FSS SOC01 Sociologie
Název anglicky: Sociology
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSS B-SOC Sociologie

Úvodní informace / Pokyny

Studující jsou povinni absolvovat celkem 180 kreditů (z toho 15 kreditů jako Společný univerzitní základ a 15 kreditů za předměty spojené s bakalářskou prací). Povinné předměty studijního plánu jednooborové sociologie tvoří 44 kreditů, zbývající kredity jsou za povinně volitelné předměty z Bloku 1 a Bloku 2 zapsané podle instrukcí u nich uvedených.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Student/ka musí absolvováním předmětů společného univerzitního základu získat 15 ECTS.

Společensko-vědní a přírodovědný základ (9 kr.)

Student/ka musí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z tzv. CORE předmětů.

Jazyky (4 kr.)

Podmínkou přistoupení studentů/ek ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

TV (2 kr.)

Student/ka má povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Bakalářská práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOCb1005Seminář k bakalářské práci J. Navrátilz 0/2/010 6P
FSS:SOCb1002Projekt k bakalářské práci J. Navrátilz 0/2/05 5P
15 kreditů

Povinné předměty

Studující si postupně zapíší a absolvují všechny povinné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOCb1001Úvod do sociologie P. Pospěchzk 2/0/06 1Z
FSS:SOCb1003Obecná sociologická teorie C. Szalózk 1/1/06 4Z
FSS:SOCb1004Proseminář k úvodu do sociologie A. Synek Rétiováz 0/2/06 1P
FSS:SOCb1006Metodologie sociálních věd T. Katrňákzk 1/1/06 2Z
FSS:SOCb1007Metody výzkumu v sociologii L. Rabušiczk 1/1/06 3Z
FSS:SOCb1009Demografie L. Vidovićovázk 1/1/06 1P
FSS:SOCb1010Akademické dovednosti J. Navrátilz 1/1/03 1P
FSS:SOCb1018Statistická analýza dat I L. Rabušiczk 1/2/03 2Z
FSS:SOCb1019Statistická analýza dat II L. Rabušiczk 1/2/03 3Z
45 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studující si vybírají povinně volitelné předměty tak, aby jejich výběr dosáhl celkového kreditového součtu 106 kreditů.

Blok 1

Blok 1 zahrnuje povinně volitelné předměty profilujícího základu studijního programu. Studující si vybírají předměty z Bloku 1 minimálně za 42 kreditů. Doporučujeme však zapsat si v rámci povinně volitelných předmětů z Bloku 1 více předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SANb1001Úvod do sociální antropologie I. Kašparovázk 2/0/06 3P
FSS:SANb1005Současná sociální a kulturní teorie E. Šlesingerovázk 1/1/06 5P
FSS:SOCb2002Sociální hnutí a politický protest J. Navrátilzk 1/1/05 3P
FSS:SOCb2003Proseminář k obecné sociologické teorii A. Synek Rétiováz 0/2/06 4P
FSS:SOCb2021Politická sociologie J. Navrátilzk 1/1/06 2P
FSS:SOCb2132Rodina a společnost P. Fučíkzk 1/1/06 4P
FSS:SOCb2133Sociologie kultury A. Synek Rétiovázk 1/1/06 4P
FSS:SOCb2142Úvod do urbánní sociologie S. Ferenčuhovázk 1/1/05 4P
FSS:SOCb2010Výzkumná praxe J. Navrátilz 0/2/02 6P
FSS:SOCb2159Dějiny sociologie R. Vidoz 1/2/05 3P
FSS:SOCb2172Sociologie stratifikace a nerovnosti T. Dosedělzk 1/1/06 4P
FSS:SOCb2284Sociální gerontologie L. Vidovićovázk 1/1/06 6P
FSS:SOCb3001Úvod do genderových studií I. Šmídovázk 1/1/05 1P
FSS:SOCb3005Deviace, normalita a gender K. Nedbálkovázk 1/1/06 3P
76 kreditů

Blok 2

Blok 2 obsahuje zbývající povinně volitelné předměty. Lze si z něj vybrat předměty až za 64 kreditů tak, aby součet povinně volitelných předmětů z Bloku 1 a Bloku 2 byl celkem 106 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:GLCb2023Sport and Society R. Maradazk 2/0/05 --
FSS:GLCb2025Sociological Diagnoses of our Times W. Binderzk 1/1/05 --
FSS:SANb1003Etnografické metody a terénní výzkum A. Souralovázk 1/1/06 3-
FSS:SANb1006Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí E. Šlesingerovázk 1/1/06 --
FSS:SANb2009Antropologie migrace A. Souralovázk 1/1/05 4-
FSS:SOCb2000Aplikovaná sociologie ve veřejné správě L. Vidovićovázk 1/1/06 --
FSS:SOCb2020Introduction to Population Studies B. Chromková Maneazk 2/0/06 --
FSS:SOCb2023Sociologie organizace T. Dosedělzk 2/0/06 --
FSS:SOCb2148Úvod do sociologie práva H. Baňouchzk 1/1/06 --
FSS:SOCb2500Sociological Writing B. Jaworskyzk 2/0/06 --
FSS:SOCb2143Sociologie bydlení A. Burjanekzk 1/1/06 --
FSS:SOCb2503Social Responsibility: business, research and innovation C. Szalózk 1/1/05 --
FSS:SOCb2505Sociology of Communism G. Oláhzk 1/1/06 --
FSS:SOCb2531Sociology of identity O. Zhmurkozk 1/1/06 --
FSS:SOCb2591Sociology of Nationalism C. Szalózk 1/1/05 6-
FSS:SOCb3014Gender a intimita I. Šmídovázk 1/1/05 --
90 kreditů