FF FBDUpV Dějiny umění
Název anglicky: Art History
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-DU_ Dějiny umění

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1701Periods of Art History I: from Prehistory to Trajan A. Palladinozk 2/4/010 1P
FF:DU1702Epochy dějin umění II: Středověk, migrace a zrození Evropy I. Folettizk 2/4/010 3P
FF:DU1703Epochy dějin umění III: Raně novověká Evropa a koncept umělce P. Suchánekzk 2/4/010 4P
FF:DU1704Epochy dějin umění IV: Moderní umění A. Pomajzlovázk 2/4/010 4P
FF:DU1705Uvedení do studia dějin umění I. O. Jakubeczk 2/4/06 1P
FF:DU1706Uvedení do studia dějin umění II. I. Folettik 2/4/06 2P
FF:DU1707Křesťanská ikonografie Z. Frantovázk 2/0/04 5P
FF:DU1708Profánní ikonografie R. Nokkala Miltovázk 2/0/04 6P
60 kreditů