Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FSS SAN02 Sociální antropologie
Název anglicky: Social Anthropology
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FSS B-SAN Sociální antropologie

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Studenti musí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z jakéhokoliv volitelného předmětu nebo i z povinně volitelného předmětu typu B.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOC292Úvod do genderových studií I. Šmídovázk 1/1/06 1-
FSS:SOC293Gender v každodennosti K. Nedbálkovázk 1/1/06 1-
12 kreditů

Jazyky

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/01+2 1-
3 kredity

TV

Studenti mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P908Physical Education - Badminton Z. Svobodováz 0/2/01 1-
FSpS:p974Tělesná výchova - Florbal J. Škodaz 0/2/01 2-
2 kredity

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SAN240aProjekt k bakalářské práci C. Szalóz 0/2/05 5P
FSS:SAN240bSeminář k bakalářské práci C. Szalóz 0/2/010 6P
15 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SAN101Úvod do sociální antropologie C. Szalózk 2/0/06 1Z
FSS:SAN102Kritická interpretace náboženství C. Szalózk 1/16 4Z
FSS:SAN103Současná sociální a kulturní teorie C. Szalózk 1/1/06 2Z
FSS:SAN104Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí C. Szalózk 1/1/06 3Z
FSS:SAN106Politická a ekonomická antropologie C. Szalózk 1/1/06 3Z
FSS:SAN108Etnografické metody a terénní výzkum C. Szalózk 1/1/06 1Z
FSS:SAN109Seminář k etnografickým metodám a terénnímu výzkumu C. Szalózk 0/2/09 2Z
FSS:SAN301Seminář k Úvodu do sociální antropologie C. Szalózk 0/1/16 1P
51 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SAN202Antropologie migrace C. Szalózk 1/16 4-
FSS:SAN230Antropologie a feminismus A. Souralovázk 1/1/06 5-
FSS:SAN231Antropologie, tělo a medicína E. Šlesingerovázk 1/16 5-
FSS:SAN235Dějiny sociální antropologie Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 3-
FSS:SAN236Vizuální studia E. Šlesingerovázk 1/1/06 5-
FSS:SAN261Antropologie spotřeby a konzumní společnosti Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 4-
FSS:SAN267Anthropology and Post-Socialism: Transformations and Identities C. Szalózk 1/1/09 5-
FSS:SAN300Roma in Central Europe C. Szalózk 0/0/09 4-
54 kreditů

Volitelné předměty

Další aplikace