FF FNFAVpH Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
Název anglicky: Theory and History of Film and Audiovisual Culture
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-FAV_ Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVMa020Zahraniční stáž P. Skopalzk 0/0/45 2P
FF:FAVMa030Odborná stáž P. Skopalz 0/0/45 1P
FF:FAVMPa050Historická poetika filmu P. Skopalzk 0/2/05 1Z
FF:FAVMPa060Kulturní dějiny kinematografie P. Skopalzk 2/0/05 2Z
FF:FAVMPa070Filmový průmysl P. Skopalzk 2/0/05 3Z
FF:FAVMPa080Akademické čtení a psaní Š. Jelínek Gmiterkováz 0/2/05 3P
FF:FAVMPa090Filmová kritika P. Skopalzk 0/2/05 3P
35 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studenti mají povinnost získat 10 kreditů za povinně-volitelné předměty.

Předměty zahraničních hostů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVz084Serial Bonds: The 007 Saga and the Poetics of Franchise Storytelling R. Kokešzk 2/0/05 --
FF:FAVz085Introduction into Screenwriting Studies Š. Jelínek Gmiterkovázk 2/0/05 --
FF:FAVz089Author and Brand: Cultural Discourses Š. Jelínek Gmiterkovázk 2/0/05 --
FF:FAVz090Social network analysis P. Skopalzk 2/0/08 --
FF:FAVz091(More Than) Scary Movies Š. Jelínek Gmiterkovázk 2/0/05 --
FF:FAVz092Categorical data analysis (from the elelementary procedures to correspondence analysis) P. Skopalzk 0/2/08 --
FF:FAVz093Splitscreen as Symbolic Form Š. Jelínek Gmiterkovázk 2/0/05 --
FF:FAVz095The Studio: Environment, Aesthetic, Fantasy P. Skopalzk 2/0/05 --
FF:FAVz096Quirky Cinema: Wes Anderson (and Beyond) Š. Jelínek Gmiterkovázk 2/0/05 --
FF:FAVz097Hollywood's Global Blockbusters Š. Jelínek Gmiterkovázk 2/0/05 --
FF:FAVz099Small nation film and television production cultures: The case of Denmark Š. Jelínek Gmiterkovázk 2/0/05 --
FF:FAVz100Volitelný předmět I: kurs absolvovaný při studiu v zahraničí J. Blažejovskýk 0/0/05 --
66 kreditů

Předměty k magisterské práci

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVMPa010Magisterský projekt I P. Skopalzk 0/2/010 1P
FF:FAVMPa020Magisterský projekt II P. Skopalzk 0/2/010 2P
FF:FAVMPa030Diplomový seminář I P. Skopalzk 0/2/010 3P
FF:FAVMPa040Diplomový seminář II P. Skopalzk 0/2/05 4P
35 kreditů