FF FNZVUKpV Zvukový design a multimediální technologie
Název anglicky: Sound Design and Multimedial Technology
navazující prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-ZVUK_ Zvukový design a multimediální technologie

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Student musí během studia absolvovat povinné předměty (30 kreditů) a kredity za povinně volitelné předměty (nejméně 10 kreditů).

Povinné předměty (P+PV 40 kr.)

Student musí absolvovat všechny povinné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ZD_07Hudební akustika a elektroakustika P. Kalinak 1/1/03 1P
FF:ZD_08Základy studiové práce J. Cseresk 0/2/24 1P
FF:ZD_09Sound studies I J. Csereszk 2/0/03 1Z
FF:ZD_12Zvuková produkce I V. Pantůčekk 0/2/24 2P
FF:ZD_13Design zvukového díla J. Csereszk 1/1/04 2Z
FF:ZD_16Zvuková produkce II V. Pantůčekk 0/2/24 3P
FF:ZD_17Zvukový design multimediálního díla J. Horákovázk 1/1/04 3Z
FF:ZD_20Zvukový design pro live performance L. Spurnýzk 1/1/04 4Z
FF:ZDV_39Státní závěrečná zkouška magisterská pro vedlejší studijní plán J. CseresSZk 0/0/0- 4-
30 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UEV_24Vybrané problémy estetiky I. L. Spurnýk 2/0/06 --
FF:UEV_25Vybrané problémy estetiky II. L. Spurnýzk 2/0/06 --
FF:ZD_06Matematika a fyzika pro zvukový design V. Sedlákováz 2/2/25 1-
FF:ZD_10Teorie signálů a soustav K. Říhazk 2/3/05 2Z
FF:ZD_11Elektrofony M. Flašarz 1/1/03 2P
FF:ZD_14Sound studies II J. Csereszk 2/0/03 2Z
FF:ZD_15Studiová technika I J. Schimmelz 1/1/15 3Z
FF:ZD_18Audio software M. Flašarz 1/1/02 3-
FF:ZD_19Studiová technika II J. Schimmelz 1/1/15 4Z
FF:ZD_22Videotechnika a multimédia K. Říhaz 0/2/03 --
FF:ZD_23Sound studies I (praktikum) F. Johánekz 0/2/03 --
FF:ZD_31Estetické teorie multimédií a synestezie I M. Flašarzk 1/1/04 --
FF:ZD_34Sound studies II (praktikum) F. Johánekz 0/2/03 --
FF:ZD_37Základy hudební režie I M. Flašarz 1/1/03 --
FF:ZD_38Základy hudební režie II M. Flašarz 1/1/03 --
FF:ZD_32Estetické teorie multimédií a synestezie II M. Flašarzk 1/1/04 --
FF:TIM_M_001Od elektronické hudby k live coding performance I M. Flašarzk 1/1/06 --
FF:TIM_M_002Od elektronické hudby k live coding performance II M. Flašarzk 1/1/06 --
FF:TIM_M_003New Media Art Obsessions I J. Horákovázk 1/1/06 --
FF:TIM_M_004New Media Art Obsessions II J. Horákovázk 1/1/06 --
FF:TIM_M_019Nová média v galerii J. Horákováz 1/1/03 --
90 kreditů