FF FNCJUpJ Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
Name in Czech: Učitelství českého jazyka a literatury
master's full-time single-subject
Included in the programme: FF N-CJU_ Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature

Compulsory courses

Společný pedagogicko-psychologický základ

24 kreditů

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:SUP001Psychology for teachers I I. Burešovázk 1/1/04 1Z
FF:SUP002Basic Course in Education K. Šeďovázk 1/1/04 1Z
FF:SUP006Compendium for Teachers K. Šeďovázk 1/1/04 1Z
FF:SUP003Theory of Instruction K. Šeďovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP004Psychology for teachers II I. Burešovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP005Special Education & Pedagogical Diagnostics K. Šeďovázk 1/1/04 2Z
24 credits

Oborové kurzy

40 kreditů

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJJ14Vademecum of Czech Z. Hladkák 2/0/04 1Z
FF:CJL09Czech Literature since 1989 for MA Z. Fišerk 2/0/04 1Z
FF:UCJL11Didactics of Czech I M. Soleiman pour Hashemizk 0/2/03+2 1Z
FF:UCJJ02Complex language analyses in school practice L. Velebováz 0/2/02 1P
FF:UCJL12Specifics of world literature M. Soleiman pour Hashemik 1/2/04 1Z
FF:CJL10Theory of Lit. for MA Z. Fišerk 2/0/04 2P
FF:UCJJ04Didactics of Czech language and literature, Pt. 2 M. Soleiman pour Hashemizk 0/2/03+2 2Z
FF:UCJL13Contemporary Literature Z. Fišerz 0/2/04 2P
FF:CJJ16The Development of Standard Czech P. Kosekk 2/0/04 3P
FF:UCJJ03Orthography in school practice L. Velebováz 0/2/04 3P
40 credits

Pedagogická praxe

24 kreditů

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJUPP01JPreparation for Czech Language and Literature Teaching I Z. Fišerz 0/0/0 blokově.6 2P
FF:CJURS01JReflection for Czech Teaching I Z. Fišerz 0/1/02 2P
FF:CJUPP02JPreparation for Czech Language and Literature Teaching II Z. Fišerz 0/0/0 blokově.6 3P
FF:CJURS02JReflection for Czech Teaching II Z. Fišerz 0/0/0 blokově.2 3P
FF:CJUPP03JPreparation for Czech Language and Literature Teaching III Z. Fišerz 0/0/0 blokově.6 4P
FF:CJURS03JReflection for Czech Teaching III Z. Fišerz 0/0/0 blokově.2 4P
24 credits

Selective courses

Blok 1: literatura

celkem 8 kreditů, z oddílu A - profilující předměty je nuto vybrat minimálně 1 předmět

A - profilující předměty
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJLB203Czech Literature from the Beginning to the 18th century - MA H. Bočkovázk 0/2/03+1 4P
FF:CJLB303Czech Literature of the 19th century Follow-up Studies - Seminar, MA Z. Urválkovázk 0/2/03+1 3P
FF:CJLB404Czech literature since 1895 Follow-up Studies - Seminar, MA L. Novákovázk 0/2/03+1 2P
FF:CJLB405Czech Literature since 1945 - Follow-up Studies - Seminar, MA Z. Fišerzk 0/2/03+1 1P
16 credits
B - doplňující předměty
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:UCJL10Didactics of Czech Z. Fišerz 1/0/03 --
FF:CJLB603Literature for Children -Follow-up Studies - Seminar, MA L. Novákovázk 0/2/04 --
FF:UCJL05How to deal with the recitor in highschool Z. Fišerz 0/2/03 --
FF:CJLB101Gaps and Indeterminacy in Literary Work J. Tlustýk 0/2/05 --
FF:CJLB102Literary Critique for MA Z. Fišerzk 0/2/04 --
FF:CJLB700Editing baroque texts I M. Soleiman pour Hashemiz 2/0/04 --
FF:CJLB701Editing Baroque Texts II M. Soleiman pour Hashemiz 0/2/04 --
FF:CJLB702Editorial Work H. Bočkovázk 2/0/05 --
FF:LMKA_a01Modern Literature in European Culture and Media context I M. Kotásekzk 2/0/0 0.5 --
37 credits

Blok 2: jazyk

8 kreditů

Blok 2A: čeština pro praxi
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJBB178Introduction into Teaching Czech as a Second/Foreign Language L. Doležík 2/0/04 --
FF:CJBB190Syntax in educational practice P. Kosekz 0/2/03 --
FF:CJBB54Orthography: theory and practice, cultivation of communication J. Vojtováz 0/2/04 --
FF:CJBB85Linguistic Software D. Hlaváčkováz 0/2/03 --
14 credits
Blok 2B: diachronní lingvistika
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJBA11Czech Dialectology Z. Hladkáz 0/2/04 --
FF:CJBA18Historical Toponomastics J. Pleskalovák 2/0/04 --
FF:CJJ19Old Czech word-formation and syntax P. Kosekzk 0/2/05 --
FF:CJJ37Czech in the context of the Indo-European Languages (introduction to etymology) P. Kosekzk 2/0/05 --
18 credits
Blok 2C: synchronní lingvistika
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJA055Grammar and Lexicon, Pt. P. Karlíkzk 2/0/06 --
FF:CJBB184Language Typology P. Cahaz 0/2/04 --
FF:CJBB66Pragmatics Pt. I P. Karlíkz 0/2/04 --
FF:CJBB110Pragmatics, Pt. II P. Karlíkz 0/2/04 --
FF:CJBB72Aspects of language cultivation (An introduction) M. Křístekz 1/1/04 --
FF:CJJ21Approaches to Morphosyntax P. Cahak 1/1/06 --
28 credits

Předměty k diplomové práci

Jazykovědná dipl. práce

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:UCJXJ01Seminar on M.A. thesis (in linguistics), Pt. 1 Z. Hladkáz 0/0/08 3P
FF:UCJXJ02Seminar on M.A. thesis (in linguistics), Pt. 2 Z. Hladkáz 0/0/08 4P
FF:UCJXJ03M.A. thesis (in linguistics) Z. Hladkáz 0/0/0- 4P
16 credits

Literárněvědná dipl. práce

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:UCJXL01A Thesis Seminar, Pt. I Z. Fišerz 0/0/08 3P
FF:UCJXL02A Thesis Seminar, Pt. II Z. Fišerz 0/0/08 4P
FF:UCJXL03MA thesis for Teacher Z. Fišerz 0/0/0- 4P
16 credits

Elective courses

Blok 1: literatura

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:UCJL06Theory of Literature J. Tlustýzk 2/0/04 --
FF:UCJL07Czech Literature from the Beginnings to the 18th century for Bachelor H. Bočkovázk 0/2/04 --
8 credits

Blok 2: jazyk

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJBB133Historical Grammar of Czech P. Kosekz 0/2/04 --
FF:CJBB179Czech Syntax: a transition course P. Karlíkzk 0/2/04 --
8 credits