FSS SOC02 Sociologie
Název anglicky: Sociology
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FSS B-SOC Sociologie

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Studující musejí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z jakéhokoliv volitelného předmětu celouniverzitní nabídky nebo i z povinně volitelného předmětu typu B. Níže uvedené předměty slouží jen jako příklad.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOCb2122Sociologie náboženství I. Šmídovázk 1/1/06 --
FSS:SOCb2284Sociální gerontologie L. Vidovićovázk 1/1/06 --
FSS:SOCb2290Paměť, trauma, generace R. Maradazk 1/1/06 --
18 kreditů

Jazyky

Podmínkou přistoupení studujících ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština. Níže uvedený předmět slouží jako příklad pro ilustraci.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 --
4 kredity

TV

Studující mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z univerzitní nabídky předmětů povinné tělesné výchovy. Níže uvedené předměty slouží jako ilustrace.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:p971Tělesná výchova – Zdravotní tělesná výchova H. Vrtělováz 0/2/01 --
FSpS:P9901Tělesná výchova – Sebeobrana specifických skupin A. Zvonekz 0/21 --
2 kredity

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOCb1005Seminář k bakalářské práci I. Šmídováz 0/2/010 6P
FSS:SOCb1002Projekt k bakalářské práci I. Šmídováz 0/2/05 5P
15 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOCb1001Úvod do sociologie C. Szalózk 2/0/06 1Z
FSS:SOCb1003Obecná sociologická teorie R. Maradazk 1/1/06 2Z
FSS:SOCb1004Proseminář k úvodu do sociologie A. Synek Rétiováz 0/2/06 1P
FSS:SOCb1006Metodologie sociálních věd T. Katrňákzk 1/1/06 2Z
FSS:SOCb1007Metody výzkumu v sociologii L. Rabušiczk 1/1/06 4Z
FSS:SOCb1008Statistická analýza dat L. Rabušiczk 1/2/06 3Z
FSS:SOCb1009Demografie I. Šmídovázk 1/1/06 2P
42 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Blok 1 zahrnuje povinně volitelné předměty profilujícího základu studijního programu. Studující si vybírají předměty z Bloku 1 minimálně za 18 kreditů. Doporučujeme však zapsat si v rámci povinně volitelných předmětů z Bloku 1 více předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SANb1001Úvod do sociální antropologie I. Kašparovázk 2/0/06 1P
FSS:SANb1005Současná sociální a kulturní teorie E. Šlesingerovázk 1/1/06 4P
FSS:SOCb2003Proseminář k obecné sociologické teorii C. Szalóz 0/2/06 2P
FSS:SOCb2133Sociologie kultury C. Szalózk 1/1/06 5P
FSS:SOCb2142Úvod do urbánní sociologie I. Šmídovázk 1/1/06 5P
FSS:SOCb2159Dějiny sociologie I. Šmídováz 1/2/06 3P
FSS:SOCb2589Population Changes Z. Brzozowskazk 1/1/09 6P
FSS:SOCb3001Úvod do genderových studií I. Šmídovázk 1/1/06 1P
FSS:SOCb3501Gender and Sexuality in Contemporary European Societies I. Šmídovázk 2/0/06 2P
57 kreditů

Blok 2

Blok 2 obsahuje zbývající povinně volitelné předměty. Lze si z něj vybrat předměty až za 24 kreditů tak, aby součet povinně volitelných předmětů z Bloku 1 a Bloku 2 byl celkem 42 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SANb1008Politická a ekonomická antropologie P. Laviolettezk 1/1/06 4-
FSS:SANb1005Současná sociální a kulturní teorie E. Šlesingerovázk 1/1/06 3-
FSS:SANb2009Antropologie migrace A. Souralovázk 1/1/05 4-
FSS:SOCb2122Sociologie náboženství I. Šmídovázk 1/1/06 6-
FSS:SOCb3004Gender a násilí K. Liškovázk 1/1/06 4-
FSS:SOCb2010Výzkumná praxe I. Šmídováz 0/2/06 4-
FSS:SOCb2554Chapters in Cultural Sociology W. Binderzk 1/1/06 3-
FSS:SOCb2271Fotbal a sociologie R. Maradazk 1/1/06 4-
FSS:SOCb2284Sociální gerontologie L. Vidovićovázk 1/1/06 6-
FSS:SOCb2586Populism and Authoritarianism W. Binderzk 1/1/09 5-
FSS:SOCb2290Paměť, trauma, generace R. Maradazk 1/1/06 4-
FSS:SOCb2591Sociology of Nationalism C. Szalózk 1/1/06 6-
FSS:SOCb3005Deviace, normalita a gender K. Nedbálkovázk 1/1/06 3-
FSS:SOCb3002Metody kvalitativního výzkumu K. Nedbálkovázk 1/1/06 3-
FSS:SOCb3003Muži, maskulinity a gender I. Šmídovázk 1/1/06 2-
92 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SANb1006Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí E. Šlesingerovázk 1/1/06 --
FSS:SANb2010Antropologie a feminismus A. Souralovázk 1/1/06 --
12 kreditů