FF FNANDRpV Andragogika
Název anglicky: Andragogy
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-ANDR_ Andragogika

Povinné předměty (P+PV 40 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PAM001Andragogika I M. Rabušicovázk 2/0/06 1Z
FF:PAM002Andragogika II M. Rabušicovázk 1/1/06 2Z
FF:PAM003Vzdělávací politika M. Rabušicovázk 2/0/06 1Z
FF:PAM010Didaktika vzdělávání dospělých M. Rabušicovázk 1/1/06 2Z
24 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PAM004Kvantitativní výzkum P. Hlaďozk 1/1/06 1P
FF:PAM005Kvalitativní výzkum K. Šeďovázk 1/1/06 2P
FF:PAM007Řízení vzdělávacích institucí M. Polzk 1/1/06 3P
FF:PAM008Kariérové poradenství ve vzdělávání dospělých B. Lazarovázk 1/1/06 3P
FF:PAM010Didaktika vzdělávání dospělých M. Rabušicovázk 1/1/06 4P
FF:PAM105Inovace v českém vzdělávání P. Novotnýz 0/2/04 3P
FF:PAM117Osobnostně sociální výchova P. Novotnýz 0/2/04 3P
FF:PAM125E-learning J. Zounekz 8/8/06 4P
FF:PAM146Profesní seniorita P. Hlaďoz 0/16/04 4P
FF:PAM147Age management P. Hlaďoz 0/16/04 3P
FF:PAM149Pedagogická evaluace M. Polz 1/1/04 2P
56 kreditů