FF FNNJUpV Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-NJU_ Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty (P+PV 40 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJDII_001Didaktika I - pozorování U. Riednerk 1/1/04 1P
FF:NJDII_002Didaktika II - metodologie U. Riednerk 1/1/04 2P
FF:NJDII_003Didaktika III - vybrané problémy U. Riednerk 1/1/04 3P
FF:NJUPP01SNáslechová praxe U. Riednerk 1/1/03 2P
FF:NJUPP02SPedagogická praxe I U. Riednerk 1/1/03 3P
FF:NJUPP03SPedagogická praxe II U. Riednerk 1/1/03 4P
FF:NJURS01SReflexe náslechové praxe U. Riednerk 1/1/01 2P
FF:NJURS02SReflektivní seminář I U. Riednerk 1/1/01 3P
FF:NJURS03SReflektivní seminář II U. Riednerk 1/1/01 4P
24 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1

Z těchto předmětů je třeba nasbírat 12 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJII_183ANěmecká slovotvorba I. Zündorfk 1/1/04 3P
FF:NJII_23ALiterární témata a motivy - výběrová přednáška A. Urválekk 1/1/03 1P
FF:NJII_251AStylistika textu J. Malázk 0/1/04 1P
FF:NJII_252AMetody a přístupy moderní literární vědy A. Urválekk 1/1/04 2P
15 kreditů

Blok 2

Volí se jedna ze dvou didaktických dílen v celkové dotaci 4 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJII_258Didaktická dílna pro hlavní a vedlejší plán - jazyk I. Zündorfk 1/1/04 3P
FF:NJII_259Didaktická dílna pro hlavní a vedlejší plán - literatura U. Riednerk 1/1/04 4P
8 kreditů