosti od jiných JIP. 2. týden – bariérové ošetřovací postupy, prevence nozokomiálních nákaz, ochrana personálu před infekčními chorobami 3. týden – purulentní meningitidy 4. týden – septický šok 5. týden – herpetické menigoencefalitidy 6. týden – klíšťová meningoencefalitida 7. týden – infekční gastroenteritidy s výraznou dehydratací 8. týden - kontinuální eliminační metody 9. týden – kolitidy vyvolaná toxinem Clostridium difficile 10. týden – fulminantní průběhy akutních virových hepatitid 11. týden – jaterní cirhóza a hepatocelulární karcinom jako důsledky chronické hepatitidy B a C 12. týden – spondylodiscitida 13. týden – infekční endokardidita 14. týden – oportunní infekce u HIV infekce 15. týden – infekční komplikace u pacienta v hlubokém imunodeficitu
Literatura
    doporučená literatura
  • HUSA, Petr, Lenka KRBKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Svatava SNOPKOVÁ, Alena HOLČÍKOVÁ, Pavel POLÁK, Radek SVOBODA a Kateřina HAVLÍČKOVÁ. Infekční lékařství. Učební text pro studenty všeobecného lékařství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 159 s. ISBN 978-80-210-5660-2. info
  • CHALUPA, Pavel, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Petr HUSA, Zdeněk ČERNÝ, Alena HEJLOVÁ a Alena HOLČÍKOVÁ. Infekční lékařství. Učební text pro posluchače magisterského studia zdravotních věd. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity Brno, 2001. 48 s. ISBN 80-210-2576-X. info
  • HUSA, Petr, KRBKOVÁ Lenka (Editors). Infectious Diseases for Foreign Students. 1. vyd. Masarykova univerzita, 2013. 144 s. ISBN 978-80-210-6630-4.
Výukové metody
přednášky, semináře, cvičení
Metody hodnocení
kolokvium
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/MIIL031p