FF FNFAVpH Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
Název anglicky: Theory and History of Film and Audiovisual Culture
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-FAV_ Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVMa020Zahraniční stáž R. Kokešzk 0/0/45 2P
FF:FAVMa030Odborná stáž P. Skopalz 0/0/45 1P
FF:FAVMPa050Historická poetika filmu R. Kokešzk 0/2/05 1Z
FF:FAVMPa060Kulturní dějiny kinematografie P. Skopalzk 2/0/05 2Z
FF:FAVMPa070Filmový průmysl P. Skopalzk 0/2/05 3Z
FF:FAVMPa080Akademické čtení a psaní Š. Gmiterkováz 0/2/05 3P
FF:FAVMPa090Filmová kritika P. Skopalzk 0/2/05 3P
35 kreditů

Povinně volitelné předměty

Předměty zahraničních hostů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVz064Buster Keaton and Silent American Cinema P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVz065Textual Analysis and Film Studies: Criticism, Interpretation, Evaluation P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVz067A Choice of Pleasures: Popular Filmgoing in the Nazi Era P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVz068Film/Music/Soundtrack. Theory and History of Music in Film and Television P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
20 kreditů

Předměty k magisterské práci

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVMPa010Magisterský projekt I P. Skopalzk 0/2/010 1P
FF:FAVMPa020Magisterský projekt II P. Skopalzk 0/2/010 2P
FF:FAVMPa030Diplomový seminář I P. Skopalzk 0/2/010 3P
FF:FAVMPa040Diplomový seminář II P. Skopalzk 0/2/05 4P
35 kreditů