Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FF F1632 Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-RJU_ Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RJU_20Seminář k magisterské diplomové práci I J. Gazdaz 0/2/08 3P
FF:RJU_21Seminář k magisterské diplomové práci II J. Gazdaz 0/2/08 4P
FF:RJU_25Magisterská diplomová práce J. Gazdaz 0/0/0- 4-
16 kreditů

Povinné předměty

Společný pedagogicko-psychologický základ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UZB001Psychologie pro učitele I P. Novotnýzk 1/1/04 1Z
FF:UZB002Školní pedagogika P. Novotnýzk 1/1/04 1Z
FF:UZB003Školní didaktika P. Novotnýzk 1/1/04 2Z
FF:UZB004Psychologie pro učitele II P. Novotnýzk 1/1/04 2Z
FF:UZB005Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika P. Novotnýzk 1/1/04 2Z
FF:UZB006 -- 0/0- 1Z
20 kreditů

Praxe

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RJU_01Průběžná praxe náslechová J. Gazdaz 0/0/0 90 hodin.3 1P
FF:RJU_02Průběžná pedagogická praxe J. Gazdaz 0/0/0 180 hodin.6 2P
FF:RJU_03Pedagogická praxe interní J. Šaurz 0/0/0 180 hodin.6 3P
FF:RJU_04Souvislá praxe náslechová J. Gazdaz 0/0/0 90 hodin.3 3P
FF:RJU_05Souvislá pedagogická praxe J. Gazdaz 0/0/0 180 hodin.6 4P
24 kreditů

Oborově didaktické předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RJU_10Didaktika ruštiny I J. Dohnalz 1/1/06 1P
FF:RJU_11Didaktika ruštiny II J. Dohnalzk 1/1/06 2P
FF:RJU_12Didakticko-metodická konference J. Dohnalz 0/0/26 2-
FF:RJU_13Rétorika pro učitele J. Dohnalz 1/1/04 3-
FF:RJU_14Řízená četba pro literární výuku na SŠ J. Šaurz 0/2/02 3-
24 kreditů

Oborové předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RJU_15Kontrola samostatné četby J. Šaurz 0/0/22 2-
FF:RSn060Praktický jazyk I P. Zolinaz 0/4/05 1P
FF:RSn061Praktický jazyk II P. Zolinaz 0/4/05 2P
FF:RSn062Ruský svět: stručná kulturní a literární historie I. Pospíšilzk 1/1/05 1Z
FF:RSn064Stylistika ruštiny T. Juříčkovázk 1/1/05 2-
FF:RSn067Rusko-česká ekvivalence J. Gazdazk 1/1/05 1-
FF:RSn068Lingvokulturologická specifika ruštiny O. Bergerzk 1/1/05 2-
32 kreditů

Další aplikace