XS090 Initial teacher training

Faculty of Science
Autumn 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
RNDr. Miluše Baráková (seminar tutor)
RNDr. Marta Farková, CSc. (seminar tutor)
RNDr. Vladimír Herber, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Jaromír Literák, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Zdeněk Navrátil, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Veronika Švandová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Faculty of Science
Contact Person: RNDr. Marta Farková, CSc.
Supplier department: Faculty of Science
Prerequisites (in Czech)
PROGRAM ( B - UCB ) || PROGRAM ( B - UCF ) || PROGRAM ( B - UCC ) || PROGRAM ( B - UCM ) || PROGRAM ( B - UCZ )|| PROGRAM ( N - UCB ) || PROGRAM ( N - UCF ) || PROGRAM ( N - UCC ) || PROGRAM ( N - UCM ) || PROGRAM ( N - UCZ ) || PROGRAM ( N - UCI ) && (! Bi7011 Teaching Biology 1 || ! Bi9010 Teaching Biology 1 || ! C9010 Teaching Chemistry || ! C9011 Teaching Chemistry 1 || ! F9001 Teaching Physics 1 || ! F8022 Teaching Physics 1 || ! F9021 Teaching Physics 1 || ! MA003 Ped. praxis from mathematics 1 || ! MA004 Ped. praxis from desc. geom. 1 || ! M9001 Ped. praxis from math. 1 || ! M9002 Ped. praxis from desc. geom. 1 || ! M9003 Pedag. praxis from mathematics || ! M9004 Pedag. praxis from desc. geom. || ! Z9010 Teaching Geography 1 || ! Z9001 Teaching Geography 1 )
Asistentské praxe se konají na některé z klinických škol v Brně formou průběžné praxe. Jsou určeny studentům bakalářských oborů se zaměřením na vzdělávání, kteří mají za toto studium již minimálně 100 kreditů. Tuto praxi může absolvovat i student navazujícího magisterského programu před vykonáním Pedagogické praxe.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 17 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
1.During the course student stays at the secondary school where, in both subjects of his study, he/she takes at least 7 lessons of sitting in the classes and 3x10-15 minutes of his own teaching (at least in three different lessons). Students stays at school a half day weekly for a period at least 6 weeks.
2. During the course students gets to know working at the secondary school, pedagogical documentation, he/she assists the teacher with preparing experiments, correcting homework and tests, etc., in the total range of 7 hours in both of the subjects of his study.
Main objectives can be summarized as follows: to get information on the practical teaching of the subject (sitting in the classes); to get basic acquirements with practical teaching; to get information on working at the secondary school.
Learning outcomes
At the end of the course student will have knowledge in practical teaching of both subjects of his study; basic experience with teaching of this subjects; will know operation of school; pedagogical documentation; equipment for teaching of subjects of his study.
Syllabus
  • In every subject of the study:
  • 1. 7 hours of sitting in the classes.
  • 2. 3 x 10-15 minutes of the teaching (at least in three different lessons).
  • 3. 7 hours of working at the secondary school.
Literature
  • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 3., přeprac. a aktualiz. vy. Praha: Portál, 2005. 481 s. ISBN 807367047X. info
  • KALHOUS, Zdeněk and Otto OBST. Školní didaktika [Kalhous, Portál, 2002]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 447 s. ISBN 80-7178-253-X. info
  • ČÁP, Jan and Jiří MAREŠ. Psychologie pro učitele. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 655 s. ISBN 807178463X. info
Teaching methods
educational stay at the secondary school (a half day weekly for a period at least 6 weeks)
Assessment methods
The credit will be based on the evaluation by pedagogue from clinical school.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught each semester.
General note: Asistentskou praxi je třeba si rovněž zaregistrovat v IS - Rozpisy témat na konkrétní klinickou školu v Brně.
Information on the extent and intensity of the course: 10D.
Information on course enrolment limitations: předmět lze zapsat v bc. studiu až po získání min. 100 kreditů. Optimální je zápis předmětu nejdříve v 5. semestru.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
https://www.sci.muni.cz/student/bc-a-mgr/studenti-ucitelstvi
The course is also listed under the following terms Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation, Spring 2008 - for the purpose of the accreditation, Spring 2011 - only for the accreditation, Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2011 - acreditation, spring 2012 - acreditation, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, autumn 2017, spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021, autumn 2021, Spring 2022, Autumn 2022, Spring 2023, Spring 2024.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2023/XS090