PdF P13106 Special Education (Specialization 3 - Behavioral Disorders)
Název anglicky: Special Education (Specialization 3 - Behavioral Disorders)
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PdF N-SPZPA Special Education

Pedagogicko-psychologická propedeutika (19 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp200Strategie podpory matematické gramotnosti L. Pavlíčkovázk 0/2/03 1P
PdF:SPp228Metodologie speciálně pedagogického výzkumu 2 K. Pančochazk 0/1/03 1Z
PdF:SZ6039Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 1/1/04 1-
PdF:SZ6042Školní pedagogika H. Horkázk 1/0/02 2-
12 kreditů

Cizí jazyky

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp017Angličtina pro speciální pedagogy - C R. Heroutz 0/2/03 1-
PdF:JVp018Angličtina pro speciální pedagogy - D R. Heroutzk 0/2/04 2-
7 kreditů

Speciálněpedagogický základ (14 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp201Strategie podpory funkční gramotnosti I. Jůzovázk 0/2/06 2Z
PdF:SPp202Strategie podpory v učení a práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ D. Opatřilovák 0/2/04 3Z
PdF:SPp204Inkluzivní didaktika I. Fialovák 0/2/02 3Z
PdF:SPp206Internacionalizace oboru Speciální pedagogika V. Vojtováz 0/0/0- 2-
PdF:SPp539Inkluzivní vzdělávání jedinců s poruchami chování V. Vojtovák 0/2/04 1P
16 kreditů

Profilace (specializace) (29 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp210Patopsychologie 2 E. Řehulkak 1/0/03 1P
PdF:SPp229Obor: Specifické poruchy učení V. Vojtovázk 0/4/06 1P
PdF:SPp542Poruchy chování 1 - poradenství, diagnostika a intervence V. Vojtovázk 0/4/08 2P
PdF:SPp543Poruchy chování 2 - poradenství, diagnostika a intervence V. Vojtovázk 0/4/08 3P
PdF:SPp544Diagnostické domény žáků s poruchami chování V. Vojtovák 0/2/04 4P
29 kreditů

Praxe (30 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp232Jednopřípadové výzkumné strategie v praxi K. Pančochak 0/2/06 2Z
PdF:SPp540Podpůrná opatření u jedinců s poruchami chování K. Červenkak 0/2/03 4P
PdF:SPp561Odborná praxe souvislá 1 - PCH V. Vojtováz 0/0/0 2 týdny.4 2P
PdF:SPp562Odborná praxe souvislá 2 - PCH V. Vojtováz 0/0/0 3 týdny.4 3P
PdF:SPp563Odborná praxe souvislá 3 - PCH V. Vojtováz 0/0/0 4 týdny.4 4P
PdF:SPp564Reflektivní seminář 1 - PCH V. Vojtováz 0/2/03 2-
PdF:SPp565Reflektivní seminář 2 - PCH V. Vojtováz 0/2/03 3-
PdF:SPp566Reflektivní seminář 3 - PCH V. Vojtováz 0/2/03 4-
30 kreditů

Medicínská propedeutika (12 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:IVp101Behaviorální přístupy v učení K. Pančochak 0/0/2 24 hodin (3x pátek).6 4P
PdF:SPp541Krizová intervence V. Linhartovák 0/2/06 3-
12 kreditů

Závěrečná práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP_DPDiplomová práce V. Vojtováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:SP_DPdDiplomová práce - Dokončení I. Bytešníkováz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
PdF:SP_DPpDiplomová práce - Projekt I. Bytešníkováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
16 kreditů