FSS EPS11 Energy Policy Studies
Název anglicky: Energy Policy Studies
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FSS N-EPS Energy Policy Studies

Úvodní informace / Pokyny

Energy Policy Studies program is a full-time Master’s program offered by the Department of International Relations and European Studies and the Faculty of Social Studies.

The standard duration of the program is 4 semesters. Typically, the first three semesters are devoted to coursework, while the last semester is a thesis- writing semester. Coursework includes reading assignments, written assignments, class presentations and exams. During the last semester, students conduct research and write their Master’s theses.

All courses are taught in English. The language of assigned readings, exams and individual consultations is also English. Courses are divided into two categories: compulsory and optional courses. Compulsory courses constitute the core of the program. All of them must be completed in the course of study. In addition, the program offers optional courses. The number of optional courses taken must be such that the credit requirements for optional courses are fulfilled. Credits are awarded for successful completion of the courses.

In order to be able to register for the final Master’s exam in Energy Policy Studies, students should earn a total number of 120 credits, out of which 64 credits should be earned in compulsory courses and 56 credits in optional courses. Out of the 56 optional-course credits, 10 credits can be earned in courses that are not part of the Energy Policy Studies program.

In case the ECTS value of the obligatory courses is changed during your studies and number of credits for obligatory courses is lower due to this change, the students are required to compensate for the missing credits by taking some optional courses of the appropriate ECTS value. However, since courses external to the program have their own registration rules, the Energy Policy Studies program cannot guarantee that students will necessarily be allowed to register for their preferred external courses and does not assume any responsibility to this effect.

Diplomová práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce v rozsahu 9 000 slov (+/- 10 %). Práce sledují formát akademického článku a jsou nezávisle hodnoceny vedoucím a oponentem. Podrobnější informace jsou k dispozicic na stránkách programu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ESSn4500Diploma Seminar B. Dančákz 0/2/020 4P
20 kreditů

Povinné předměty

Students are required to pass all compulsory courses to proceed to the final state exam.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ESSn4003Energy and Society: An Introduction J. Osičkazk 1/1/08 1Z
FSS:ESSn4007Energy and Society: Theoretical Perspectives B. Dančákzk 1/1/08 3P
FSS:ESSn4004Energy in the European Union F. Černochzk 2/0/08 3P
FSS:ESSn4002Energy in the Region: Czech Republic and its Neighbours T. Vlčekzk 2/0/08 2Z
FSS:ESSn4001Social Science Methodology J. Osičkazk 1/1/08 2P
FSS:ESSn4008Academic Skills Review B. Dančákzk 0/2/04 1P
44 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Povinně volitelné předměty tvoří povinný segment, z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své budoucí odborné orientace nejméně takový počet předmětů, aby dosáhl/a požadovaného počtu ECTS - minimálně tedy 56 ECTS. Vedle vypsaných povinně volitelných předmětů mohou studenti za celkem 10 povinně volitelných ECTS zvolit náhradou ECTS za volitelné předměty. Volitelnými předměty jsou předměty vypisované na ostatních pracovištích, fakultách a univerzitních ústavech nad rámec souboru předmětů obsažených v nabídce programu Energetická bezpečnost.

Blok 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MEBn5015Energy and environment F. Černochzk 1/1/05 1-
FSS:MEBn5035Introduction to Economics F. Černochzk 1/1/04 1-
FSS:MEBn5039Oil and Gas Industry T. Vlčekzk 2/0/04 1-
FSS:MEBn5011U.S. Energy Policy: Development and Challenges B. Dančákzk 1/1/05 1-
FSS:MEBn5012Electricity Industry: Conventional Technologies T. Vlčekzk 2/0/04 2-
FSS:MEBn5042Economics of Energy Corporations J. Osičkazk 2/0/03 2-
FSS:MEBn5014Energy Policies in Asia B. Dančákzk 1/1/05 2-
FSS:MEBn5037Getting Employed in the Energy Sector B. Dančákz 1/1/02 3-
FSS:MEBn5036Energy in International Law B. Dančákzk 2/0/03 3-
FSS:MEBn5034Social Network Analysis in R B. Dančákz 1/1/06 3-
FSS:MEBn5033Statistical Data Analysis in R B. Dančákz 1/1/06 3-
FSS:MEBn5041Contemporary Trends II. V. Velička Zapletalovázk 0/2/02 3-
FSS:MEBn5038EU Energy Law B. Dančákzk 2/0/03 4-
FSS:MEBn5040Contemporary Trends I. - Energy Poverty B. Dančákz 1/1/03 4-
FSS:EUP406Czech Politics V. Havlíkzk 1/1/06 --
FSS:CJVS001Spanish for Beginners I J. Žváčkováz 0/2/02 --
FSS:CJVS002Spanish for Beginners II J. Žváčkováz 0/2/02 --
FSS:HEN618aPower, Politics and Environmental Change B. Binkaz 0/0/03 --
FSS:IREn5013Managing Projects in an International Context P. Suchýzk 1/2/05 --
FSS:IREn5017European Union in European Politics since 1989 P. Kuchyňkovázk 1/1/05 --
FSS:MEBn5017Electricity Industry: Renewable Energy J. Osičkazk 0/0/0 7x 100 minut.3 3-
FSS:MVZn5005Managing Projects in an International Context M. Chovančíkzk 1/2/07 --
FSS:MVZn5050Human Evolution and International Politics P. Suchýzk 1/1/06 --
FSS:MVZn5098Negotiating in a globalized arena P. Suchýz 2/0/05 --
FSS:ESSn5010Energy Policies in Asia B. Dančákzk 1/1/05 --
FSS:ESSn5011Environmental Aspects of Energy F. Černochzk 1/1/05 --
FSS:ESSn5017Energy Commodities II. J. Osičkazk 2/0/05 --
FSS:ESSn5018Research Methods in Social Science J. Osičkazk 1/1/07 --
FSS:ESSn5019International Relations Theory and Energy Security B. Dančákzk 1/1/07 --
FSS:ESSn5020U.S. Energy Policy: Development and Challenges B. Dančákzk 2/0/05 --
FSS:ESSn5021Energy Commodities I. T. Vlčekzk 1/1/05 --
FSS:ESSn5026EU External Energy Policy B. Dančákzk 2/0/05 --
143 kreditů

Blok 2 - Praktické předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ESSn5900Internship A. Konvalinováz 0/0/05 --
FSS:FSS410Zahraniční výjezd A. Souralováz 0/0/04 --
FSS:FSS490Zahraniční pracovní pobyt A. Souralováz 0/0/020 --
FSS:FSSn4410Zahraniční výjezd P. Suchýz 0/0/04 --
FSS:FSSn4490Zahraniční pracovní pobyt P. Suchýz 0/0/020 --
53 kreditů