FF FNAJUkJ Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Education in English Language and Literature
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-AJU_ Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy

Pedagogicko-psychologický základ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUK001Psychologie pro učitele I I. Burešovázk 2/0/0 blokově (24 hodin za semestr).4 1Z
FF:SUK002Školní pedagogika K. Šeďovázk 18/0/04 1Z
FF:SUK003Školní didaktika K. Šeďovázk 18/0/04 2Z
FF:SUK004Psychologie pro učitele II I. Burešovázk 2/0/0 blokově (24 hodin za semestr).4 2Z
FF:SUK005Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika B. Lazarovázk 18/0/04 1Z
FF:SUK006Kompendium pro učitele K. Šeďovázk 18/0/04 2Z
24 kreditů

Didaktika - povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJU5101Didaktika anglického jazyka I F. Tůmaz 0/0/0 blokově (13 hodin za semestr).4 1Z
FF:AJU5102Didaktika anglického jazyka II F. Tůmaz 0/0/0 blokově (13 hodin za semestr).4 1Z
FF:AJU5103Didaktika anglického jazyka III F. Tůmazk 0/0/0 blokově (13 hodin za semestr).4 2Z
12 kreditů

Lingvistika pro učitele

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJU5201Jazykové zkoušky a testování J. Sedláčkováz 0/0/04 2P
FF:AJU5202Vybrané jazykové jevy pro učitele F. Tůmazk 0/0/0 blokově (13 hodin za semestr).4 3P
FF:AJU5203Diskurs a interakce ve výuce anglického jazyka F. Tůmaz 0/0/0 blokově (13 hodin za semestr).4 3P
FF:AJU5204Angličtina pro specifické účely J. Kubrickáz 0/0/04 3P
16 kreditů

Praxe

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJU5301Náslechová praxe J. Sedláčkováz 0/0/0 blokově (13 hodin za semestr).4 2P
FF:AJU5302Učitelská praxe z anglického jazyka 1 F. Tůmaz 0/0/0 blokově (39 hodin za semestr).4 3Z
FF:AJU5303Reflektivní seminář k praxi 1 J. Sedláčkováz 0/0/0 blokově (13 hodin za semestr).2 3P
FF:AJU5304Učitelská praxe z anglického jazyka 2 F. Tůmaz 0/0/06 4Z
FF:AJU5305Učitelská praxe z anglického jazyka 3 F. Tůmaz 0/0/06 4Z
FF:AJU5306Reflektivní seminář k praxi 2 J. Sedláčkováz 0/0/0 blokově (13 hodin za semestr).2 4P
24 kreditů

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJU5901Projekt didakticky zaměřené diplomové práce F. Tůmazk 0/0/0 blokově (13 hodin za semestr).4 2Z
FF:AJU5902Seminář k magisterské diplomové práci F. Tůmaz 0/0/04 4Z
FF:AJU5903Magisterská diplomová práce F. Tůmaz 0/0/08 4Z
16 kreditů

Zkoušky z AJ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJU5401Zkouška z anglického jazyka K. Tomkovázk 0/0/0- 2P
FF:AJU5402Ústní zkouška z anglického jazyka K. Tomkovázk 0/0/0- 2P
0 kreditů

Didaktika - povinně volitelné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJU5104ICT ve výuce jazyků J. Sedláčkováz 0/2/04 -P
FF:AJU5105Příprava didakticky zaměřené diplomové práce F. Tůmaz 0/2/04 3P
FF:AJU5106Individuální rozdíly ve výuce anglického jazyka J. Sedláčkováz 0/2/04 -P
FF:AJU5107Literatura a kultura ve výuce angličtiny F. Krajníkz 0/2/04 -P
FF:AJU5108Výuka výslovnosti na středních školách K. Tomkováz 0/2/04 --
20 kreditů

Volitelné kredity na KAA