PdF BVYck Vychovatelství (jednooborový kombinovaný)
Název anglicky: Child and Youth Afterschool Education (one-field combined)
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: PdF B-VY Vychovatelství

Pedagogicko-psychologická propedeutika a speciálněpedagogická příprava

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SOk118Sociální aspekty výchovy L. Gulovák 0/1/0 12 hodin.6 1Z
PdF:SOk111Základy psychologie B. Strobachovázk 0/1/0 12 hodin.6 1Z
PdF:SOk110vZáklady pedagogiky D. Klapkozk 0/1/0 12 hodin.6 2Z
PdF:SZ6029Teorie a metodika výchovy J. Němeczk 0/0/.5 6 hodin.4 2-
PdF:SOk128Vývojová psychologie B. Strobachovázk 0/1.2/0 14 hodin.6 2Z
PdF:SOk130Propedeutika vědecké práce a pedagogického výzkumu J. Němeczk 0/1.2/0 14 hodin.6 3Z
PdF:SOk113Speciální pedagogika M. Košatkovázk 0/1.2/0 14 hodin.6 3Z
PdF:SZ6038Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/0/.5 6 hodin.3 4-
PdF:SZ6035Základy pedagogické diagnostiky J. Kratochvílováz 0/0/.3 4 hodiny.2 4-
PdF:SOp161Internacionalizace F. Traplz 0/0/0 stáž či předmět v cizím jazyce.- 4-
PdF:SZ6034Sociální psychologie J. Krásak 0/0/.5 6 hodin.3 5Z
PdF:SOk151Interkulturní psychologie B. Strobachovák 0/1.2/0 14 hodin.6 5Z
PdF:SOk160vRepetitorium M. Kurowskik 0/0/0 Informace a kolokvium.4 6-
58 kreditů

Oborová složka s didaktikou

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SOk817Úvod do dramatické výchovy L. Polánkováz 0/1/0 12 hodin.4 1P
PdF:SOk818Úvod do tělesné výchovy V. Mužíkz 0/1/0 12 hodin.4 1P
PdF:SOk819Úvod do environmentální edukace L. Gulováz 0/1/0 12 hodin.4 1P
PdF:SOk117Osobnostní příprava vychovatele 1 P. Sojákz 0/1/0 12 hodin.4 1-
PdF:SOk119Partnerské a respektující přístupy ve výchově M. Kurowskik 0/1/0 12 hodin.5 1P
PdF:SOk127vOsobnostní příprava vychovatele 2 P. Sojákz 0/1/0 12 hodin.4 2-
PdF:SOk135Výtvarné tvořivé činnosti P. Novotnák 0/2/0 24 hodin.4 3P
PdF:SOk138Výchova ve volném čase J. Němeczk 0/1.2/0 14 hodin.6 3Z
PdF:SOk144Vzájemné souvislosti sociální práce a sociální patologie v práci vychovatele L. Gulovázk 0/1.5/0 18 hodin.6 4P
PdF:SOk154vEtopedie a edukace dětí s poruchami chování K. Červenkazk 0/1.2/0 14 hodin.5 4P
PdF:SOk846Hudebně pohybová výchova pro vychovatele D. Taylork 0/2/0 24 hodin.4 4P
PdF:SOk150vInkluzivní a globální vzdělávání M. Kurowskik 0/1/0 12 hodin.5 5P
PdF:SOk161vRealizace výchovně-vzdělávacího projektu M. Kurowskik 0/0.8/0 10 hodin.4 5-
PdF:SOk123vVýchova ve volném čase 1 - Metodika aktivit P. Sojákz 0/1.8/0 20 hodin.3 5-
PdF:SOk134Výchova ve volném čase 2 - Metodika her P. Sojákz 0/2.4/0 24 hodin.3 5-
65 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student si v druhém semestru zvolí jeden z trojice předmětů "výchovy" SOk827 nebo SOk828 nebo SOk829. Ve třetím a čtvrtém semestru pak navazující předměty 2 a 3 stejné "výchovy".

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SOk827Dramatická výchova 1: Didaktika dramatické výchovy L. Polánkovák 0/1/0 12 hodin.5 2P
PdF:SOk828Tělesná výchova 1: Základy pohybových aktivit 1 V. Mužíkk 0/1/0 12 hodin.5 2P
PdF:SOk829Environmentální výchova 1: Základy environmentální výchovy pro vychovatele M. Kurowskik 0/1/0 12 hodin.5 2P
PdF:SOk837Dramatická výchova 2: Dramatická výchova v RVP a její využití v ŠVP L. Polánkovák 0/1.2/0 14 hodin.5 3P
PdF:SOk838Tělesná výchova 2: Základy pohybových aktivit 2 -k 0/1.2/0 14 hodin.5 3P
PdF:SOk839Environmentální výchova 2: Environmentální myšlení pro vychovatele M. Kurowskik 0/1.2/0 14 hodin.5 3P
PdF:SOk847Dramatická výchova 3: Strukturování dramatické hry L. Polánkovázk 0/1.2/0 14 hodin.6 4P
PdF:SOk848Tělesná výchova 3: Didaktika tělesné výchovy -zk 0/1.2/0 14 hodin.6 4P
PdF:SOk849Environmentální výchova 3: Praktikum z environmentální výchovy pro vychovatele M. Kurowskizk 0/1.2/0 14 hodin.6 4P
48 kreditů

Praxe

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SOk126vProjektování v pedagogické práci (praxe) M. Kurowskizk 0/1/0 5 hodin.6 2-
PdF:SOk136vPraxe souvislá volnočasová M. Kurowskik 0/0/0 10 dnů.4 3-
PdF:SOk146vPraxe průběžná volnočasová M. Kurowskik 0/0/25 4-
PdF:SOk156vSouvislá pedagogická praxe ve školském zařízení M. Kurowskik 0/1.2/05 5-
20 kreditů

Jazyky

Student si zvolí jeden z trojice předmětů JVK001 JVK002 JVK003 v prvním semestru, v druhém semestru si zvolí jeden z předmětů JVK015 JVK035 JVK043 stejného jazyka z prvního semestru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVk001Vstupní test A2 - AJk R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 --
PdF:JVk002Vstupní test A2 - NJk R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 --
PdF:JVk003Vstupní test A2 - RJk R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 --
PdF:JVk015Angličtina pro sociální pedagogy I R. Heroutzk 0/0/1.3 15 hodin.5 --
PdF:JVk035Němčina pro sociální pedagogy I R. Heroutzk 0/0/1.3 15 hodin.5 --
PdF:JVk043Ruština pro sociální pedagogy I R. Heroutzk 0/0/1.3 15 hodin.5 --
18 kreditů

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SO_BPpBakalářská práce - Projekt J. Němecz 0/0/13 4P
PdF:SO_BPBakalářská práce J. Němecz 0/0/13 5P
PdF:SO_BPdBakalářská práce - Dokončení J. Němecz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
10 kreditů

Volitelné předměty

Studenti si z nabídky volitelných předmětů volí předměty v hodnotě 13 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SO501Audiovizuální techniky pro děti se znevýhodněním -z 0/2/02 --
PdF:SO502Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí M. Košatkováz 0/2/0 doučování dětí v terénu.3 --
PdF:SO503Education in Diverse Society M. Košatkovázk 0/1/05 --
PdF:SO504Mentoring profesních praxí M. Kurowskiz 0/2/03 --
PdF:SO505Metodologický workshop D. Klapkoz 0/1/02 --
PdF:SO506Romský jazyk 1 F. Traplz 0/2/02 --
PdF:SO507Romský jazyk 2 -z 0/2/02 --
PdF:SO508Selected Topics in Social Pedagogy M. Kurowskiz 0/1/02 --
PdF:SO509Sociální pedagog ve školním prostředí M. Kurowskiz 0/2/03 --
PdF:SO510Základy romologie 1 L. Gulováz 0/1/02 --
PdF:So530L'éducation de drame en français L. Polánkovák 0/0/04 --
PdF:So531Le théatre francais dans l enseignement L. Gulovák 0/0/06 --
PdF:So535Praxe v SVČ Lužánky M. Kurowskiz 0/0/23 --
PdF:SO536Přírodní zahrady - podzim, zima L. Gulovák 0/2/0 blokově - 5 x 4 hodiny.3 --
PdF:SO537Přírodní zahrady - jaro, léto L. Gulovák 0/0/0 blokově - 5 x 4 hodiny.3 --
PdF:SoIMLIntercultural Mentoring and Leadership M. Košatkováz 0/1/0 12 hours per week.3 --
PdF:SZ9BP_MUZPMuzejní pedagogika J. Německ 0/2/03 --
51 kreditů