US_42 Úvod do uměnovědných studií

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 N51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 240 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/240, pouze zareg.: 0/240, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/240
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti budou na konci kurzu schopni:
definovat vybrané základní pojmy věd o umění a kultuře;
porozumět jejich konkrétní aplikaci v odborné literatuře;
využít jich v rámci vlastní argumentace při psaní odborného textu.
Osnova
 • Uměnovědná studia
 • Estetický soud
 • Estetická funkce
 • Co je umění?
 • Co je umělecké dílo?
 • Umělecké dílo jako znak
 • Umělecká kritika
 • Co je vkus?
 • Co je kultura?
 • Masová kultura
 • Populární kultura
 • Postmoderní kultura
Literatura
  povinná literatura
 • NIEDERLE, Rostislav. Pojmy estetiky: analytický přístup. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 172 s. ISBN 978-80-210-7131-5. info
 • MUKAŘOVSKÝ, Jan. Studie. Edited by Miroslav Červenka - Milan Jankovič. Vyd. 1. Brno: Host, 2001. 598 s. ISBN 80-7294-000-7. info
 • HENCKMANN, Wolfhart a Konrad LOTTER. Estetický slovník. Translated by Dušan Prokop. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1995. 229 s. ISBN 8020504788. info
 • VOLEK, Jaroslav. Základy obecné teorie umění. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. info
  doporučená literatura
 • Estetika na přelomu milénia : vybrané problémy současné estetiky. Translated by Pavel Zahrádka. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2010. 486 s. ISBN 9788087474112. info
 • Kulturální teorie : klasické a současné přístupy. Edited by Tim Edwards, Translated by David Vichnar. Vydání první. Praha: Portál, 2010. 364 stran. ISBN 9788073676858. info
 • BARKER, Chris. Slovník kulturálních studií. Translated by Irena Reifová - Kateřina Gillárová - Michal Pospíšil. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 206 s. ISBN 8073670992. info
 • CULLER, Jonathan. Krátký úvod do literární teorie. Vyd. 1. Brno: Host, 2002. 167 s. ISBN 80-7294-070-8. info
 • CHVATÍK, Květoslav. Strukturální estetika. Vyd. 2., přeprac. Brno: Host, 2001. 210 s. ISBN 80-7294-027-9. info
 • Sociální a kulturní antropologie [2000, SLON]. Edited by Alena Vodáková - Olga Vodáková - Václav Soukup. Vyd. 2., rozš. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 175 s. ISBN 80-85850-29-X. info
 • SOURIAU, Étienne. Encyklopedie estetiky. Translated by Zdeněk Hrbata. Praha: Victoria Publishing, 1994. 939 s. ISBN 808560518X. info
Výukové metody
Přednášky, čtení textů a domácí úkoly.
Metody hodnocení
Písemný test a esej.
Informace učitele
Povinné texty budou zpřístupněny v elektronické podobě v Informačním systému v rubrice Studijní materiály. K jednotlivým tématům přednášek je nezbytné číst průběžně povinnou literaturu.
Předmět je zakončen písemnou zkouškou (testem).
Během semestru je vyžadováno zpracování písemné práce v délce cca 4000 znaků včetně mezer. Studenti zpracují úvahu (esej) o aktuální uměnovědné problematice na jedno z níže uvedených témat, vč. „slovníkové“ definice (ideálně podle 2 zdrojů) vybraného tématu.
Témata písemné práce k výběru:
Umělecké dílo; Otevřené dílo; Funkce umění; Umělecká hodnota; Umělecká kritika; Masová kultura; Kulturní průmysl; Lidová kultura; Postmoderní kultura; Umělecká kritika; Vztah umělce a publika; Proměna vkusu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/US_42