Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Přírodovědecká fakulta
Registrační šablony
Programy BIOLOGIE (Experimentální biologie, Lékařská genetika a molekulární diagnostika a Ekologická a evoluční biologie)
Bakalářské obory
Bakalářské obory obecné
Ekologická a evoluční biologie
Zaměření Zoologie
3. rok studia

Podzimní semestr

Povinné předměty
 • PřF:Bi5040 Biostatistika - základní kurz
   Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 17:00–19:50 A11/132, J. Jarkovský
 • PřF:Bi5785 Bakalářská práce ze zoologie I.
   T. Albrecht, A. Bardůnek Valigurová, T. Bartonička, J. Bojková, J. Bryja, M. Dávidová, I. Dyková, I. Foitová, M. Gelnar, L. Gettová, V. Gvoždík, J. Helešic, Z. Hiadlovská, I. Hodová, M. Honza, M. Horsák, N. Kmentová, A. Konečný, Š. Mašová, P. Pařil, S. Pekár, L. Petráková, K. Petrželková, P. Procházka, I. Přikrylová, Z. Řehák, E. Řehulková, M. Seifertová, J. Schenková, J. Schlaghamerský, J. Sychra, V. Syrovátka, P. Šamonil, A. Vetešníková Šimková, P. Zahradníčková, M. Zhai, J. Zukal, A. Žákovská
 • PřF:Bi6800 Zoologický seminář I.
   Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 13:00–14:50 A11/306, J. Sychra, M. Horsák
  Předmět je povinný i pro studenty prodlužující studium (ve čtvrtém a dalších letech bakalářského studia); z tohoto důvodu je umožněno jeho opakované absolvování.
 • PřF:Bi8705 Vědecká práce v botanice a zoologii
   Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 12:00–12:50 A32-329, J. Danihelka
  Povinnost absolvovat předmět Bi8705 se nevztahuje na studenty, kteří v dosavadním průběhu studia absolvovali jako povinný předmět Bi3110.
 • PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami
   Po 18. 9. až Pá 15. 12. Po 7:00–8:50 A11/132, J. Literák
Povinně volitelné předměty
 • PřF:Bi4001 Pokroky ve výzkumu obratlovců (seminář)
   Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 16:00–17:50 A11/305, T. Bartonička, J. Bryja
 • PřF:Bi5021 Evertebratologický seminář
   Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 15:00–16:50 A31-238, S. Pekár, J. Schlaghamerský
 • PřF:Bi6473 Parazitologický seminář
   Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 16:00–17:50 A11/333, M. Gelnar, M. Kašný
 • PřF:Bi7805 Hydrobiologický seminář
   Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 15:00–16:50 A32-329, J. Helešic, J. Schenková, J. Bojková
Doporučené volitelné předměty
 • PřF:Bi3130 Srovnávací morfologie obratlovců
   Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 18:00–19:50 A31-238, T. Bartonička, A. Konečný
 • PřF:Bi5560 Základy statistiky pro biology
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PřF:Bi7450 Základy parazitologie
   Po 18. 9. až Pá 15. 12. Út 12:00–13:50 A31-238, E. Řehulková
  Povinně zapisují budoucí studenti specializace Parazitologie.
 • PřF:Bi7450c Základy parazitologie – cvičení
   Po 18. 9. až Pá 15. 12. Út 14:00–15:50 A36-223, E. Řehulková
  Povinně zapisují budoucí studenti specializace Parazitologie.

Rozvrh šablony | Doplnit semestry, ve kterých se předmět vypisuje

Další aplikace