BOFY0121p Fyziologie I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2008
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Zdeněk Wilhelm, CSc. (přednášející)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Zdeněk Wilhelm, CSc.
Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 7:00–8:50 P51 Posluchárna V. Čermáka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout informace o funkci jednotlivých orgánů a orgánových systémů v fyziologickém vývoji člověka.
Osnova
  • Úvod do studia. Buňka (buněčná membrána, organely, morfologie, funkce), klidový membránový potenciál. Krev (složení, funkce). Imunitní systém. Srdce (morfologie, funkce, převodní systém srdeční). Srdeční cyklus. Elektrokardiografie. Vyšetřovací metody v kardiologii. Infarkt myokardu, ateroskleróza. Fyziologie krevního oběhu. Zvláštnosti krevního oběhu některých orgánů. Respirace (mechanika dýchání, vitální kapacita, transport plynů). Regulace dýchání. Hypoxie. Ledviny (morfologie, funkce jednotlivých oddílů, endokrinní funkce). Protiproudový systém ledvin, funkční zkoušky ledvin. Složení tělesných tekutin, acidobazická rovnováha.
Literatura
  • Boron W.F. et al.: Medical Physiology. Saunders, Philadelphia 2003.
  • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. vyd., zcela přeprac. a r. Praha: Grada, 2004. xiii, 435. ISBN 802470630X. info
  • WILHELM, Zdeněk a Zuzana NOVÁKOVÁ. Praktická cvičení z Fyziologie - pro studenty bakalářských oborů. In Praktická cvičení z Fyziologie. 1.vydání. Brno: Masarykova universita v Brně - Lékařská fakulta, 2004. s. 1-94. ISBN 80-210-2601-4. info
  • WILHELM, Zdeněk. Stručný přehled fyziologie člověka pro bakalářské studijní programy. Vydavatelství MU v Brně. Brno - Kraví Hora: Vydavatelství MU , Brno-Kraví Hora, 2002. 116 s. ISBN 80-210-2837-8. info
  • WILHELM, Zdeněk a Zuzana NOVÁKOVÁ. Praktická cvičení z fyziologie pro studenty bakalářských oborů. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, Brno-Kraví hora, 2001. 93 s. ISBN 80-210-2601-4. info
  • ROKYTA, Richard. Fyziologie :pro bakalářská studia v medicíně, přírodovědných a tělovýchovných oborech. 1. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2000. 359 s. ISBN 80-85866-45-5. info
Metody hodnocení
přednášky, písemný zápočtový test
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/fyziol
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.