Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FF F12404 Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-NJU_ Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy

Povinné předměty (P+PV 40 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJDII_001Didaktika I - pozorování S. Stanovskák 1/1/04 1P
FF:NJDII_002Didaktika II - metodologie S. Stanovskák 1/1/04 2P
FF:NJDII_003Didaktika III - vybrané problémy S. Stanovskák 1/1/04 3P
FF:NJDII_004Pedagogická praxe průběžná. Propedeutika, náslech, tandem a doučování S. Stanovskák 1/1/04 1P
FF:NJDII_005Pedagogická praxe souvislá: výuka, moderní technologie, reflexe A. Urválekk 0/4/08 2P
24 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1

Z těchto předmětů je třeba nasbírat 12 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJII_183Wortbildung I. Zündorfk 1/1/04 3P
FF:NJII_23Deutsche Gegenwartsliteratur I J. Kovářz 1/1/03 1P
FF:NJII_251Stilistik des Deutschen II J. Malák 2/0/04 1P
FF:NJII_252Deutsche Gegenwartsliteratur II J. Kovářk 1/1/04 2P
FF:NJII_760Rhetorische Übungen I. Zündorfk 0/2/04 2P
19 kreditů

Blok 2

Volí se jedna ze dvou didaktických dílen v celkové dotaci 4 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJII_258Didaktická dílna pro hlavní a vedlejší plán - jazyk I. Zündorfk 1/1/04 3P
FF:NJII_259Didaktická dílna pro hlavní a vedlejší plán - literatura J. Budňákk 1/1/04 4P
8 kreditů

Další aplikace