LF BPA01 Midwifery
Name in Czech: Porodní asistence
bachelor's full-time single-subject
Included in the programme: LF B-PA Midwifery

Introductory information / Instructions

Student zapisuje všechny povinné předměty dle studijního plánu pro obor. Jako volitelné si může zapsat předměty, které jsou v daném období vyučovány na fakultách MU a jejichž zápis je pro studenty daného programu povolen. Podmínkou zápisu do následujícího semestru je získání nejméně 20 kreditů. Studenti prezenčního studia musí získat alespoň dva zápočty z předmětů sportovních aktivit, které zajišťuje Centrum univerzitního sportu. Podmínkou pro úspěšné ukončení studia je aktivní znalost angličtiny na úrovni B2, ověřená zkouškou (studenti si zapisují povinnou dvousemestrální výuku anglického jazyka).

Compulsory courses

1. ročník

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
LF:BPAN011cAnatomy - practice M. Joukalz 0/1/0 15.1 1P
LF:BPAN011pAnatomy - lecture M. Joukalzk 3/0/0 45.2 1P
LF:BPBC011cBiochemistry and Hematology - practice H. Paulováz 0/1/0 15.1 1Z
LF:BPBC011pBiochemistry and Hematology - lecture H. Paulovázk 2/0/0 30.2 1Z
LF:BPEM011pEmbryology - lecture Z. Holubcovák 1/0/0 15.2 1Z
LF:BPIV0221cInformation Education I - practice A. Pokornáz 0/1.5/0 15.1 2-
LF:BPKN011cCommunication - practice M. Světlákz 0/1/0 15.1 1P
LF:BPKN011pCommunication - lecture M. Světlákk 1/0/0 15.2 1P
LF:BPLT011Medical Terminology and Medical Latin - practice K. Pořízkovázk 0/2/0 30.2 1P
LF:BPPP011cFirst Aid - practice M. Pospíšilz 0/2/0 30.2 1P
LF:BPPP011pFirst Aid - lecture M. Pospíšilk 1/0/0 15.1 1P
LF:BPPS011cGeneral Psychology - practice M. Světlákz 0/1/0 15.1 1P
LF:BPPS011pGeneral Psychology - lecture M. Světlákz 1/0/0 15.1 1P
LF:BPPV011cMidwifery skills - practice L. Veselázk 0/6/0 90.4 1P
LF:BPTP0121cBasics Theory of Midwifery I - practice R. Wilhelmováz 0/2/0 30.1 1P
LF:BPTP0121pBasics Theory of Midwifery I - lecture R. Wilhelmováz 2/0/0 30.2 1P
LF:BPZB011cFundamentals of Biophysics - practice V. Bernardz 0/2/0 30.1 1Z
LF:BPZB011pFundamentals of Biophysics - lecture V. Bernardzk 2/0/0 30.2 1Z
LF:BPZG0121Nursing in Gynaecology I - lecture I. Crhaz 2/0/0 30.1 1P
LF:BPFY0121cPhysiology I - practice P. Babulaz 0/1/0 15.1 1Z
LF:BPFY0121pPhysiology I - lecture P. Babulaz 2/0/0 30.1 1Z
LF:BPFY0222cPhysiology II - practice P. Babulaz 0/1/0 10.1 2Z
LF:BPFY0222pPhysiology II - lecture P. Babulazk 2/0/0 20.3 2Z
LF:BPGE021pGenetics - lecture I. Valáškováz 2/0/0 20.1 2Z
LF:BPIN0221Individual practice I R. Wilhelmováz 0/0/0 240.4 2P
LF:BPOP0251Professional practice I R. Wilhelmováz 0/0/0 160.3 2P
LF:BPPA0241cMidwifery I R. Wilhelmováz 0/3/0 30.2 2P
LF:BPPO0221pObstetrics I - lecture I. Crhaz 2.5/0/0 25.2 2P
LF:BPPR021cClinical Propedeutica - practice V. Weinbergerz 0/2/0 20.1 2Z
LF:BPPR021pClinical Propedeutica - lecture O. Ludkazk 3/0/0 30.2 2Z
LF:BPRD021cRadiology and nuclear medicine - practice V. Válekz 0/0.3/0 5.1 2Z
LF:BPRD021pRadiology and nuclear medicine - lecture V. Válekk 0.7/0/0 10.2 2Z
LF:BPSP021Health and Social Psychology - practice M. Světlákk 0/0.7/0 10.1 2P
LF:BPTP0222cBasics Theory of Midwifery II - practice R. Wilhelmováz 0/1/0 10.1 2P
LF:BPTP0222pBasics Theory of Midwifery II - lecture R. Wilhelmovázk 2/0/0 20.2 2P
LF:BSKM021cMicrobiology and Imunology - practice F. Růžičkaz 0/1.5/0 15.1 2Z
LF:BSKM021pMicrobiology and Imunology - lecture F. Růžičkazk 1.5/0/0 15.2 2Z
61 credits

2. ročník

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
LF:BPAJ0121English Language I - practice V. Dvořáčkováz 0/2/0 20.2 3P
LF:BPEP031pEpidemiology - lecture M. Kolářovázk 3/0/0 30.2 3Z
LF:BPFA0321cPharmacology I - practice B. Říhováz 0/3/0 30.1 3Z
LF:BPFA0321pPharmacology - lecture B. Říhovázk 1.5/0/0 15.2 3Z
LF:BPNP0321cNursing in neonatology and pediatrics I - practice P. Opálkováz 0/3/0 30.1 3P
LF:BPNP0321pNursing in neonatology and pediatrics I - lecture H. Hrstkováz 3/0/0 30.1 3P
LF:BPOP0352Professional practice II R. Wilhelmováz 0/0/0 200.3 3P
LF:BPOZ031Protection of Public Health J. Fialaz 0/1.7/0 25.2 3P
LF:BPPA0342cMidwifery II - practice R. Wilhelmovázk 0/3/0 30.2 3P
LF:BPVD031cNutrition in Midwifery - practice H. Matějováz 0/1.5/0 15.1 3P
LF:BPVD031pNutrition in Midwifery - lecture H. Matějovák 1.5/0/0 15.1 3P
LF:BPVZ031cResearch in midwifery - practice A. Pokornáz 0/1/0 10.1 3Z
LF:BPVZ031pResearch in midwifery - lecture A. Pokornák 2/0/0 20.2 3Z
LF:BPZF031Basisc of Physiotherapy - practice J. Siegelováz 0/2/0 20.1 3P
LF:BPZG0322cNursing in gynaecology II - practice L. Veseláz 0/4.5/0 45.1 3P
LF:BPZG0322pNursing in gynaecology II - lecture I. Crhazk 3/0/0 30.3 3P
LF:BPAJ0222English Language II - practice V. Dvořáčkovázk 0/3/0 30.2 4P
LF:BPBP041pPropedeutic of Bachelor's Thesis - lecture R. Wilhelmováz 0/1.5/0 15.1 4P
LF:BPIN0422Individual Practice II R. Wilhelmováz 0/0/0 240.4 4P
LF:BPIV0422cInformation Education II - practice A. Pokornák 0/1.5/0 15.1 4-
LF:BPKO0421cPrimary and Community Care in Midwifery I - practice R. Wilhelmováz 0/5/0 50.2 4P
LF:BPKO0421pPrimary and Community Care in Midwifery I - lecture R. Wilhelmováz 1/0/0 10.1 4P
LF:BPNP0422cNursing in neonatology and pediatrics II - practice P. Opálkováz 0/6/0 60.1 4P
LF:BPNP0422pNursing in neonatology and pediatrics II - lecture H. Hrstkovázk 2.5/0/0 25.2 4P
LF:BPOP0453Professional practice III R. Wilhelmováz 0/0/0 160.3 4P
LF:BPPA0443cMidwifery III - practice R. Wilhelmovázk 0/3/0 30.2 4P
LF:BPPG041cMidwifery Education - practice L. Veselák 0/3/0 30.2 4P
LF:BPPG041pMidwifery Education - lecture R. Wilhelmováz 1/0/0 10.1 4P
LF:BPPL0321pPathology I - lecture J. Siegelováz 2.5/0/0 25.2 3Z
LF:BPPL0422cPathology II - practice J. Siegelováz 0/1.5/0 15.1 4Z
LF:BPPL0422pPathology II - lecture J. Siegelovázk 2.5/0/0 25.2 4Z
LF:BPPO0422pObstetrics II - lecture I. Crhazk 3/0/0 30.2 4P
LF:BPPO0431cObstetrics I - practice R. Wilhelmováz 0/3/0 30.1 4Z
LF:BPPR031cLaw in Medicine - practice M. Koščíkz 0/1/0 10.1 3-
LF:BPPR031pLaw in Medicine - lecture M. Koščíkk 1/0/0 10.2 3-
LF:BPTE041Psychoterapeutics techniques in Midwifery - practice M. Světlákz 0/1/0 10.1 4P
60 credits

3. ročník

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
LF:BPAK051cEmergency in gynaecology and obstetrics - practice L. Veseláz 0/1/0 10.1 5P
LF:BPAK051pEmergency in gynaecology and obstetrics - lecture I. Crhak 1/0/0 10.1 5P
LF:BPBP0521cPropedeutic of Bachelor's Thesis I - practice R. Wilhelmováz 0/6/0 60.3 5P
LF:BPEK061Úvod do ekonomiky zdravotnictví B. Buchtovák 2/1/02 6Z
LF:BPET051cHealth Care Ethics - seminar J. Kuřez 0/1.5/0 15.1 5Z
LF:BPET051pHealth Care Ethics - lecture J. Kuřek 1.5/0/0 15.1 5Z
LF:BPKO0522cPrimary and Community Care in Midwifery II - practice R. Wilhelmovák 0/6/0 60.3 5P
LF:BPMN051cManagement - practice L. Veseláz 1.5/0/0 15.1 5P
LF:BPMN051pManagement - lecture L. Veselák 1.5/0/0 15.2 5P
LF:BPOP0554Professional practice IV R. Wilhelmováz 0/0/0 160.3 5P
LF:BPPA0544cMidwifery IV - seminar R. Wilhelmováz 0/2/0 20.1 5P
LF:BPPA0544pMidwifery IV - lecture R. Wilhelmovák 1/0/0 10.2 5P
LF:BPPC051Palliative Care I. Crhaz 0/1/0 10.1 5P
LF:BPPO0532cObstetrics II - practice R. Wilhelmováz 0/4/0 40.1 5P
LF:BPSC051cSociology - practice T. Dosedělz 0/1/0 15.1 5Z
LF:BPSC051pSociology - lecture T. Dosedělk 1/0/0 15.2 5Z
LF:BPAR061cMidwifery Analgesia and Anestesia - practice P. Štouračk 0/4/0 28.2 6P
LF:BPBP0622cPropedeutics of Bachelor's thesis II - practice R. Wilhelmovák 0/14/0 98.6 6P
LF:BPOP0655Professional practice V R. Wilhelmovázk 0/0/0 280.7 6P
LF:BPPO0633cObstetrics III - practice R. Wilhelmovázk 0/8/0 56.5 6P
LF:BPST051Prevention in Dentistry L. Roubalíkováz 0/0.3/0 3.1 5P
LF:BPUD061Ultrasound Diagnostic in Midwifery - practice R. Wilhelmovák 0/2/0 14.1 6P
LF:BPZC061cNursing in Surgery - practice M. Ježováz 0/2/0 14.1 6P
LF:BPZC061pNursing in Surgery - lecture V. Procházkazk 4/0/0 28.2 6P
LF:BPZI051cNursing in Internal Medicine - practice A. Pokornáz 0/1/0 15.1 5P
LF:BPZI051pNursing in Internal Medicine - lecture O. Ludkazk 3/0/0 30.2 5P
LF:BPZN051cNeurology - practice A. Pokornáz 0/1/0 10.1 5-
LF:BPZN051pNeurology - lecture P. Štouračzk 1.5/0/0 15.2 5-
LF:BPZP061cNursing in Psychiatry - practice T. Kašpárekz 0/1/0 7.1 6P
LF:BPZP061pNursing in Psychiatry - lecture T. Kašpárekk 3/0/0 21.2 6P
60 credits

Selective courses

Elective courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
LF:BPIT001 -- 0/0- --
0 credits