FF FBKJpV Katalánský jazyk a literatura
Název anglicky: Catalan language and literature
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-KJ_ Katalánský jazyk a literatura

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KJ1A001Jazykový seminář katalánštiny 1 P. Javorová Švandovázk 4/4/57 1P
FF:KJ1A002Jazykový seminář katalánštiny 2 L. Kuzmovázk 4/4/68 2P
FF:KJ1A003Jazykový seminář katalánštiny 3 P. Javorová Švandovázk 1/1/12 3P
FF:KJ1A004Jazykový seminář katalánštiny 4 P. Javorová Švandovázk 1/1/53 4P
FF:KJ1A011Úvod do katalánských dějin, kultury a reálie 1 J. Pešekzk 2/0/55 1P
FF:KJ1A012Úvod do katalánských dějin, kultury a reálie 2 D. Utrera Domínguezzk 2/0/55 2P
FF:KJ1A013Úvod do katalánských dějin, kultury a reálie 3 J. Pešekzk 2/0/55 3Z
FF:KJ1A014Úvod do katalánských dějin, kultury a reálie 4 D. Utrera Domínguezzk 2/0/55 4P
FF:KJ1A021Katalánská literatura 1 D. Utrera Domínguezzk 2/0/55 1P
FF:KJ1A022Katalánská literatura 2 D. Utrera Domínguezzk 2/0/55 2Z
FF:KJ1A031Katalánská lingvistika 1 L. Kuzmovázk 2/0/55 3Z
FF:KJ1A032Katalánská lingvistika 2 L. Kuzmovázk 2/0/55 4Z
FF:KJ1A053Závěrečná práce z jazyka a literatury E. Cremades Cortiellazk 1/1/0- 4-
FF:KJ1A055Státní závěrečná zkouška bakalářská E. Cremades CortiellaSZk 0/0/0- 4-
60 kreditů