FF FBKLpV Klasická archeologie
Název anglicky: Classical archaeology
bakalářský prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-KL_ Klasická archeologie

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

V rámci bakalářského studijního programu klasické archeologie se sdruženým studiem vedlejšího plánu (minor) musí studenti získat 60 kreditů. Je nezbytné splnit všechny povinné předměty předepsané pro daný typ studia – tj. 55 kreditů.

Zbývající kredity studenti získají za předměty povinně volitelné a to ze dvou bloků: minimálně 3 kredity z bloku přednášek zahraničních specialistů (tzv. blok Special Topics) a 2 kredity z bloku praktických kurzů (tzv. blok exkurzí a stáží) – celkově tedy získají za povinně volitelné předměty 5 kreditů.

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AEB_A03Metody archeologické prospekce a exkavace P. Miloz 2/0/03 1Z
FF:AEB_A05Popularizace vědy L. Kaňáková Hladíkovák 2/0/03 6P
FF:KLA_001Úvod do studia klasické archeologie V. Klontzazk 2/0/03 1Z
FF:KLA_002Aktuální otázky, teorie a metody klasické archeologie V. Klontzak 0/2/04 1Z
FF:KLA_003Prehistorie egejské oblasti V. Klontzazk 2/0/03 1Z
FF:KLA_004Řecké umění I (geometrické a archaické) V. Klontzazk 2/0/0 0.3 3Z
FF:KLA_005Řecké umění II (klasické a helénistické) V. Klontzazk 2/0/0 0.3 4Z
FF:KLA_006Řecké vázové malířství V. Klontzak 2/0/0 0.3 4Z
FF:KLA_007Úvod do byzantské archeologie V. Klontzak 2/0/0 0.3 5Z
FF:KLA_008Seminář k archeologii východního Středomoří V. Klontzak 0/2/0 0.4 2Z
FF:KLA_009Architektura a urbanismus římských sídel z archeologické perspektivy J. Jílekzk 2/0/0 0.3 2Z
FF:KLA_010Římské monumentální umění a jeho význam J. Jílekzk 2/0/0 0.3 6Z
FF:KLA_011Hranice římského světa J. Jílekzk 2/0/0 0.3 4Z
FF:KLA_012Základy hmotné kultury římského světa J. Jílekz 1/1/03 3Z
FF:KLA_013Seminář k archeologii západního Středomoří J. Jílekk 0/2/04 4Z
FF:KLA_014aTerénní praxe pro klasické archeology - minor V. Klontzaz 0/0/0 terénní prace v rozsahu 2 týdnů (cca 80 hodin).3 4Z
FF:KLA_015Angličtina pro klasické archeology V. Klontzak 0/2/04 3-
55 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok PV - Special Topics

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KLA_016aSpecial Topics of the Classical Archaeology V. Klontzaz 2/0/03 3P
FF:KLA_016bSpecial Topics of the Classical Archaeology V. Klontzaz 2/0/03 3P
FF:KLA_016cSpecial Topics of the Classical Archaeology V. Klontzaz 2/0/03 3P
FF:KLA_017aSpecial Topics of the Classical Archaeology V. Klontzaz 2/0/03 4P
FF:KLA_017bSpecial Topics of the Classical Archaeology V. Klontzaz 2/0/03 4P
FF:KLA_017cSpecial Topics of the Classical Archaeology V. Klontzaz 2/0/03 4P
18 kreditů

Blok PV - Exkurze a stáže (klasicko-archeologické)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KLA_018aKrátkodobá odborná exkurze V. Klontzaz 0/0/0 1 až 2 dny.2 3P
FF:KLA_018bKrátkodobá odborná exkurze V. Klontzaz 0/0/0 1 až 2 dny.2 3P
FF:KLA_018cKrátkodobá odborná exkurze D. Vachůtováz 0/0/0 1 až 2 dny.2 3P
FF:KLA_019aKrátkodobá odborná exkurze V. Klontzaz 0/0/0 1 až 2 dny.2 2P
FF:KLA_019bKrátkodobá odborná exkurze V. Klontzaz 0/0/0 1 až 2 dny.2 2P
FF:KLA_019cKrátkodobá odborná exkurze V. Klontzaz 0/0/0 1 až 2 dny.2 2P
FF:KLA_020Vícedenní odborná zahraniční exkurze V. Klontzaz 0/0/0 minimálně 7 dní.4 4P
FF:KLA_021Zahraniční studijní stáž dlouhodobá V. Klontzaz 0/0/0 délka stáže - jeden semestr.8 4P
24 kreditů