FSS SPR24 Sociální práce mikro - poradenství
Název anglicky: Social Work Micro - Counselling
navazující kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: FSS N-SPR Sociální práce

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn8898Metodologie diplomové práce L. Musilz 2/0/02 2Z
FSS:SPRn8899Konceptualizace diplomové práce (MAG-KOMB) K. Kubalčíkováz 0/2/08 3P
FSS:SPRn8800Diplomový seminář K. Kubalčíkováz 0/1/010 4P
20 kreditů

Povinné předměty společné části

Přičítá se povinné 4 kredity za doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence v angličtině na úrovni B2 podle evropského referenčního rámce – SERR

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn8810Evaluační výzkum J. Winklerzk 2/0/010 2Z
FSS:SPRn8817Přístupy v sociální práci - vyjednávání a mediace M. Nečasovázk 1/1/010 1P
FSS:SPRn8822Odborná praxe a supervize 1 L. Otavaz 0/0/40 Celkem 40 hodin praxe.3 2P
FSS:SPRn8829Odborná praxe a supervize 2 L. Otavaz 0/0/40 Celkem 40 hodin praxe.2 3P
FSS:VPLn8821Tvorba a implementace veřejné politiky J. Winklerzk 2/0/011 1P
36 kreditů

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty specializační části

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn8819Reflexivita v sociální práci P. Navrátilzk 2/0/012 2Z
FSS:SPRn8826Kritická sociální práce a sociální změna M. Frišaufovázk 1/1/011 3-
FSS:SPRn8832Vzdělávací supervize a koučink J. Navrátilovázk 1/1/07 2-
FSS:SPRn8834Participativní přístup v sociální práci s klientem K. Kubalčíkovázk 1/1/010 2P
40 kreditů

Povinně volitelné předměty specializační části

Povinně volitelné předměty (Blok 1)

Povinně zvolte jeden ze dvou předmětů Bloku 1.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn8814Sociální práce s mládeží M. Punovázk 2/0/010 3P
FSS:SPRn8823Sociální práce s klientem v modelu růstu V. Satirové P. Navrátilzk 1/1/010 3P
20 kreditů
Povinně volitelné předměty (Blok 2)

Povinně zvolte jeden ze dvou předmětů Bloku 2.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn8803Přístup k práci s klientem a kultura organizace L. Musilzk 2/0/010 2P
FSS:SPRn8818Sociální práce s ohroženými dětmi a rodinami P. Navrátilz 1/1/010 3P
20 kreditů