FF FBRSpV Ruská studia
Název anglicky: Russian Studies
bakalářský prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-RS_ Ruská studia

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

PRO ZÁJEMCE O NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
Podání příhlášky do navazujícího magisterského studia (Ruská studia i Učitelství RJ pro SŠ) není pro absolventy vedlejšího plánu omezeno. Nicméně je třeba složit přijmací zkoušku. V tomto ohledu jsou absolventi specializace či jednooborového studijního plánu ve výhodě. Doporučujeme proto zájemcům o NMgr. studiu absolvovat navíc předměty Jazyková cvičení V a VI (RSb005 a RSb006) a Konverzace a písemný projev v ruštině I a II (RSb015 a RSb016).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RSb001Jazyková cvičení I T. Zaňkoz 0/4/05 3P
FF:RSb002Jazyková cvičení II T. Zaňkozk 0/4/05 4P
FF:RSb003Jazyková cvičení III T. Zaňkoz 0/4/05 5P
FF:RSb004Jazyková cvičení IV T. Zaňkozk 0/4/05 6P
FF:RSb007Cvičení z ruského pravopisu O. Bergerz 0/2/05 4P
FF:RSb008Praktická fonetika ruštiny T. Juříčkováz 0/2/05 3P
FF:RSb009Základy ruské mluvnice I O. Bergerz 1/1/05 5P
FF:RSb010Základy ruské mluvnice II O. Bergerzk 1/1/05 6P
FF:RSb011Přehled ruské literatury I J. Šaurzk 1/1/05 3Z
FF:RSb012Přehled ruské literatury II J. Šaurzk 1/1/05 4Z
FF:RSb013Dějiny Ruska J. Šaurzk 2/0/05 5Z
FF:RSb014Současné Rusko J. Šaurzk 1/1/05 6Z
60 kreditů