FF FBINMEkJ Theory of Interactive Media
Name in Czech: Teorie interaktivních médií
Bachelor's combined single-subject, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: FF B-INME_ Theory of Interactive Media

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Studenti bakalářského kombinovaného jednooborového programu Teorie interaktivních médií musejí během studia získat minimálně 180 kreditů. Studijní plán je rozložen do 6 semestrů a skládá se z předmětů společného univerzitního základu a povinných oborových předmětů.

Celkový počet 180 kreditů tvoří:

Předměty společného univerzitního základu: 13 kreditů.

Povinné předměty (včetně předmětů k bakalářské diplomové práci): 167 kreditů.

Pozn.1: Předměty je doporučeno absolvovat v pořadí, v jakém jsou uvedeny ve studijním plánu.

Pozn. 2: Kurz TIM_Mistrovské lekce (PS: IMK152, JS: IMK153) si studenti zapisují opakovaně, a to v 2., 3., 4., 5. a 6. semestru.

Výuka kombinované formy studia probíhá formou přednášek (4 x za semestr), konzultací (osobní konzultace, e-mail nebo skype) a s podporou e-learningových nástrojů.

Společný univerzitní základ (13 kr.)

Languages

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:cjva2pOnline Course of Academic English II E. Juhasovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVF2BFrench for Academic Purposes II N. Mojžíšovázk 0/2/04 --
FF:cjvn2pOnline Course of Academic German II P. Chládkovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVR2BMRussian for Academic Purposes II (B2) J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BSpanish for academic purposes II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 credits

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PHK0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Petrželkazk 0/0/0 6 hodin konzultací za semestr.4 --
4 credits

Elective courses

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Volitelných předmětů Filozofické fakulty.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:TIM_BK_015Bachelor's Thesis Seminar I M. Flašarz 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.5 5P
FF:TIM_BK_016Bacalor's Thesis Seminar II M. Flašarz 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.10 6P
FF:TIM_B_018Bachelor’s Thesis M. Flašarz 0/2/0- 6P
15 credits

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:SUSK_01An Introduction to Art Studies M. Bekzk 2/0/06 1Z
FF:SUSK_04Introduction to Aesthetics and the General Theory of Art J. Csereszk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 1Z
FF:TIM_BK_001Introduction to Interactive Media Studies I J. Macekzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 1Z
FF:TIM_BK_003Proseminar_Interactive Media Art I M. Flašarzk 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.5 1Z
FF:TIM_BK_002Introduction to Iinteractive Media Studies II J. Horákovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 2Z
FF:TIM_BK_004Proseminar_Interactive Media Art II M. Flašarzk 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.5 2Z
FF:TIM_BK_011New Media Art I J. Horákovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 3Z
FF:TIM_BK_005Cyberculture J. Macekzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 1Z
FF:TIM_BK_007Seminar for Grade Work I V. Pantůčekz 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.4 3Z
FF:TIM_BK_006Visual Culture J. Csereszk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 2-
FF:TIM_BK_021Filmology. Language of Film and New Media I M. Kupkovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.4 3-
FF:TIM_BK_022Filmology. Language of Film and New Media II M. Kupkovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.4 4-
FF:TIM_BMK_01JOINME: Journal of Interactive Media J. Horákovázk 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.6 4-
FF:TIM_BK_025Game Studies S. Bučekzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.4 2-
FF:TIM_BK_032Virus in a new media discourse A. Franczk 2/0/0 80 hodin výuky/semestr.4 5-
FF:TIM_BK_017Methods and Technics of Research for Bachelors J. Horákovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 5Z
FF:TIM_BK_033Artgorithms: Algorithmic Art – theory T. Staudekzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.4 6-
FF:TIM_BK_012New Media Art II J. Horákovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 4Z
FF:TIM_BK_008Seminar for Grade Work II V. Pantůčekz 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.4 4Z
FF:TIM_BK_009The New Media Art Canon. The Best of New Media Art I J. Horákovázk 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.5 3-
FF:TIM_BK_010The New Media Art Canon. The Best of New Media Art II J. Horákovázk 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.5 4-
FF:TIM_BK_013Aesthetic Theories of Multimedia and Synaesthesia I M. Flašarzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 3Z
FF:TIM_BK_014Aesthetic Theories of Multimedia and Synaesthesia II M. Flašarzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 4Z
FF:TIM_BMK_02JOINME: Journal of Interactive Media J. Horákovázk 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.6 3-
FF:TIM_BMK_03TIM_Master classes J. Horákovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.4 3-
FF:TIM_BMK_04TIM_Master classes J. Horákovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.4 2-
FF:US_04Praxis in Cultural Institutions I. D. Koudelkováz 0/0/0 1 týden v podzimním semestru.10 5-
FF:US_21Work Experience in the cultural institutions II. D. Koudelkováz 0/0/0 1 týden v podzimním semestru.10 6-
145 credits