FF FNSLAVpSJB South Slavonic and Balkan Studies
Name in Czech: Jihoslovanská a balkánská studia
master's full-time specialized, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: FF N-SLAV_ Slavonic Studies

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Posluchač specializace Jihoslovanská a balkánská studia v rámci programu Slavistika musí absolvovat všechny povinné předměty a získat předepsaný počet kreditů z jednotlivých bloku povinně volitelných předmětů dle pokynů pro průchod studiem.

Společná část

Master's thesis

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:SLAV01PMA Thesis Project V. Štěpánekz 0/0/0 konzultace.1 2P
FF:SLAV01SMaster’s Diploma Thesis Seminar I V. Štěpánekz 0/2/09 3P
FF:SLAV02Master’s Diploma Thesis Seminar II V. Štěpánekz 0/2/010 4P
FF:SLAV03Master’s Diploma Thesis V. Štěpánekz 0/0/0- 4-
20 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PJ_SLAV02Central Europe: Area, Borderlands, Identity I. Pospíšilzk 2/0/05 1Z
FF:PJ_SLAV03Stylistics and Language Culture R. Madeckizk 1/1/05 2P
FF:JSB_SLAV11Old Church Slavonic E. Krejčovázk 1/1/05 2P
FF:JSB_SLAV51Balkans and Europe in Each Other's Eyes: Images and Stereotypes Across Centuries P. Stehlíkz 1/1/05 3P
20 credits

Selective courses

Blok A: Vztahy a kontakty
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB_SLAV52South Slavic-Czech Relations V. Štěpánekzk 1/1/05 --
FF:PJ_SLAV04Cultural Tourism and the Slavonic Area R. Buchtovázk 1/1/05 --
FF:PJ_SLAV05Relations of Czech Lands with Poland and Ukraine P. Kalinazk 1/1/05 --
FF:RSn099We and They: Czech–Russian Relations Yesterday and Today I. Pospíšilzk 1/1/05 --
FF:SLAV07Slovenská setkání a konfrontace I. Pospíšilzk 1/1/05 --
25 credits
Blok B: Překlad a tlumočení
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB_SLAV12Biblical Texts in the Light of Slavic Translations E. Krejčováz 1/1/04 --
FF:JSB079Translation Software for Students of Slavonic Studies P. Pilchz 1/1/03 --
FF:JSB_SLAV66Basics of Interpreting E. Krejčováz 1/1/04 --
FF:PJ_SLAV14Legal Texts and Terminology in Polish: Translation Workshop R. Madeckiz 0/2/04 --
FF:PJ_SLAV18Czech Life and Institutions in Polish R. Madeckiz 1/1/04 --
19 credits
Blok C: Jazyk, kultura a dějiny
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB_SLAV53Turkish Wars 1526-1878: Habsburg Monarchy, Poland, Russia and Cossacks against the Ottoman Empire V. Štěpánekz 1/1/04 --
FF:JSB_SLAV54Orthodox Christianity and the Slavic World V. Štěpánekz 1/1/05 --
FF:JSB022The Language as a Charged Weapon E. Krejčovázk 1/1/05 --
FF:PJ_SLAV01History of Thought On Language R. Madeckizk 1/1/05 --
FF:PJV007Contemporary Polish Cinema R. Madeckiz 1/2/04 --
FF:SLAV05Summer School of Slavonic Studies Abroad V. Štěpánekz 0/0/0 intenzivní kurz.4 --
FF:UJ_SLAV01Ludvik Kuba: Folklorist and Painter of Slavic Nations P. Kalinaz 1/1/04 --
31 credits
Blok D: Literatura
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB_SLAV55Literature Theory of the 20th and the 21st Century and Slavic Literatures P. Pilchz 1/1/05 --
FF:JSB055Novel in the Balkans P. Stehlíkz 1/1/05 --
FF:PJN213Famous Authors of Polish Literature (Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert) R. Buchtovázk 0/2/03+2 --
FF:PJ_SLAV15Prostor postkomunistické Evropy v současné polské reportáži R. Madeckiz 1/1/04 --
FF:PJ_SLAV16Literary workshop: Polish literature from 1956 to the present R. Madeckiz 1/1/04 --
FF:RSn092Comparative Literature and Theory of Literary Genres I. Pospíšilzk 1/1/05 --
28 credits

Specializační část

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB_SLAV13Review of Development of South Slavonic Standard Languages P. Krejčízk 1/1/04 1P
FF:JSB_SLAV14Dialects of the Balkan Slavs' languages P. Krejčízk 1/1/04 2P
FF:JSB_SLAV15Czech and South Slavonic Phraseology - theory, practice, translation P. Krejčízk 1/1/04 4P
FF:JSB_SLAV56Postmodernist Literature of the Balkans P. Pilchzk 1/1/05 2P
17 credits

Selective courses

Jazykový kurz

Absolventi jazykové specializace programu Jihoslovanská a balkánská studia na FF MU povinně zapisují příslušné předměty z určeného bloku a vybírají si příslušnou seminární skupinu.

Absolveni ostatních studijních programů zapisují povinně 1 blok jazykových kurzů označených "pro ostatní".

Jazykové kurzy pro absolventy jazykové specializace (Bc.)
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB_SLAV21Language Course M1 E. Krejčováz 0/2/03 1-
FF:JSB_SLAV22Language Course M2 E. Krejčovázk 0/2/04 2-
FF:JSB_SLAV23Language Course M3 E. Krejčováz 0/2/03 3-
FF:JSB_SLAV24Language Course M4 E. Krejčovázk 0/2/04 4-
14 credits
Bulharština (pro ostatní studenty)
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB_SLAVb1Bulgarian for Intermediate I E. Krejčováz 0/2/03 --
FF:JSB_SLAVb2Bulgarian for Intermediate II E. Krejčovázk 0/2/04 --
FF:JSB_SLAVb3Bulgarian for Upper-Intermediate I E. Krejčováz 0/2/03 --
FF:JSB_SLAVb4Bulgarian for Upper-Intermediate II E. Krejčovázk 0/2/04 --
14 credits
Chorvatština (pro ostatní studenty)
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB_SLAVh1Croatian for Intermediate I P. Krejčíz 0/2/03 --
FF:JSB_SLAVh2Croatian for Intermediate II P. Krejčízk 0/2/04 --
FF:JSB_SLAVh3Croatian for Upper-Intermediate I P. Krejčíz 0/2/03 --
FF:JSB_SLAVh4Croatian for Upper-Intermediate II P. Krejčízk 0/2/04 --
14 credits
Makedonština (pro ostatní studenty)
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB_SLAVm1Macedonian for Intermediate I E. Krejčováz 0/2/03 --
FF:JSB_SLAVm2Macedonian for Intermediate II E. Krejčovázk 0/2/04 --
FF:JSB_SLAVm3Macedonian for Upper-Intermediate I E. Krejčováz 0/2/03 --
FF:JSB_SLAVm4Macedonian for Upper-Intermediate II E. Krejčovázk 0/2/04 --
14 credits
Slovinština (pro ostatní studenty)
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB_SLAVn1Slovenian for Intermediate I P. Krejčíz 0/2/03 --
FF:JSB_SLAVn2Slovenian for Intermediate II P. Krejčízk 0/2/04 --
FF:JSB_SLAVn3Slovenian for Upper-Intermediate I P. Krejčíz 0/2/03 --
FF:JSB_SLAVn4Slovenian for Upper-Intermediate II P. Krejčízk 0/2/04 --
14 credits
Srbština (pro ostatní studenty)
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB_SLAVs1Serbian for Intermediate I P. Krejčíz 0/2/03 --
FF:JSB_SLAVs2Serbian for Intermediate II P. Krejčízk 0/2/04 --
FF:JSB_SLAVs3Serbian for Upper-Intermediate I P. Krejčíz 0/2/03 --
FF:JSB_SLAVs4Serbian for Upper-Intermediate II P. Krejčízk 0/2/04 --
14 credits
Blok jazykovědných předmětů

Studenti specializace jihoslovanská a balkánská studia musí získat 4 kredity za předměty z bloku jazykovědných předmětů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB_SLAV25Translation Seminar for Upper-Intermediate Students of Croatian/Serbian P. Krejčíz 0/2/04 3P
FF:JSB_SLAV26Translation Seminar for Upper-Intermediate Students of Slovenian P. Krejčíz 0/2/04 2P
FF:JSB_SLAV27Translation Seminar for Upper-Intermediate Students of Bulgarian E. Krejčováz 0/2/04 2P
12 credits
Blok literárněvědných a kulturologických předmětů

Student musí během studia získat alespoň 5 kreditů za předměty z bloku literárněvědných a kulturologických předmětů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB_SLAV57Serbian and Croatian Avant-garde Literature V. Štěpánekz 1/1/05 --
FF:JSB_SLAV58Workshop of Literature Translation from Serbian, Croatian and Bosnian V. Štěpánekz 0/2/05 --
FF:JSB_SLAV59How the Croatian Nation Formed?: Croatian National Movement 1832-1918 P. Stehlíkzk 1/1/05 --
FF:JSB_SLAV60Between Ideology and Subversion: Yugoslav Cinema of the 1960s P. Stehlíkz 1/1/05 --
FF:JSB062Contemporary Slovenia M. Przybylskizk 1/1/04 --
FF:JSB063Contemporary Bulgaria P. Krejčízk 1/1/04 --
FF:JSB077Transylvania V. Štěpánekz 2/0/05 --
33 credits
Překladatelské předměty

Student musí během studia získat alespoň 4 kredity za doplňující předměty.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSS436Translation workshop (B-C-S) P. Krejčíz 0/2/03 --
FF:RSb021Electronic Agenda Z. Michálekz 0/2/05 --
FF:RSn070Selected Chapters on Czech Orthography Z. Michálekz 1/1/05 --
FF:RSn072Practical and Technical Aspects of Translation J. Gazdaz 1/1/05 --
FF:RSn073Czech Language for Translators Z. Michálekz 1/1/05 --
23 credits