FF FNZVUKpJ Zvukový design a multimediální technologie
Název anglicky: Sound Design and Multimedial Technology
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-ZVUK_ Zvukový design a multimediální technologie

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Student musí během studia absolvovat povinné předměty (60 kreditů), kredity spojené s diplomovou prací (20 kreditů) a kredity za povinně volitelné předměty (nejméně 35 kreditů). Odbornou praxi je nutné absolvovat v souběhu, nebo jako prerekvizitu Semináře k magisterské diplomové práci I., proto je dotována pouze 2 kredity. Dále budou studentovi započítány volitelné předměty z nabídky magisterských studijních programů Ústavu hudební vědy a případně dalších, a to do výše 5 kreditů.

Diplomová práce (min 20kr.)

Student musí absolvovat všechny předměty spojené s přípravou závěrečné klasifikační práce / projektu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ZD_01Seminář k magisterské diplomové práci I J. Cseresz 0/2/010 3P
FF:ZD_02Seminář k magisterské diplomové práci II J. Cseresz 0/2/010 4P
FF:ZD_04Magisterská diplomová práce J. Cseresz 0/0/0- 4P
FF:ZD_39Státní závěrečná zkouška magisterská J. CseresSZk 0/0/0- 4-
20 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Během studia je nutné absolvovat všechny povinné předměty.

Je nutné zachovat posloupnost předmětů, u kterých jsou nastaveny prerekvizity:

ZD_06; ZD_10; ZD_15; ZD_19

ZD_07; ZD_11

ZD_09; ZD_14

ZD_08; ZD_12; ZD_16

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ZD_06Matematika a fyzika pro zvukový design V. Sedlákováz 2/2/25 1-
FF:ZD_07Hudební akustika a elektroakustika P. Kalinak 1/1/03 1P
FF:ZD_08Základy studiové práce J. Cseresk 0/2/24 1P
FF:ZD_09Sound studies I J. Csereszk 2/0/03 1Z
FF:ZD_10Teorie signálů a soustav K. Říhazk 2/3/05 2Z
FF:ZD_11Elektrofony M. Flašarz 1/1/03 2P
FF:ZD_12Zvuková produkce I V. Pantůčekk 0/2/24 2P
FF:ZD_13Design zvukového díla J. Csereszk 1/1/04 2Z
FF:ZD_14Sound studies II J. Csereszk 2/0/03 2Z
FF:ZD_15Studiová technika I J. Schimmelz 1/1/15 2Z
FF:ZD_16Zvuková produkce II V. Pantůčekk 0/2/24 3P
FF:ZD_17Zvukový design multimediálního díla J. Horákovázk 1/1/04 3Z
FF:ZD_18Audio software M. Flašarz 1/1/02 3-
FF:ZD_19Studiová technika II J. Schimmelz 1/1/15 3Z
FF:ZD_20Zvukový design pro live performance L. Spurnýzk 1/1/04 4Z
FF:ZD_33Odborná praxe V. Pantůčekz 0/0/0 6 týdnů (240 hodin).2 3-
60 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti musí absolvovat výběr povinně volitelných předmětů minimálně ve výši 35 kreditů.

Blok 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ZD_22Videotechnika a multimédia K. Říhaz 0/2/03 --
FF:ZD_23Sound studies I (praktikum) F. Johánekz 0/2/03 --
FF:ZD_31Estetické teorie multimédií a synestezie I M. Flašarzk 1/1/04 --
FF:ZD_32Estetické teorie multimédií a synestezie II M. Flašarzk 1/1/04 --
FF:TIM_M_001Od elektronické hudby k live coding performance I M. Flašarzk 1/1/06 --
FF:TIM_M_002Od elektronické hudby k live coding performance II M. Flašarzk 1/1/06 --
FF:TIM_M_003New Media Art Obsessions I J. Horákovázk 1/1/06 --
FF:TIM_M_004New Media Art Obsessions II J. Horákovázk 1/1/06 --
FF:TIM_M_014Počítačová hudba P. Haasz 0/2/03 --
FF:TIM_M_015Počítačová hudba–praxe P. Haasz 0/2/03 --
FF:TIM_M_019Nová média v galerii J. Horákováz 1/1/03 --
FF:UEV_24Vybrané problémy estetiky I. L. Spurnýk 2/0/06 --
FF:ZD_36Seminář scénické hudby a hudební dramaturgie P. Haasz 0/2/03 --
FF:ZD_37Základy hudební režie I M. Flašarz 1/1/03 --
FF:ZD_38Základy hudební režie II M. Flašarz 1/1/03 --
62 kreditů