PřF GEPRO Genomics and Proteomics
Name in Czech: Genomika a Proteomika
master's full-time specialized
Included in the programme: PřF N-BIC Biochemistry

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C8210Diploma Work II (BC) P. Skládalz 0/0/1010 2P
PřF:C9300Diploma Work I (BC) P. Skládalz 0/0/55 1P
PřF:C9310Diploma Work III (BC) P. Skládalz 0/0/1010 3P
PřF:CA340Diploma Thesis IV (BC) P. Skládalz 0/0/2525 4P
50 credits

Compulsory courses

Každý akademický rok studia je nutno absolvovat povinný předmět bez kreditového hodnocení C7777 Zacházení s chemickými látkami zakončený zápočtem. Absolvování předmětu C7777 je nutnou podmínkou pro vstup do všech předmětů, ve kterých dochází k manipulaci s chemickými látkami, tzn. laboratorní cvičení, diplomová práce apod.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C6215Advanced biochemistry and its methods I. Kučerazk 2/0/04 1P
PřF:C7010Diploma seminar from biochemistry I J. Lochmanz 0/2/02 1P
PřF:C8010Diploma seminar from biochemistry II T. Kašparovskýz 0/2/02 2P
PřF:C9002Diploma seminar from biochemistry III M. Mandlz 0/2/02 3P
PřF:CA010Diploma seminar from biochemistry IV M. Mandlz 0/2/02 4P
PřF:JA002Advanced Examination in English for Specific Purposes - Science E. Čoupkovázk 0/0/02 4-
14 credits

Selective courses

Elective courses

Student si zapisuje předměty tak, aby za celé studium získal alespoň 120 kreditů.

Specializační část (40-60 kr.)

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C9041Structure and function of eukaryotic chromosomes J. Fajkuszk 2/0/02+2 2Z
PřF:CG010Proteomics J. Havlišzk 2/0/02+2 1Z
PřF:CG020Genomics J. Hejátkozk 2/0/02+2 1Z
PřF:CG030Structure and function of protein complexes J. Palečekzk 2/02+2 2Z
PřF:CG080Methods in genomics J. Fajkuszk 2/0/02+2 2Z
PřF:CG090Methods in proteomics Z. Zdráhalzk 2/0/02+2 2Z
PřF:CZMGPState exam of the master's degree study in Genomics and Proteomics Z. Glatz- 0/0/0- 4-
24 credits

Selective courses

Student je povinen z výběru povinně volitelných předmětů získat minimálně 16 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Bi5000Bioinformatics R. Pantůčekzk 2/0/02+2 3P
PřF:Bi5000cBioinformatics - practice J. Damborskýz 0/2/02 3P
PřF:C7015Chemical properties, structure and interactions of nucleic acids M. Fojtazk 2/0/04+2 3P
PřF:C7250Protein characterisation using mass spectrometry Z. Zdráhalk 1/0/01+1 3P
PřF:C7301Genomics - practice J. Hejátkok 0/0/33 1P
PřF:C7350Protein characterisation using mass spectrometry - practice Z. Zdráhalz 0/1/01 3P
PřF:C7872Applied biostatistics M. Mandlzk 2/0/04 3P
PřF:C8302Proteomics - practice J. Hejátkok 0/0/33 2P
PřF:C8545Developmental biology J. Hejátkozk 2/0/02+2 4P
29 credits