BOFY0121p Fyziologie I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2009
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Zdeněk Wilhelm, CSc. (přednášející)
MUDr. Bc. Eva Závodná, Ph.D. (cvičící)
Ing. Pavel Kaspar, Ph.D. (pomocník)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Zdeněk Wilhelm, CSc.
Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 7:00–8:50 P51 Posluchárna V. Čermáka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po úspěšném absolvování předmětu Fyziologie má student dostatečný teoretický základ potřebný pro povolání optometristy. Student zná podrobně zákony fungování lidského těla – jednotlivých tkání, orgánů, systémů a organismu jako celku. Student je schopen vysvětlit souvislosti a vztahy mezi chemickými, fyzikálními a biologickými faktory životních procesů. Podstatným cílem je, aby student získal kritické vědecké myšlení, byl schopen samostatné analýzy textu a výběru podstatných informací.
Osnova
  • Úvod do studia. Buňka (buněčná membrána, organely, morfologie, funkce), klidový membránový potenciál. Krev (složení, funkce). Imunitní systém. Srdce (morfologie, funkce, převodní systém srdeční). Srdeční cyklus. Elektrokardiografie. Vyšetřovací metody v kardiologii. Infarkt myokardu, ateroskleróza. Fyziologie krevního oběhu. Zvláštnosti krevního oběhu některých orgánů. Respirace (mechanika dýchání, vitální kapacita, transport plynů). Regulace dýchání. Hypoxie. Ledviny (morfologie, funkce jednotlivých oddílů, endokrinní funkce). Protiproudový systém ledvin, funkční zkoušky ledvin. Složení tělesných tekutin, acidobazická rovnováha.
Literatura
  • ROKYTA, Richard. Fyziologie : pro bakalářská studia v medicíně, ošetřovatelství, přírodovědných, pedagogických a tělovýchovných oborech. 2., přeprac. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2008. 426 s. ISBN 808664247X. info
  • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. vyd., zcela přeprac. a r. Praha: Grada, 2004. xiii, 435. ISBN 802470630X. info
  • WILHELM, Zdeněk. Stručný přehled fyziologie člověka pro bakalářské studijní programy. Vydavatelství MU v Brně. Brno - Kraví Hora: Vydavatelství MU , Brno-Kraví Hora, 2002. 116 s. ISBN 80-210-2837-8. info
  • WILHELM, Zdeněk a Zuzana NOVÁKOVÁ. Praktická cvičení z Fyziologie - pro studenty bakalářských oborů. In Praktická cvičení z Fyziologie. 1.vydání. Brno: Masarykova universita v Brně - Lékařská fakulta, 2004. s. 1-94. ISBN 80-210-2601-4. info
  • Boron W.F. et al.: Medical Physiology. Saunders, Philadelphia 2003.
Výukové metody
Výuka je vedena v podobě přednášek.
Metody hodnocení
Zápočet je udělován na základě výběrového testu, který se skládá z 20 otázek hodnocený 20 body. K úspěšnému zvládnutí je zapotřebí alespoň 12 bodů.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/fyziol
Rozpis témat přednášek je vyvěšen na nástěnce Fyziologického ústavu a webových stránkách. A list of all lecture topics is post up on notice board of Department of Physiology and on its website.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.