FF FNFAVpJ Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
Název anglicky: Theory and History of Film and Audiovisual Culture
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-FAV_ Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVMa020Zahraniční stáž R. Kokešzk 0/0/45 2P
FF:FAVMa030Odborná stáž P. Skopalz 0/0/45 1P
FF:FAVMPa050Historická poetika filmu R. Kokešzk 0/2/05 1Z
FF:FAVMPa060Kulturní dějiny kinematografie P. Skopalzk 2/0/05 2Z
FF:FAVMPa070Filmový průmysl P. Skopalzk 0/2/05 3Z
FF:FAVMPa080Akademické čtení a psaní Š. Gmiterkováz 0/2/05 3P
FF:FAVMPa090Filmová kritika P. Skopalzk 0/2/05 3P
35 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studenti mají povinnost získat 30 kreditů za povinně-volitelné předměty.

Předměty zahraničních hostů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVz064Buster Keaton and Silent American Cinema P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVz065Textual Analysis and Film Studies: Criticism, Interpretation, Evaluation P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVz067A Choice of Pleasures: Popular Filmgoing in the Nazi Era P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVz068Film/Music/Soundtrack. Theory and History of Music in Film and Television P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
20 kreditů

Výzkumné a projektové semináře

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVvp001Provoz kina J. Blažejovskýzk 0/0/6 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVvp002Protektorátní kinematografie - výzkumný seminář P. Skopalzk 0/2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
10 kreditů

Předměty k magisterské práci

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVMPa010Magisterský projekt I P. Skopalzk 0/2/010 1P
FF:FAVMPa020Magisterský projekt II P. Skopalzk 0/2/010 2P
FF:FAVMPa030Diplomový seminář I P. Skopalzk 0/2/010 3P
FF:FAVMPa040Diplomový seminář II P. Skopalzk 0/2/05 4P
35 kreditů

Volitelné předměty

Studenti vybírají z nabídky předmětů celé univerzity. Mohou volit také z povinně-volitelných předmětů, pokud ovšem kredity z těchto předmětů neuplatňují v kategorii předmětů povinně-volitelných. Studenti mají povinnost získat za volitelné předměty nejméně 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ESA082Dante Alighieri: umění, estetika a kultura středověku P. Osolsobězk 2/0/04+1 --
FF:FAVh001Česká nová vlna Š. Gmiterkovázk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVh002Český film v exilu J. Voráčzk 2/0/2 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVh003Vojtěch Jasný J. Voráčzk 4/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVh004Český a slovenský film za normalizace J. Blažejovskýzk 4/0/05 --
FF:FAVh005Kinematografie SSSR 1945-1991 J. Blažejovskýzk 2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVh006Historická poetika české kinematografie do roku 1922 R. Kokešzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVh007Kinematografie v okupované Evropě, 1939-1945 P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp001Filmová scenáristika a dramaturgie M. Večeřazk 0/2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp002Filmová a televizní produkce M. Večeřazk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp003Filmová distribuce J. Voráčzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp004Dramaturgie, produkce a distribuce dokumentárního filmu M. Večeřazk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp005Metody dokumentárního filmu J. Voráčzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp006Média a dokument. Seminář psaní o dokumentárním filmu P. Skopalzk 0/2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 --
FF:FAVp007Vývoj televizních formátů M. Večeřazk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp008Programové strategie televize veřejné služby J. Voráčzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp009Provoz kina J. Blažejovskýzk 2/0/45 --
83 kreditů