BOFY0121p Fyziologie I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (přednášející)
Ksenia Budinskaya, Ph.D. (přednášející)
Ing. Hana Holcová Polanská, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Svačinová, Ph.D. (přednášející)
Peter Matejovič (pomocník)
Ing. Gabriela Řezníčková (pomocník)
MUDr. Vojtěch Svízela (pomocník)
Šárka Šmardová (pomocník)
Garance
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.
Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 17. 9. 7:00–8:50 B22/116 aula, Pá 24. 9. 7:00–8:50 B22/116 aula, Pá 1. 10. 7:00–8:50 B22/116 aula, Pá 8. 10. 7:00–8:50 B22/116 aula, Pá 15. 10. 7:00–8:50 B22/116 aula, Pá 22. 10. 7:00–8:50 B22/116 aula, Pá 29. 10. 7:00–8:50 B22/116 aula, Pá 5. 11. 7:00–8:50 B22/116 aula, Pá 12. 11. 7:00–8:50 B22/116 aula, Pá 19. 11. 7:00–8:50 B22/116 aula, Pá 26. 11. 7:00–8:50 B22/116 aula, Pá 3. 12. 7:00–8:50 B22/116 aula, Pá 10. 12. 7:00–8:50 B22/116 aula, Pá 17. 12. 7:00–8:50 B22/116 aula
Předpoklady
Znalost biologie člověka, chemie a fyziky v rozsahu těchto předmětů vyučovaných na středních školách.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem výuky fyziologie je vysvětlit jak funguje lidský organismus, od molekulárních interakcí po orgánové systémy a jejich regulace.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu Fyziologie na úrovni svého studijního zaměření bude student schopen ;
- popsat základní funkce lidského těla – od buňky, jednotlivých tkání, orgánů, systémů a organismu jako celku ;
- vysvětlit základní typy regulací probíhající v lidském organismu ;
- určit základní číselné parametry zdravého dospělého člověka;
- aplikovat základní fyziologické principy do klinické problematiky svého oboru
Osnova
 • Úvod do studia. Základní funkce nervové buňky;
 • Morfologie a funkce páteřní míchy, reflex extero-, proprioceptivní;
 • Obecná fyziologie buněk. Klidový membránový potenciál. Akční potenciál;
 • Struktura a funkce nervového systému - přehled. Morfologie a funkce prodloužené míchy, mozečku, bazálních ganglií,mozkové kůry;
 • Vyšší nervová činnost, učení, paměť, spánek;
 • Fyziologie smyslů;
 • Respirace (mechanika dýchání, vitální kapacita, transport plynů). Regulace dýchání. Hypoxie;
 • Krev (složení, funkce). Hemokoagulace, zástava krvácení. Imunitní systém;
 • Gastrointestinální systém (morfologie, funkce, metabolismus substrátů). Žaludek, duodenum, pankreas, játra (morfologie a funkce). Tenké a tlusté střevo (morfologie a funkce). Výživa člověka.
Literatura
  povinná literatura
 • WARD, Jeremy P. T. a R. W. A. LINDEN. Základy fyziologie. První české vydání. Praha: Galén, 2010. 164 stran. ISBN 9788072626670. info
  doporučená literatura
 • MOUREK, Jindřich. Fyziologie : učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. 222 s. ISBN 9788024739182. info
 • ROKYTA, Richard. Fyziologie : pro bakalářská studia v medicíně, ošetřovatelství, přírodovědných, pedagogických a tělovýchovných oborech. 2., přeprac. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2008. 426 s. ISBN 808664247X. info
 • WILHELM, Zdeněk, Pavel BRAVENÝ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Milena ŠIMURDOVÁ a Yveta ŠTOURAČOVÁ. Stručný přehled fyziologie člověka pro bakalářské studijní programy. 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 117 s. ISBN 978-80-210-5283-3. info
 • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. vyd., zcela přeprac. a r. Praha: Grada, 2004. xiii, 435. ISBN 802470630X. info
 • SILBERNAGL, Stefan a Florian LANG. Atlas patofyziologie. 2., české vyd. Praha: Grada, 2012. x, 406. ISBN 9788024735559. info
Výukové metody
Výuka je vedena v podobě přednášek.
Metody hodnocení
Zápočet je udělován na základě výběrového testu, který se skládá z 20 otázek hodnocený 20 body. K úspěšnému zvládnutí je zapotřebí alespoň 12 bodů.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/fyziol - odkaz výuka
Rozpis témat přednášek je vyvěšen na nástěnce Fyziologického ústavu a v IS MUNI - studijní materiály - organizační pokyny. A list of all lecture topics is post up on notice board of Department of Physiology and on IS MUNI - study materials - course-related instructions.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2021/BOFY0121p