FSS VSPLZ95 Veřejná a sociální politika
Název anglicky: Public and Social Policy
navazující kombinovaný na dostudování
Zahrnut v programu: FSS N-VSPLZ Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Společná část

Diplomová práce

Studenti, kteří zapsali předměty VPL581 a VPL598 před nabytím platnosti nové akreditace (od září 2019) získají nižší počty kreditů (VPL581 o 6 kreditů méně a VPL598 o 2 kredity méně). Tyto kredity (8) získají v rámci povinně volitelných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL800Diplomový seminář J. Winklerz 0/1/012 4P
FSS:VPL898 -- 0/0- 2P
FSS:VPL899 -- 0/0- 3P
12 kreditů

Povinné předměty

Do počtu 120 kreditů jsou započteny povinně 4 kredity za jazykovou přípravu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL801 -- 0/0- 1Z
FSS:VPL810 -- 0/0- 2Z
FSS:VPL821 -- 0/0- 2Z
0 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti musí naplnit naplnit nejméně 11 kreditů povinně volitelnými předměty společné části.

Blok 1

Studenti musí naplnit alespoň 5 kreditů předměty tohoto bloku.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL802 -- 0/0- 1P
FSS:VPL809 -- 0/0- 2P
FSS:VPL818 -- 0/0- 3P
0 kreditů
Blok 2
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL807 -- 0/0- 4-
FSS:VPL816 -- 0/0- 3-
0 kreditů

Volitelné předměty

Studenti volí z dalších předmětů nabízených v studijních programech FSS, maximálně 10 kreditů.

Specializační část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL805 -- 0/0- 2P
FSS:VPL816 -- 0/0- 2P
FSS:VPL817 -- 0/0- 1P
0 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Studenti musí naplnit alespoň 6 kreditů povinně volitelnými předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPV_RKMDRozvoj komunikačních a manažerských dovedností R. Lukášováz 1/2/04 3-
FSS:SPR812 -- 0/0- 4-
FSS:VPL822 -- 0/0- 2-
FSS:VPL824 -- 0/0- 3-
4 kredity