FF FNRJUpH Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-RJU_ Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy

Povinné předměty

Společný pedagogicko-psychologický základ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUP001Psychologie pro učitele I I. Burešovázk 1/1/04 1Z
FF:SUP002Školní pedagogika K. Šeďovázk 1/1/04 1Z
FF:SUP003Školní didaktika K. Šeďovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP004Psychologie pro učitele II I. Burešovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP005Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika K. Šeďovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP006Kompendium pro učitele K. Šeďovázk 1/1/04 1Z
24 kreditů

Praxe a reflexe praxe

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RJUPP01SPedagogická praxe I - sdružené studium J. Gazdaz 0/0/0 35 hodin.3 2P
FF:RJUPP02SPedagogická praxe II - sdružené studium J. Gazdaz 0/0/0 35 hodin.3 3P
FF:RJUPP03SPedagogická praxe III - sdružené studium J. Gazdaz 0/0/0 35 hodin.3 4P
FF:RJURS01SReflektivní seminář I - sdružené studium J. Gazdaz 0/0/0 6 hodin.1 2P
FF:RJURS02SReflektivní seminář II - sdružené studium J. Gazdaz 0/0/0 6 hodin.1 3P
FF:RJURS03SReflektivní seminář III - sdružené studium J. Gazdaz 0/0/0 6 hodin.1 4P
12 kreditů

Oborově didaktické předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RJU_10Didaktika ruštiny I J. Dohnalz 1/1/06 1P
FF:RJU_11Didaktika ruštiny II J. Dohnalzk 1/1/06 2P
12 kreditů

Oborové předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RJU_16Kontrola samostatné četby pro dvouaprobační studium J. Šaurz 0/0/11 2-
FF:RSn060Praktický jazyk I A. Agapovaz 0/4/05 1P
FF:RSn061Praktický jazyk II A. Agapovaz 0/4/05 2P
FF:RSn062Ruský svět: stručná kulturní a literární historie I. Pospíšilzk 1/1/05 1Z
16 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RJU_20Seminář k magisterské diplomové práci I J. Gazdaz 0/2/08 3P
FF:RJU_21Seminář k magisterské diplomové práci II J. Gazdaz 0/2/08 4P
FF:RJU_25Magisterská diplomová práce J. Gazdaz 0/0/0- 4-
16 kreditů