FSS SAN02 Sociální antropologie
Název anglicky: Social Anthropology
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FSS B-SAN Sociální antropologie

Úvodní informace / Pokyny

Studenti musí získat během celého studia 120 ECTS. Z toho je 51 ECTS z povinných předmětů, 4 ECTS z jazykových kompetencí, 2 ECTS z TV, 15 ECTS z Projektu a Semináře k bakalářské práce a 48 ECTS z povinně volitelných předmětů. Povinně volitelné předměty musí obsahovat minimálně dva předměty vedené v anglickém jazyce. 9 ECTS z povinně volitelných předmětů může být nahrazeno 9 ECTS z volitelných předmětů.

Společný univerzitní základ

Jazyky (4 kr.)

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 1-
4 kredity

TV (2 kr.)

Studenti mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P908Physical Education - Badminton Z. Svobodováz 0/2/01 1-
FSpS:p974Tělesná výchova – Florbal J. Konečnýz 0/2/01 2-
2 kredity

Bakalářská práce

Studenti si zapisují jak SANb2001 Projekt k bakalářské práci, tak SANb2002 Seminář k bakalářské práci po předchozí konzultaci a odsouhlasení tématu s vyučující/m.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SANb2001Projekt k bakalářské práci C. Szalóz 0/2/05 5P
FSS:SANb2002Seminář k bakalářské práci C. Szalóz 0/2/010 6P
15 kreditů

Povinné předměty

Studující musí během celého studia absolvovat všechny povinné předměty a získat z nich 51 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SANb1007Kritická interpretace náboženství I. Kašparovázk 1/1/06 4Z
FSS:SANb1005Současná sociální a kulturní teorie E. Šlesingerovázk 1/1/06 2Z
FSS:SANb1006Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí E. Šlesingerovázk 1/1/06 3Z
FSS:SANb1008Politická a ekonomická antropologie P. Laviolettezk 1/1/06 3Z
FSS:SANb1003Etnografické metody a terénní výzkum A. Souralovázk 1/1/06 1Z
FSS:SANb1004Seminář k etnografickým metodám a terénnímu výzkumu A. Souralovázk 0/2/09 2Z
FSS:SANb1002Seminář k Úvodu do sociální antropologie I. Kašparovázk 0/1/16 1P
FSS:SANb1001Úvod do sociální antropologie I. Kašparovázk 2/0/06 1Z
51 kreditů

Povinně-volitelné předměty

V průběhu studia musí studující získat nejméně 48 kreditů z nabídky povinně-volitelných předmětů, z toho dva musí být absolvovaný v anglickém jazyce. 9 kreditů z povinně volitelných předmětů může být nahrazeno 9 kredity z volitelných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SANb2009Antropologie migrace A. Souralovázk 1/1/06 4-
FSS:SANb2010Antropologie a feminismus A. Souralovázk 1/1/06 5-
FSS:SANb2011Antropologie, tělo a medicína E. Šlesingerovázk 1/16 5-
FSS:SANb2007Dějiny sociální antropologie Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 3-
FSS:SANb2012Vizuální studia E. Šlesingerovázk 1/1/06 5-
FSS:SANb2008Antropológia a postsocializmus: transformácie a identity Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 5-
FSS:SANb2013Roma in Central Europe I. Kašparovázk 1/1/09 4-
FSS:SANb2014Antropologie spotřeby a konzumní společnosti Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 --
51 kreditů