Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FSS SOC02 Sociologie
Název anglicky: Sociology
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FSS B-SOC Sociologie

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Studující musejí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z jakéhokoliv volitelného předmětu celouniverzitní nabídky nebo i z povinně volitelného předmětu typu B. Níže uvedené předměty slouží jen jako příklad.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOC122Sociologie náboženství I. Šmídovázk 1/1/06 --
FSS:SOC284Úvod do sociální gerontologie L. Rabušiczk 1/1/06 --
FSS:SOC290Paměť, trauma, generace R. Maradazk 1/1/06 --
18 kreditů

Jazyky

Podmínkou přistoupení studujících ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština. Níže uvedený předmět slouží jako příklad pro ilustraci.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 --
4 kredity

TV

Studující mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z univerzitní nabídky předmětů povinné tělesné výchovy. Níže uvedené předměty slouží jako ilustrace.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:p971Tělesná výchova - Zdravotní tělesná výchova H. Vrtělováz 0/2/01 --
FSpS:P9901Tělesná výchova - Sebeobrana specifických skupin A. Zvonekz 0/21 --
2 kredity

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOC243Seminář k bakalářské práci L. Rabušicz 0/2/010 6P
FSS:SOC243aProjekt k bakalářské práci L. Rabušicz 0/2/05 5P
15 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOC101Úvod do sociologie L. Rabušiczk 2/0/06 1Z
FSS:SOC103Obecná sociologická teorie I. Šmídovázk 1/1/06 2Z
FSS:SOC104Proseminář k úvodu do sociologie L. Rabušicz 0/2/06 1P
FSS:SOC106Metodologie sociálních věd I. Šmídovázk 1/1/06 2Z
FSS:SOC107Metody výzkumu v sociologii I. Šmídovázk 1/1/06 4Z
FSS:SOC108Statistická analýza dat L. Rabušiczk 1/2/06 3Z
FSS:SOC109Demografie I. Šmídovázk 1/1/06 2P
42 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Blok 1 zahrnuje povinně volitelné předměty profilujícího základu studijního programu. Studující si vybírají předměty z Bloku 1 minimálně za 18 kreditů. Doporučujeme však zapsat si v rámci povinně volitelných předmětů z Bloku 1 více předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SAN101Úvod do sociální antropologie C. Szalózk 2/0/06 3P
FSS:SAN103Současná sociální a kulturní teorie C. Szalózk 1/1/06 4P
FSS:SOC103aProseminář k obecné sociologické teorii I. Šmídováz 0/2/06 2P
FSS:SOC133Sociologie kultury C. Szalózk 1/1/06 4P
FSS:SOC142Sociologie města L. Rabušiczk 1/1/06 4P
FSS:SOC259Četba z klasické sociologie R. Vidoz 0/2/06 3P
FSS:SOC289Population Changes L. Rabušiczk 1/1/09 5P
FSS:SOC292Úvod do genderových studií I. Šmídovázk 1/1/06 1P
FSS:SOC296Gender and Sexuality in Contemporary European Societies I. Šmídovázk 2/0/06 2P
57 kreditů

Blok 2

Blok 2 obsahuje zbývající povinně volitelné předměty. Lze si z něj vybrat předměty až za 24 kreditů tak, aby součet povinně volitelných předmětů z Bloku 1 a Bloku 2 byl celkem 42 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SAN106Politická a ekonomická antropologie C. Szalózk 1/1/06 4-
FSS:SAN108Etnografické metody a terénní výzkum C. Szalózk 1/1/06 3-
FSS:SAN202Antropologie migrace C. Szalózk 1/16 4-
FSS:SOC122Sociologie náboženství I. Šmídovázk 1/1/06 4-
FSS:SOC152Gender a intimita K. Liškovázk 1/1/06 4-
FSS:SOC186Výzkumná praxe L. Rabušicz 0/2/06 4-
FSS:SOC254Chapters in Cultural Sociology L. Rabušiczk 1/1/09 3-
FSS:SOC271Fotbal a sociologie L. Rabušiczk 1/16 4-
FSS:SOC284Úvod do sociální gerontologie L. Rabušiczk 1/1/06 5-
FSS:SOC286Populism and Authoritarianism L. Rabušiczk 1/1/09 4-
FSS:SOC288Biographical Sociology C. Szalózk 1/1/06 5-
FSS:SOC290Paměť, trauma, generace R. Maradazk 1/1/06 4-
FSS:SOC291Sociology of Nationalism C. Szalózk 1/1/06 5-
FSS:SOC293Gender v každodennosti K. Nedbálkovázk 1/1/06 3-
FSS:SOC295Metody kvalitativního výzkumu K. Nedbálkovázk 1/1/06 3-
FSS:SOC299Muži, maskulinity a gender I. Šmídovázk 1/16 2-
102 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SAN104Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí C. Szalózk 1/1/06 --
FSS:SAN230Antropologie a feminismus A. Souralovázk 1/1/06 --
12 kreditů

Další aplikace