PdF BMScp Pre-school Teacher Training
Name in Czech: Učitelství pro mateřské školy
Bachelor's full-time single-subject
Included in the programme: PdF B-MS Pre-school Teacher Training

Učitelská propedeutika (47 kr.)

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SOp001Basics of social pedagogy M. Kurowskik 2/0/03 3-
PdF:XOVp77Introduction to Philosophical Anthropology E. Vonkovák 1/0/02 1-
PdF:XPPp06Pedagogical and psychological diagnostics Z. Syslovázk 2/2/06 3Z
PdF:XPPp07Preschool didactics Z. Syslovák 1/2/04 3Z
PdF:XPSp01The Introduction into Education and Psychology J. Lukaszk 2/2/06 1Z
PdF:XPSp03Developmental pychology T. Kohoutekk 1/1/03 3Z
PdF:XSPp01Special Education of Pre-school Age Children I. Bytešníkovázk 1/2/05 5-
PdF:XPPp03Pre-primary education Z. Syslovázk 2/2/06 2Z
PdF:XPPp10Curriculum and praxis of preschool education Z. Syslovák 1/2/26 4Z
PdF:XPSp02Social psychology J. Marešk 1/1/03 2P
PdF:XPSp04Educational Psychology J. Marešk 1/1/03 4P
47 credits

Oborová složka s oborovou didaktikou (90 kr.)

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:XCJp01Introduction to Language Culture and Phonetics of Czech Language H. Křížovázk 0/2/0 0.4 1P
PdF:XCJp03Chapters in Czech and World Literature for Children and Young Adults 1 M. Šubrtováz 1/0/01 3P
PdF:XCJp04Methodology of Czech Language and Reflective Practice H. Křížovázk 0/2/1 1 px.4 3P
PdF:XCJp05Methodology of Teaching Literature and Reflective Practice M. Šubrtovák 0/2/1 1 px.4 3P
PdF:XGEp01Practice of society education D. Mísařováz 0/2/02 3-
PdF:XHVp01The Basics of Music Theory and Music History P. Halaz 1/0/01 1-
PdF:XHVp04Piano playing 2 J. Kučerováz 0/1/01 3-
PdF:XHVp06Didactics of Music 1 D. Taylorz 0/1/01 3-
PdF:XHVp08Didactics of Music 3 D. Taylorzk 0/1/02 5-
PdF:XMAp02Building Geometrical Awareness E. Novákovázk 0/2/04 3-
PdF:XPPp01Introduction to drama education V. Rodovák 0/2/03 1P
PdF:XPPp12Global and enviromental education P. Vystrčilovák 0/2/03 5-
PdF:XTIp01Information Technology K. Pickaz 0/2/02 1-
PdF:XTIp02Practical Activities P. Vybíralz 0/2/03 1-
PdF:XTVp11Health problems in childhood P. Kachlíkzk 1/0/14 1-
PdF:XTVp12Psychomotorics and gymnastics basis H. Šerákováz 0/0/11 1-
PdF:XTVp23Physical games and creativity H. Šerákováz 0/0/11 3-
PdF:XTVp24Physical and health education basis L. Mužíkováz 0/2/02 3-
PdF:XTVp33Physical and health education practical class – evaluation of the process L. Mužíkováz 0/2/1 2s+1px.3 5P
PdF:XVVp01Creation and Child of Preprimary Age H. Stadlerováz 0/2/02 1-
PdF:XVVp02Art activities P. Novotnáz 0/2/02 1-
PdF:XVVp04Methodology of Art Activities H. Stadlerovázk 0/2/03 3-
PdF:XBIp01Garden as an educational environment I. Frýzováz 0/0/22 4-
PdF:XCJp02Literary Communication M. Šubrtovák 1/0/02 2P
PdF:XCJp06Language Culture and Communication Skills H. Křížovák 0/2/03 4P
PdF:XCJp07Chapters in Czech and World Literature for Children and Young Adults 2 M. Šubrtovázk 1/0/03 4P
PdF:XFCp01Practice of enviromnental education P. Sládekz 0/0/22 2-
PdF:XHVp02Voice education V. Richterz 0/1/01 2-
PdF:XHVp03Piano playing 1 J. Kučerováz 0/1/01 2-
PdF:XHVp05Piano playing 3 J. Kučerovázk 0/1/02 4-
PdF:XHVp07Didactics of Music 2 with reflected practice D. Taylork 0/1/0 praxe.1 4P
PdF:XMAp01Building Prenumeric Awareness E. Novákovák 1/2/04 2-
PdF:XMAp03Didactis of Mathematics in Primary School E. Novákovák 0/2/03 4-
PdF:XTVp13Health preventive physical activities in summer season J. Vrbasz 0/0/0 kurz 4 dny.1 2-
PdF:XTVp22Basis of athletics and athletic games J. Vrbasz 0/0/11 2-
PdF:XTVp25Pre-swimming education and water games H. Šerákováz 0/0/11 4-
PdF:XTVp26Physical education and health education in preschool education L. Mužíkovák 0/2/03 4-
PdF:XVVp03Artistic Play and Creativity P. Novotnáz 0/2/02 2-
PdF:XVVp05Art Projects and Reflected Practice H. Stadlerovák 0/2/0 2s+1px.1 5P
86 credits

Selective courses

Student si z nabídky povinně volitelných předmětů v této složce vždy vybírá celý modul zvoleného cizího jazyka v celkovém objemu 6 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:NJ010German Phonetics 1 H. Pelouškováz 0/2/02 1-
PdF:XAJp01Practical Language and Phonetics 1 AJ J. Chocholatáz 0/2/02 1-
PdF:XRJp01Practical Phonetics 1 S. Koryčánkováz 0/2/02 1-
PdF:NJ020German Phonetics 2 H. Pelouškovázk 0/2/04 2-
PdF:XAJp02Practical Language and Phonology 2 AJ J. Chocholatáz 0/2/02 2-
PdF:XAJp03Methodology of English Language J. Chocholatáz 0/2/02 3-
PdF:XRJp04Russian Grammar 1 S. Koryčánkovázk 2/0/04 2-
18 credits

Praxe (22 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:XCJp14Methodology of Czech Language and Reflective Practice H. Křížováz 0/0/1 1px.1 3-
PdF:XCJp15Methodology of Teaching Literature and Reflective Practice M. Šubrtováz 0/0/1 1px.1 3-
PdF:XHVp09Reflected Practice for Didactics of Music D. Taylorz 0/0/1 praxe.1 4-
PdF:XPPp02Introductory teaching practice Z. Syslováz 0/1/3.3 1 týden.3 1-
PdF:XPPp08Assistant teaching practice Z. Syslováz 0/0/22 3-
PdF:XPPp13Continuous teaching practice Z. Syslováz 0/0/10 3 týdny.3 5-
PdF:XPPp04Parallel teaching practice Z. Syslováz 0/1/23 2-
PdF:XPPp14Clinical teaching practice Z. Syslováz 0/1/5 5 týdnů praxe.5 6P
PdF:XPPp16Practice of pre-school curriculum Z. Syslováz 0/0/21 4-
PdF:XTVp34Physical and health education practical class – evaluation of the process L. Mužíkováz 0/0/1 1px.1 5-
PdF:XVVp07Art Projects and Reflected Practice H. Stadlerováz 0/0/1 2s+1px.1 4-
22 credits

Bakalářská práce (10 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:PP_BPpBachelor Thesis - Project Z. Syslováz 0/0/1 Individuální konzultace.3 4-
PdF:PP_BPBachelor Thesis Z. Syslováz 0/0/1 Individuální konzultace.3 5-
PdF:PP_BPdBachelor Thesis - Completion Z. Syslováz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6-
10 credits

Volitelné předměty (11 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:XAJp04Drama in EFL Classes J. Chocholatáz 0/2/02 4-
PdF:XPPp05Family education Z. Syslováz 0/1/02 2-
PdF:XPPp09Drama education in projects V. Rodovák 0/2/03 3-
PdF:XPPp11Alternatives in preschool education P. Vystrčilovák 0/1/03 4-
PdF:XSPp02Prevention of Behavioral difficulties of Children in Kindergarten M. Vítkováz 0/2/02 5-
PdF:XTVp14Physical activities in nature J. Vrbasz 0/0/0 kurz 2 dny.1 2-
PdF:XVVp06Art Workshop J. Nedomováz 0/3/03 5-
16 credits