PřF UCCH Chemistry with a view to Education
Name in Czech: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time major
Included in the programme: PřF B-UCC Chemistry with a view to Education

Společný univerzitní základ (4 kr.)

Languages

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušky JA001 Odborná angličtina - zkouška (bakalářské studium) a JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška (magisterské studium). Zkoušku JA002 může student splnit už v bakalářském studiu. V tom případě nemusí skládat zkoušku JA001. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:JA001Examination in English for Specific Purposes - Science E. Čoupkovázk 0/0/02 --
2 credits

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C6013Bachelor Thesis M. Nečasz 0/0/1010 6P
10 credits

Společný PPD základ

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:XS020Inspiratorium for teachers H. Tesák Vrtalaz 0/2/02 --
PřF:XS050School pedagogy Z. Šalamounováz 1/1/02 1P
PřF:XS060General didactics J. Zounekzk 1/1/02+2 2P
PřF:XS140Foundations of Psychology J. Marešzk 2/02+2 2P
12 credits

Praxe

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:XS090Initial teacher training Z. Bochníčekz 0/0/0 10D.3 --
PřF:XS220Reflective seminar H. Tesák Vrtalaz 0/1/01 --
4 credits

Oborové předměty - povinné

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C1020General Chemistry J. Pinkaszk 4/0/04+2 1Z
PřF:C1040General Chemistry - sem. J. Pinkasz 0/2/02 1-
PřF:C1061Inorganic Chemistry I A. Stýskalíkzk 2/0/02+2 1Z
PřF:C2062Inorganic Chemistry II Z. Moraveczk 2/0/02+2 2Z
PřF:C2700Basic Organic Chemistry J. Literákzk 2/0/02+2 2Z
PřF:C3420Physical Chemistry J. Pavlůzk 3/0/03+2 2Z
PřF:C5230Analytical Chemistry V. Kanickýzk 2/0/02+2 4Z
PřF:C5700Biochemistry T. Kašparovskýzk 2/0/02+2 3Z
PřF:C1100Introductory Chemistry Laboratory S. Jankůz 0/0/66 3P
39 credits

Oborové předměty - povinně volitelné

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C3200Chemical Information Search C. Mazalzk 1/0/01+2 3-
PřF:C5040Nuclear Chemistry J. Křivohlávekzk 2/0/02+2 5-
PřF:C2200Chemical synthesis - laboratory S. Jankůz 0/0/88 4-
PřF:C5760Physical Chemistry - laboratory course J. Sopoušekz 0/0/44 4-
PřF:C7640Analytical Chemistry - laboratory course M. Farkováz 0/0/44 5-
PřF:C6560Biochemistry - laboratory course J. Lochmanz 0/0/44 4-
PřF:E6050Fate of Toxic Compounds in Environment P. Šebejzk 2/0/02+2 6-
PřF:F7670Žákovské pokusy Z. Bochníčekz 0/2/02 5-
PřF:GE091Mineralogy and Geochemistry for Chemists Z. Lososzk 2/0/03 5-
FI:PB029Electronic Document Preparation P. Sojkazk 2/1/03+2 3-
41 credits

Matematický blok

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C1460Introduction to Mathematics R. Svobodovázk 1/0/01+2 1-
PřF:C1480Introduction to Mathematics - seminar R. Svobodováz 0/2/02 1-
5 credits

Fyzikální blok

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:F1140Introduction into Physics N. Špačkovázk 2/0/02+2 1-
PřF:F1141Introduction into Physics, seminar N. Špačkováz 0/2/02 1-
6 credits

Povinně volitelné bloky předmětů z druhého aprobačního oboru

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Bi2060Basic microbiology M. Vítězovázk 2/0/02+2 --
PřF:Bi2060cBasic microbiology - practice J. Kučerováz 0/1/01 --
PřF:Bi3031Animal Physiology Demonstrations M. Váchaz 0/2/02 --
PřF:Bi2230Field course of botany O. Rotreklovák in blocks - 8 dní3+1 --
PřF:Bi4360Field practice in zoology J. Schenkovák 0/0/0 8 dní.3+1 --
15 credits

Elective courses