FF FNSLAVpSJB South Slavonic and Balkan Studies
Name in Czech: Jihoslovanská a balkánská studia
master's full-time specialized
Included in the programme: FF N-SLAV_ Slavonic Studies

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Posluchač specializace Jihoslovanská a balkánská studia v rámci programu Slavistika musí absolvovat všechny povinné předměty a získat předepsaný počet kreditů z jednotlivých bloku povinně volitelných předmětů dle pokynů pro průchod studiem.

Společná část (80 kr.)

Master's thesis

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:SLAV01Master’s Diploma Thesis Seminar I V. Štěpánekz 0/2/010 3P
FF:SLAV02Master’s Diploma Thesis Seminar II V. Štěpánekz 0/2/010 4P
FF:SLAV03Master’s Diploma Thesis V. Štěpánekz 0/0/0- 4-
20 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PJ_SLAV01History of Thought On Language R. Madeckizk 1/1/05 1P
FF:PJ_SLAV02Central Europe: Area, Borderlands, Identity I. Pospíšilzk 2/0/05 1Z
FF:PJ_SLAV03Stylistics and Language Culture R. Madeckizk 1/1/05 2P
FF:RSn092Comparative Literature and Theory of Literary Genres I. Pospíšilzk 1/1/05 2Z
FF:JSB_SLAV11Old Church Slavonic E. Krejčovázk 1/1/05 2P
FF:PJ_SLAV04Cultural Tourism and the Slavonic Area R. Buchtovázk 1/1/05 3P
FF:JSB_SLAV51Balkans and Europe in Each Other's Eyes: Images and Stereotypes Across Centuries P. Stehlíkz 1/1/05 3P
35 credits

Selective courses

Blok I: Vztahy mezi slovanskými národy

Nutno získat min. 5 kreditů. (Platí pro imatrikulační ročník 2021 a pozdější.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PJ_SLAV05Relations of Czech Lands with Poland and Ukraine P. Kalinazk 1/1/05 1P
FF:JSB_SLAV52South Slavic-Czech Relations V. Štěpánekzk 1/1/05 2P
FF:RSn099We and They: Czech–Russian Relations Yesterday and Today I. Pospíšilzk 1/1/05 2P
15 credits
Blok II: Vybrané otázky slavistiky a slovanského areálu

Nutno získat min. 15 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB_SLAV12Biblical Texts in the Light of Slavic Translations E. Krejčováz 1/1/04 --
FF:JSB_SLAV53Turkish Wars 1526-1878: Habsburg Monarchy, Poland, Russia and Cossacks against the Ottoman Empire V. Štěpánekz 1/1/04 --
FF:JSB_SLAV54Orthodox Christianity and the Slavic World V. Štěpánekz 1/1/05 --
FF:JSB_SLAV55Literature Theory of the 20th and the 21st Century and Slavic Literatures V. Štěpánekz 1/1/05 --
FF:JSB055Novel in the Balkans P. Stehlíkz 1/1/05 --
FF:JSB071Czech Minority in South-Eastern Europe P. Stehlíkz 1/1/04 --
FF:JSB079Translation Software for Students of Slavonic Studies P. Pilchz 1/1/03 --
FF:PJ_SLAV15The Space of Post-Communist Europe in Contemporary Reportages and Travel Literature R. Madeckiz 1/1/04 --
FF:SK_39Chapters of Czech-Slovak Cultural and Historical Relations I. Pospíšilz 2/0/03 --
FF:UJ_SLAV01Ludvik Kuba: Folklorist and Painter of Slavic Nations P. Kalinaz 1/1/04 --
41 credits

Elective courses

Nutno získat min. 5 kreditů. Předměty si student volí z nabídky celé fakulty, případně i jiných fakult MU.

Specializační část (40 kr.)

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB_SLAV13Review of Development of South Slavonic Standard Languages P. Krejčízk 1/1/04 1P
FF:JSB_SLAV14Dialects of the Balkan Slavs' languages P. Krejčízk 1/1/04 2P
FF:JSB_SLAV56Postmodernist Literature of the Balkans P. Stehlíkzk 1/1/05 2P
13 credits

Selective courses

Student povinně zapisuje čtyři kurzy téhož profilového jazyka. Absolventi specializací bc. programu Jihoslovanská a balkánská studia zapisují povinně čtyři jazykové kurzy označené M1 až M4 a vybírají si příslušnou seminární skupinu podle jazyka vystudovaného v bakalářském programu (nabízené jazyky: bulharština, srbština, slovinština, chorvatština). Absolvent hlavního studijního plánu (maior) bc. programu Jihoslovanská a balkánská studia povinně zapisuje čtyři jazykové kurzy toho jazyka, který studoval v bc. programu (pro středně pokročilé I–II a pro pokročilé I–II, nabízené jazyky: bulharština, srbština, slovinština, chorvatština, makedonština).

Jazykový kurz I
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB_SLAV21Language Course M1 E. Krejčováz 0/2/03 1P
FF:JSB_SLAVb1Bulgarian for Intermediate I E. Krejčováz 0/2/03 1P
FF:JSB_SLAVh1Croatian for Intermediate I P. Krejčíz 0/2/03 1P
FF:JSB_SLAVm1Macedonian for Intermediate I E. Krejčováz 0/2/03 1P
FF:JSB_SLAVn1Slovenian for Intermediate I P. Krejčíz 0/2/03 1P
FF:JSB_SLAVs1Serbian for Intermediate I P. Krejčíz 0/2/03 1P
18 credits
Jazykový kurz II
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB_SLAV22Language Course M2 E. Krejčovázk 0/2/04 2P
FF:JSB_SLAVb2Bulgarian for Intermediate II E. Krejčovázk 0/2/04 2P
FF:JSB_SLAVh2Croatian for Intermediate II P. Krejčízk 0/2/04 2P
FF:JSB_SLAVm2Macedonian for Intermediate II E. Krejčovázk 0/2/04 2P
FF:JSB_SLAVn2Slovenian for Intermediate II P. Krejčízk 0/2/04 2P
FF:JSB_SLAVs2Serbian for Intermediate II P. Krejčízk 0/2/04 2P
24 credits
Jazykový kurz III
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB_SLAV23Language Course M3 E. Krejčováz 0/2/03 3P
FF:JSB_SLAVb3Bulgarian for Upper-Intermediate I E. Krejčováz 0/2/03 3P
FF:JSB_SLAVh3Croatian for Upper-Intermediate I P. Krejčíz 0/2/03 3P
FF:JSB_SLAVm3Macedonian for Upper-Intermediate I E. Krejčováz 0/2/03 3P
FF:JSB_SLAVn3Slovenian for Upper-Intermediate I P. Krejčíz 0/2/03 3P
FF:JSB_SLAVs3Serbian for Upper-Intermediate I P. Krejčíz 0/2/03 3P
18 credits
Jazykový kurz IV
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB_SLAV24Language Course M4 E. Krejčovázk 0/2/04 4P
FF:JSB_SLAVb4Bulgarian for Upper-Intermediate II E. Krejčovázk 0/2/04 4P
FF:JSB_SLAVh4Croatian for Upper-Intermediate II P. Krejčízk 0/2/04 4P
FF:JSB_SLAVm4Macedonian for Upper-Intermediate II E. Krejčovázk 0/2/04 4P
FF:JSB_SLAVn4Slovenian for Upper-Intermediate II P. Krejčízk 0/2/04 4P
FF:JSB_SLAVs4Serbian for Upper-Intermediate II P. Krejčízk 0/2/04 4P
24 credits
Blok jazykovědných předmětů

Studenti specializace jihoslovanská a balkánská studia musí získat 4 kreditů za předměty z bloku jazykovědných předmětů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB_SLAV15Czech and South Slavonic Phraseology - theory, practice, translation P. Krejčízk 1/1/04 3P
FF:JSB_SLAV25Translation Seminar for Upper-Intermediate Students of Croatian/Serbian P. Krejčíz 0/2/04 3P
FF:JSB_SLAV26Translation Seminar for Upper-Intermediate Students of Slovenian P. Krejčíz 0/2/04 2P
FF:JSB_SLAV27Translation Seminar from Bulgarian E. Krejčováz 0/2/04 2P
16 credits
Blok literárněvědných a kulturologických předmětů

Student musí během studia získat alespoň 5 kreditů za předměty z bloku literárněvědných a kulturologických předmětů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB051Typology of Souht-slavic Comics P. Stehlíkz 1/1/05 --
FF:JSB061Contemporary Serbia P. Pilchzk 1/1/05 --
FF:JSB064Contemporary Croatia: On the Borderland of Central Europe, the Mediterranean and the Balkans P. Stehlíkzk 1/1/05 --
FF:JSB_SLAV57Serbian and Croatian Avant-garde Literature V. Štěpánekz 1/1/05 --
FF:JSB_SLAV58Workshop of Literature Translation from Serbian, Croatian and Bosnian V. Štěpánekz 0/2/05 --
FF:JSB_SLAV59How the Croatian Nation Formed?: Croatian National Movement 1832-1918 P. Stehlíkzk 1/1/05 --
FF:JSB_SLAV60Between Ideology and Subversion: Yugoslav Cinema of the 1960s P. Stehlíkz 1/1/05 --
35 credits
Doplňující předměty

Student musí během studia získat alespoň 4 kredity za doplňující předměty.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB_SLAV61Traditional Balkan's Town and Village V. Štěpánekz 1/1/04 --
FF:JSB_SLAV62Balkan's Minority in Czechia V. Štěpánekz 1/1/04 --
FF:JSB_SLAV63Ethnic and social conflicts in the Balkans V. Štěpánekz 1/1/04 --
FF:JSB_SLAV64Balkan's Traditional Family V. Štěpánekz 1/1/04 --
FF:JSB077Transylvania V. Štěpánekz 2/0/05 --
21 credits
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB_SLAV65Professional Practice P. Krejčíz 0/0/0 15 pracovních dnů.4 --
FF:JSB_SLAV78Professional Excursion to Southeast Europe P. Krejčíz 0/2/04 --
8 credits