FF FBPOpV Portugalský jazyk a literatura
Název anglicky: Portuguese Language and Literature
bakalářský prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-PO_ Portugalský jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty (P+PV 60 kr.) Obligatory courses

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PO1A001Jazykový seminář I I. Svobodovázk 0/4/27 1P
FF:PO1A002Jazykový seminář II I. Svobodovázk 0/6/28 2P
FF:PO1A003Jazykový seminář III I. Svobodováz 0/2/12 3P
FF:PO1A004Jazykový seminář IV I. Svobodovázk 0/2/13 4P
FF:PO1A011Úvod do dějin, kultury a reálií lusofonních zemí I P. Dytrtzk 2/0/05 1Z
FF:PO1A012Úvod do dějin, kultury a reálií lusofonních zemí II P. Dytrtzk 2/0/05 2Z
FF:PO1A021Portugalská literatura I S. Špánkovázk 2/2/15 3P
FF:PO1A022Portugalská literatura II S. Špánkovázk 2/2/15 4P
FF:PO1A031Portugalská lingvistika I I. Svobodovázk 2/2/15 1P
FF:PO1A032Portugalská lingvistika II I. Svobodovázk 1/1/25 2P
FF:PO1A033Portugalská lingvistika III I. Svobodovázk 1/1/15 3P
FF:PO1A034Portugalská lingvistika IV I. Svobodovázk 1/1/25 4P
FF:PO1A056Státní závěrečná zkouška S. ŠpánkováSZk 0/0/0- --
60 kreditů