FI HWA Hardware Systems
Název anglicky: Hardware Systems
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FI N-PSKB_A Computer Systems, Communication and Security (eng)

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška sestává ze dvou odděleně klasifikovaných součástí: obhajoby diplomové práce a odborné závěrečné zkoušky. Celá státní zkouška trvá zhruba jednu hodinu (přibližně 30 minut obhajoba, 30 minut zkoušení). Na prezentaci diplomové práce má student 15 minut, dalších 15 minut je věnováno rozboru posudků a diskuzi. V následující ústní závěrečné zkoušce student odpovídá bez přípravy na položené otázky, typicky jde o rozpravu v rozsahu dvou až tří otázek, přičemž minimálně jedna otázka je mu kladena z okruhu společného základu navazujícího studijního programu a minimálně jedna otázka ze studentem vybrané specializace.

Pro úspěšné složení závěrečné zkoušky musí student být schopen vysvětlit základní pojmy s nimiž se seznámil v profilujících předmětech programu, musí demonstrovat schopnost použití základních technik, metod a pojmů vysvětlených v profilujících předmětech programu a musí být schopen reagovat na relevantní doplňující otázky, případně, vybrané téma rozvinout do hloubky. Pokud student není schopen dostát některému z těchto požadavků, je hodnocen stupněm nevyhovující.

Podmínkou přístupu k závěrečné zkoušce je odevzdání diplomové práce. V případě negativních posudků na diplomovou práci se student může vzdát obhajoby, akceptovat hodnocení „nevyhověl“ a přejít rovnou ke zkoušení. V případě neúspěšné obhajoby není možné odstoupit od zkoušení.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Příklady témat obhájených prací:


1)Applications of Unitary k-designs in Quantum Information Processing:


https://is.muni.cz/auth/th/sps7e/


2)Selected botnet detection techniques using flow data:


https://is.muni.cz/auth/th/h42u4/


3)Implementation and security analysis of construction algorithm of Sigma-LFSR:

https://is.muni.cz/auth/th/jw1bj/


4)Preventive techniques for hardware Trojans:


https://is.muni.cz/auth/th/jw1bj/


5)Assessment of randomness sources in mobile devices:

https://is.muni.cz/auth/th/b9o4l


Doporučený průchod studijním plánem

Obligatory courses of the programme / Povinné předměty studijního programu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IA158Real Time Systems T. Brázdilzk 2/0/13+2 4Z
FI:IV054Coding, Cryptography and Cryptographic Protocols J. Gruskazk 2/1/25+2 3Z
FI:MV013Statistics for Computer Science S. Katinazk 2/2/03+2 2P
FI:PA191Advanced Computer Networking E. Hladkázk 2/0/02+2 1Z
FI:PV079Applied Cryptography V. Matyášzk 1/1/23+2 3Z
FI:PV260Software Quality B. Bühnovák 2/2/14+1 2Z
31 kreditů

Choice among courses of Mathematics I / Volba předmětu Matematika - I.

For this specialization MA018 is recommended. / V rámci této specializace se doporučuje volba MA018.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IV111Probability in Computer Science V. Řehákzk 2/2/03+2 1P
FI:MA007Matematická logika A. Kučerazk 2/13+2 1P
FI:MA010Graph Theory P. Hliněnýzk 2/1/03+2 1P
FI:MA018Numerical Methods J. Zelinkazk 2/2/03+2 1P
20 kreditů

Choice among courses of Mathematics II / Volba předmětu Matematika - II.

For this specialization IV111 is recommended. / V rámci této specializace se doporučuje volba IV111.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IV111Probability in Computer Science V. Řehákzk 2/2/03+2 1-
FI:MA007Matematická logika A. Kučerazk 2/13+2 1-
FI:MA010Graph Theory P. Hliněnýzk 2/1/03+2 1-
FI:MA018Numerical Methods J. Zelinkazk 2/2/03+2 1-
20 kreditů

Choice among courses of Informatics / Volba předmětu Informatika

For this specialization IA169 is recommended in 3rd turn. / V rámci této specializace se doporučuje volba IA169 ve 3. semestru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IA101Algoritmika pro těžké problémy I. Černázk 2/02+2 1Z
FI:IA169System Verification and Assurance J. Barnatzk 2/0/24+2 1Z
10 kreditů

Choice among courses of HW systems / Volba předmětu HW Systémy

For this specialization PA174 is recommended. / V rámci této specializace se doporučuje volba PA174.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PA174Design of Digital Systems II Z. Matějzk 2/02+2 1P
FI:PA175Digital Systems Diagnostics II V. Přenosilzk 2/02+2 1-
FI:PA176Architecture of Digital Systems II Z. Matějzk 2/0/02+2 2-
FI:PA190Digital Signal Processing V. Přenosilzk 2/0/02+2 2-
FI:PV191Project from Designing Digital Systems Z. Matějk 0/33+1 2-
FI:PV193Akcelerace algoritmů na obvodové úrovni V. Přenosilzk 2/02+2 2-
FI:PV194Vnější prostředí digitálních systémů V. Přenosilzk 2/02+2 2-
FI:PV198Onechip Controllers Z. Matějk 2/0/13+1 1-
FI:PV200Introduction to hardware description languages Z. Matějk 0/2/13+1 1-
36 kreditů

Master's Thesis / Diplomová práce

It is necessary to collect 20 credits for completing Master's Thesis. / Povinnost získat 20 kreditů z předmětu SDIPR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:SDIPRDiplomová práce P. Matulaz 0/0/020 4-
20 kreditů

Obligatory courses for specialization / Povinné předměty specializace

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PA175Digital Systems Diagnostics II V. Přenosilzk 2/02+2 4Z
FI:PA176Architecture of Digital Systems II Z. Matějzk 2/0/02+2 2P
FI:PA190Digital Signal Processing V. Přenosilzk 2/0/02+2 2Z
FI:PA221Hardware description languages II Z. Matějk 0/2/13+1 1P
FI:PB170Seminar on Digital System Design Z. Matějk 0/22+1 1P
FI:PB171Seminar on Digital System Architecture Z. Matějk 0/2/02+1 2P
FI:PV191Project from Designing Digital Systems Z. Matějk 0/33+1 2P
FI:PV198Onechip Controllers Z. Matějk 2/0/13+1 4P
30 kreditů

Free credits / Volné kredity