Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FSS POL03 Politologie
Název anglicky: Political Science
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FSS B-POL Politologie

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:POL102Systémy politických stran L. Kopečekzk 1/1/07 3Z
FSS:POL103Dějiny politických idejí S. Balíkzk 2/0/04 3Z
FSS:POL104Úvod do politologie S. Balíkzk 1/1/04 1Z
FSS:POL109Politické systémy J. Šedozk 2/0/07 4Z
FSS:POL112Teorie demokracie a politické doktríny S. Balíkzk 2/0/04 2Z
FSS:POL116Moderní politické dějiny S. Balíkzk 2/0/04 1Z
FSS:POL118Politický systém českých zemí 1848-1992 S. Balíkzk 2/0/04 2Z
FSS:POL142Politická filosofie XX. století S. Balíkzk 2/0/05 4Z
FSS:POL144Politický systém ČR S. Balíkzk 1/1/04 2Z
FSS:POL181Metodologie politologie R. Chytilekzk 2/1/07 3Z
FSS:POL359Současná Evropská unie S. Balíkzk 1/1/05 4Z
55 kreditů

Další aplikace