PJI2N Jazyk I/2 - Němčina

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/4/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Helena Hušková (přednášející)
PhDr. Zdena Kuchařová Kalná (přednášející)
Mgr. Petra Sojková (přednášející)
Garance
PhDr. Zdena Kuchařová Kalná
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Skoupá
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PJI2N/1: Út 10:15–11:50 S306, Čt 10:15–11:50 S306, H. Hušková
PJI2N/2: Út 10:15–11:50 S314, Čt 10:15–11:50 S314, P. Sojková
PJI2N/3: Út 12:00–13:35 S306, Čt 12:00–13:35 S306, H. Hušková
PJI2N/4: Út 12:00–13:35 S305, Čt 12:00–13:35 S305, P. Sojková
Předpoklady
PJI1N Jazyk I/1 - N
Předmět je určen studentům, kteří úspěšně absolvovali předmět PJI1N.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 49 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/49, pouze zareg.: 0/49, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/49
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět ve druhém semestru navazuje na kurz PJI1N a pokračuje zvládáním dalších témat odborného jazyka a dovednostmi typickými pro komplexnější komunikaci včetně jejich aplikace v odborných aktivitách, jež jsou typické pro obchodní sféru, jako např.: - interpretace grafických údajů, - dorozumívání prostřednictvím telekomunikačních prostředků, - psaní poznámek z vyslechnutého hovoru a - psaní zpráv. Tento předmět dále rozšiřuje obecnou i odbornou slovní zásobu studentů a rozvíjí gramatické struktury odborného jazyka. Důraz je opět kladen nejen na rozvíjení komunikačních dovedností, ale také na schopnost aktivně využívat nabyté znalosti. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - porozumět obecnému ekonomickému textu vyšší střední obtížnosti, - hovořit o probraných ekonomických tématech a - zorientovat se v anglické ekonomické terminologii vztahující se k probraným tématům.
Osnova
 • I. Němčina pro komerční praxi: D. Kettnerová, L. Tesařová
 • Wortschatz: Die Werbung
 • Lektion 6 : Vertretung
 • Wortschatz: Der Vertrag
 • Lektion 7 : Preisänderungen
 • Wortschatz : Der Preis
 • Lektion 8 : Versicherungsmöglichkeiten
 • Wortschatz : Die Versicherung
 • Lektion 9: Vorabnahme einer Taktstraße
 • Lektion 10: Lizenzvergabe
 • Lektion 11: Telefongespräche, Reklamation
 • Audiokassette mit Texten und Übungen
 • II.Firma, Němčina pro podnikový managementI: Grabmüller, Březina Vápeník
 • Kapitel 3 : B 3 Kostenrechnung, B 4 Finanzierung, B 5 Finanzplanung
 • , Kapitel 4: Immobilien, Versicherung
 • Kapitel 5: Personalbeschaffung, Personalmanagement
 • Audiokassette
Literatura
 • DREYER, Hilke a Richard SCHMITT. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. 1. Aufl. Ismaning: Max Hueber, 2000. 359 s. ISBN 3-19-007255-8. info
 • BÜRGER, Josef. Wirtschaftswörterbuch Tschechisch-Deutsch. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 1998. 775 s. ISBN 80-85784-29-7. info
 • GRABMÜLLER, Marek, Jaroslav BŘEZINA a Jan VÁPENÍK. Firma :němčina pro podnikový management. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 1997. 159 s. ISBN 80-85427-97-4. info
 • BÜRGER, Josef. Wirtschaftswörterbuch deutsch-tschechisch. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1997. 823 s. ISBN 80-85784-28-9. info
 • KETTNEROVÁ, Drahomíra a Lea TESAŘOVÁ. Němčina pro komerční praxi. 1. vyd. Praha: Economia, 1991. 255 s. ISBN 80-85378-05-1. info
Metody hodnocení
Tento předmět je vyučován pouze seminární formou a je ukončen zápočtem. Předpoklady pro zápočet jsou následující: - 80% aktivní účast v seminářích (soustavná průběžná příprava a plnění zadaných úkolů), - 60% úspěšnost u zápočtového testu, - vypracování seminární práce (překlad odborného textu z němčiny do češtiny v rozsahu 1 normostrany dle instrukcí vyučujícího a s datem odevzdání stanoveným vyučujícím). Dopustí-li se student u zápočtového testu nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek („taháků“), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh závěrečného testu, přeruší učitel test a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu (seminární práce).
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2009/PJI2N