PdF BSPZPcp Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
bachelor's full-time single-subject
Included in the programme: PdF B-SPZP Special Education

Pedagogicko-psychologická propedeutika (35 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SP3000Introduction to Medical Disciplines P. Kachlíkk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.2 1-
PdF:SP3001Sociology for Special Pedagogy L. Slepičkovák 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.2 1-
PdF:SP3007Research Methods in Special Education 1 K. Pančochak 2/0/0 2 bloky pro kombinované studium.3 2Z
PdF:SP3099Inclusive Special Education L. Gajzlerovázk 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.3 5P
PdF:SZ6000The Introduction into Education and Psychology K. Lojdovázk 2/0/04 1-
PdF:SZ6001The Introduction into Education and Psychology Exercise K. Lojdováz 0/1/02 1-
PdF:SZ6003Developmental Psychology (Exercise) T. Kohoutekk 1/1/03 2-
PdF:SZ6004Theory and Methodology of Education J. Německ 1/0/02 2-
PdF:SZ6009Social Psychology (Exercise) J. Krásak 1/1/03 5-
PdF:SZ6012Educational Communication L. Škarkovák 0/2/03 4-
27 credits

Foreign language

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:JVp001Entrance Test A2 - English R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVp015English for Special Educators - A R. Heroutz 0/2/02 2-
PdF:JVp016English for Special Educators - B R. Heroutzk 0/2/03 3-
6 credits

Sports activities

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSpS:P925Physical Education – Outdoor Sports Z. Zítkaz 0/2/01 1-
FSpS:p991Physical Education – Fitness A. Pokornáz 0/2/01 2-
2 credits

Speciálněpedagogický základ (P+PV 78 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SP3003Basics of Education of Individuals with Specific Learning Difficulties I. Jůzovázk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.4 2-
PdF:SP3009Pathopsychology 1 V. Vojtovázk 2/0/0 2 bloky pro kombinované studium.4 2P
PdF:SP3010Basics of Education of Speech Therapy V. Vojtovázk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 1-
PdF:SP3020Basics of Education of Individuals with Visual Impairments P. Röderovázk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 1-
PdF:SP3030Introduction to Education of Children with Emotional and Behavioral Difficulties/Disorders K. Červenkazk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 2-
PdF:SP3040Basics of Education of Individuals with Intellectual Disabilities B. Bazalovázk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 1-
PdF:SP3050Social Work L. Slepičkovák 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.2 4-
PdF:SP3066Special Education Disagnostics B. Bazalovák 0/2/03 3-
PdF:SP3070Basics of Education of Individuals with Hearing Impairments M. Štibrányiovázk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 1-
PdF:SP3080Basics of Education of Individuals with Physical Impairments I. Fialovázk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 2-
PdF:SP3600Pupil with Special Educational Needs P. Pitnerováz 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.2 1-
PdF:SP3699Inclusive Education I. Fialovák 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.2 6Z
PdF:SP3999Internationalization of the Special Education Field V. Vojtováz 0/0/0- 3-
41 credits

Skupina A

Student si zvolí předměty logopedie (sekce A1) nebo psychopedie (sekce A2).

Pozn. Studenti, kteří si v navazujícím magisterském studiu Speciální pedagogiky zvolí specializaci logopedie – surdopedie je povinný výběr předmětů ze skupiny A (sekce A1 - Logopedie) a předměty ze skupiny B (sekce B1 - Surdopedie). Pokud student volí ze skupiny A předměty psychopedie (sekce A2), předměty ze skupiny B volí podle svého zájmu a se zřetelem na budoucí volbu specializace v navazujícím magisterském studiu (sekce B2, B3 nebo B4).

Sekce A1 - Logopedie
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SP3911Field: Speech Therapy 1 I. Bytešníkovázk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.5 2P
PdF:SP3912Field: Speech Therapy 2 I. Bytešníkovázk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.5 4P
10 credits
Sekce A2 - Psychopedie
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SP3941Field: Education of Individuals with Intellectual Disabilities 1 B. Bazalovázk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.5 2P
PdF:SP3942Field: Education of Individuals with Intellectual Disabilities 2 B. Bazalovázk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.5 4P
10 credits

Skupina B

Student si zvolí předměty jedné ze 4 nabízených sekcí (B1, B2, B3, B4) skupiny B.

Pozn. Studenti, kteří si v navazujícím magisterském studiu Speciální pedagogiky zvolí specializaci logopedie – surdopedie je povinný výběr předmětů ze skupiny A (sekce A1 - Logopedie) a předměty ze skupiny B (sekce B1 - Surdopedie). Pokud student volí ze skupiny A předměty psychopedie (sekce A2), předměty ze skupiny B volí podle svého zájmu a se zřetelem na budoucí volbu specializace v navazujícím magisterském studiu (sekce B2, B3 nebo B4).

Sekce B1 - Surdopedie
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SP3913Methodology – Speech Therapy for Children with Delayed Speech Development I. Bytešníkovázk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 5P
PdF:SP3971Deaf Education 1 L. Vrbecká Doležalovázk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.5 3P
PdF:SP3972Deaf Education 2 R. Horákovázk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.5 4P
PdF:SP3973Communication of hard of hearing and deaf people L. Vrbecká Doležalovázk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 5P
18 credits
Sekce B2 - Etopedie
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SP3900Applied Methods of Social Work K. Pančochazk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.8 5P
PdF:SP3931Field: Education of children with emotional and behavioral difficulties/disorders 1 K. Červenkazk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.5 3P
PdF:SP3932Field: Education of children with emotional and behavioral difficulties/disorders 1 K. Červenkazk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.5 4P
18 credits
Sekce B3 - Somatopedie
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SP3081Field: Rehabilitatting Physical Disabilities 1 D. Zámečníkovázk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.5 3P
PdF:SP3082Field: Education of Individuals with Physical Impairments 2 D. Zámečníkovázk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.5 4P
PdF:SP3900Applied Methods of Social Work K. Pančochazk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.8 5P
18 credits
Sekce B4 - Oftalmopedie
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SP3900Applied Methods of Social Work K. Pančochazk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.8 5P
PdF:SP3921Field: Education of Individuals with Visual Impairments 1 P. Röderovázk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.5 3P
PdF:SP3922Field: Teaching the Visually Impaired 2 P. Röderovázk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.5 4P
18 credits

Selective courses

Studující si ve 2., 3. a 4. semsestru volí vždy jeden z nabízených předmětů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SP3919Communication ability in the context of special educational needs V. Vojtovák 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.3 2-
PdF:SP3929Partial Functions V. Vojtovák 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.3 4-
PdF:SP3939Aggression and Bullying V. Vojtovák 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.3 2-
PdF:SP3949Down Syndrome B. Bazalovák 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.3 3-
PdF:SP3959Basics of Autism spectrum disorders B. Bazalovák 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.3 4-
PdF:SP3969ICT in SEN P. Pitnerovák 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.3 3-
18 credits

Medicínská propedeutika (15 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SP3002Opthalmology M. Vrubelzk 1/0/.5 1 blok pro kombinované studium.3 3-
PdF:SP3004Neurology P. Kachlíkzk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 3P
PdF:SP3005Pediatrics P. Kachlíkzk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 3-
PdF:SP3006Psychiatry P. Kachlíkk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 3P
PdF:SP3017ORL - Phoniatrics P. Kachlíkzk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 4P
15 credits

Praxe (34 kr.)

praxe pro studenty oboru Lo + Su

Uvedené předměty praxe volí studenti zaměření Logopedie + Surdopedie

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SP3810Day - Release Teaching Practice - LS V. Vojtováz 0/0/14 3-
PdF:SP3811Teaching Practice 1 - L, S V. Vojtováz 0/0/0 4 týdny.10 4-
PdF:SP3812Teaching Practice 2 - LS V. Vojtováz 0/0/0 4 týdny.10 6-
PdF:SP3815Reflective Seminar on Teaching Practice 1 - L, S V. Vojtováz 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.5 4-
PdF:SP3816Reflective Seminar on Teaching Practice 2 - LS V. Vojtováz 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.5 6-
34 credits

praxe pro studenty oboru P + E, So, Of

Uvedené předměty praxe volí studenti zaměření Psychopedie + Etopedie / Somatopedie / Oftalmopedie

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SP3840Day - Release Teaching Practice - P, E, So, Of D. Zámečníkováz 0/0/14 3-
PdF:SP3841Teaching Practice 1 - P, E, So, Of D. Zámečníkováz 0/0/0 4 týdny.10 4-
PdF:SP3842Teaching Practice 2 - P, E, So, Of D. Zámečníkováz 0/0/0 4 týdny.10 6-
PdF:SP3845Reflective Seminar on Teaching Practice 1 - P, E, So, Of D. Zámečníkováz 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.5 4-
PdF:SP3846Reflective Seminar on Teaching Practice 2 - P, E, So, Of D. Zámečníkováz 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.5 6-
34 credits

Závěrečná práce (10 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SP3008Single-subject research for Bachelor Thesis K. Pančochak 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.2 5P
PdF:SP_BPBachelor Thesis I. Bytešníkováz 0/0/1 individuálně.2 5P
PdF:SP_BPdBachelor Thesis - Completion D. Zámečníkováz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
PdF:SP_BPpBachelor Thesis - Project D. Opatřilováz 0/0/1 individuálně.2 4P
10 credits

Elective courses