FSS SAN02 Sociální antropologie
Název anglicky: Social Anthropology
bakalářský prezenční hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSS B-SAN Sociální antropologie

Úvodní informace / Pokyny

Sociální antropologie jednooborová (120 ECTS)

Studující má povinnost splnit následující:
  1. Společný univerzitní základ 15 ECTS: 9 ECTS z tzv. CORE předmětů + 4 ECTS za minimální jazykovou kompetenci + 2 ECTS za tělesnou výchovu, splněnou dvěma zápočty.
  2. Projekt k bakalářské práci 5 ECTS + Seminář k bakalářské práci 10 ECTS
  3. Povinné předměty 54 ECTS
  4. Povinně-volitelné předměty v souhrnu minimálně 36 ECTS. V tomto bodě musí být současně splněna podmínka absolvování minimálně dvou předmětů vedených v anglickém jazyce.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ (9 kr.)

Student/ka musí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z tzv. CORE předmětů.

Jazyky (4 kr.)

Podmínkou přistoupení studentů/ek ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

TV (2 kr.)

Student/ka má povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Bakalářská práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SANb2001Projekt k bakalářské práci I. Kašparováz 0/2/05 5P
FSS:SANb2002Seminář k bakalářské práci I. Kašparováz 0/2/010 6P
15 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SANb1013Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí E. Šlesingerovázk 1/1/05 3Z
FSS:SANb1014Kritická interpretace náboženství I. Kašparovázk 1/1/05 4Z
FSS:SANb1012Současná sociální a kulturní teorie E. Šlesingerovázk 1/1/05 2Z
FSS:SANb1016Politická a ekonomická antropologie I. Kašparovázk 1/1/05 3Z
FSS:SANb1010Psaní výzkumného návrhu A. Souralovázk 2/0/04 3Z
FSS:SANb1017Seminář k současné sociální a kulturní teorii E. Šlesingerovázk 1/1/04 2Z
FSS:SOCb1010Akademické dovednosti T. Dosedělz 1/1/03 1Z
FSS:SANb1003Etnografické metody a terénní výzkum A. Souralovázk 1/1/06 1Z
FSS:SANb1011Seminář k etnografickým metodám a terénnímu výzkumu A. Souralovázk 0/2/06 2Z
FSS:SANb1002Seminář k Úvodu do sociální antropologie I. Kašparovázk 0/1/16 1P
FSS:SANb1001Úvod do sociální antropologie I. Kašparovázk 2/0/06 1Z
55 kreditů

Povinně-volitelné předměty

V průběhu studia musí studující získat nejméně 36 kreditů z nabídky povinně-volitelných předmětů, z toho dva musí být absolvovaný v anglickém jazyce.

Předměty vyučované v anglickém jazyce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SANb2004Exhibiting Anthropology I. Kašparovázk 1/1/05 5-
FSS:SANb2013Roma in Central Europe I. Kašparovázk 1/1/09 4-
FSS:SANb2025Antropology of Migration in CEE A. Souralovázk 1/1/09 4-
FSS:SANb2031Anthropological Biographies I. Kašparovázk 1/1/09 5-
FSS:SANb2036Visual Anthropology - Visual Culture I. Kašparovázk 1/1/05 4-
FSS:SANb2041Art in Anthropology and Social Science I. Fornacciarizk 1/1/05 4-
FSS:SANb2042Urban Anthropology I. Kašparovázk 1/1/05 6-
47 kreditů

Předměty vyučované v českém jazyce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SANb2009Antropologie migrace A. Souralovázk 1/1/05 --
FSS:SANb2010Antropologie a feminismus A. Souralovázk 1/1/05 5-
FSS:SANb2011Antropologie, tělo a medicína E. Šlesingerovázk 1/16 5-
FSS:SANb2022Antropologie, biotechnologie a život zítřka E. Šlesingerovázk 1/1/05 5-
FSS:SANb2023Antropologie péče a pečování A. Souralovázk 1/1/05 4-
FSS:SANb2024Věk, životní cyklus a stárnutí: Antropologická perspektiva A. Souralovázk 1/1/06 5-
FSS:SANb2027Popularizace antropologie v praxi I. Kašparovázk 1/1/06 4-
FSS:SANb2039Jazyk a kultura: spojitosti, významy, symboly I. Kašparovázk 1/1/05 3-
FSS:SANb2040Antropologie chudoby K. Čanigovázk 1/1/05 3-
FSS:SANb2043Kultura, jazyk a společnost Vietnamu I. Kašparovázk 1/1/05 3-
FSS:SANb2044Nové etnografie K. Čanigovázk 1/1/05 4-
FSS:SANb2045Antropologie přírody a životního prostředí E. Kotaškovázk 1/1/05 4-
FSS:SANb2046Antropologické čtení E. Kotaškovázk 0/2/05 5-
FSS:SANb2048Strukturální násilí K. Čanigovázk 1/1/05 5-
73 kreditů