Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FSS SPR23 Sociální práce mikro - poradenství
Název anglicky: Social Work Micro - Counselling
navazující kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: FSS N-SPR Sociální práce

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Diplomové práce se týkají tři předměty: SPR898 Metodologie závěrečné práce (zapisuje se ve druhém semestru), SPR899 Konceptualizace diplomové práce (zapisuje se ve třetím semestru) a SPR800 Diplomový seminář (zapisuje se ve čtvrtém semestru).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR898Metodologie diplomové práce L. Musilz 2/0/06 2Z
FSS:SPR899Konceptualizace diplomové práce (MAG-KOMB) L. Musilz 0/2/06 3P
FSS:SPR800Diplomový seminář J. Winklerz 0/1/012 4P
24 kreditů

Povinné předměty

Přičítá se povinné 4 kredity za doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence v angličtině na úrovni B2 podle evropského referenčního rámce – SERR

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR817Přístupy v sociální práci - vyjednávání a mediace M. Nečasovázk 1/1/010 1P
FSS:SPR810Evaluační výzkum L. Musilzk 2/0/012 1Z
FSS:VPL821Tvorba a implementace veřejných politik T. Sirovátkazk 0/2/011 1P
FSS:SPR822Odborná praxe a supervize L. Musilz 0/0/06 3P
39 kreditů

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Student je povinen nejpozději v rámci zápisu do 2. semestru svého studia rozhodnout, kterou ze specializací bude ve svém studiu pokračovat.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR832Vzdělávací supervize a koučink J. Navrátilovázk 1/1/07 2-
FSS:SPR826Kritická sociální práce a sociální změna M. Frišaufovázk 1/1/011 3-
FSS:SPR834Participativní přístup v sociální práci s klientem K. Kubalčíkovázk 1/1/010 2P
FSS:SPR819Reflexivita v sociální práci P. Navrátilzk 2/0/012 2Z
40 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Povinně zvolte jeden ze dvou předmětů Bloku 1.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR823Sociální práce s klientem v modelu růstu V. Satirové P. Navrátilzk 1/1/010 3P
FSS:SPR814Sociální práce s mládeží L. Musilzk 2/0/011 3P
21 kreditů
Blok 2

Povinně zvolte jeden ze dvou předmětů Bloku 2.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR818Sociální práce s ohroženými dětmi a rodinami P. Navrátilz 1/1/010 3P
FSS:SPR803Přístup k práci s klientem a kultura organizace L. Musilzk 2/0/012 2P
22 kreditů

Další aplikace