FF FNRJUpJ Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-RJU_ Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

POZOR! Šablona platí pro posluchače od imatrikulačního ročníku 2021!

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RJU_20Seminář k magisterské diplomové práci I J. Gazdaz 0/2/08 3P
FF:RJU_21Seminář k magisterské diplomové práci II J. Gazdaz 0/2/08 4P
FF:RJU_25Magisterská diplomová práce J. Gazdaz 0/0/0- 4-
16 kreditů

Povinné předměty

Společný pedagogicko-psychologický základ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUP001Psychologie pro učitele I I. Burešovázk 1/1/04 1Z
FF:SUP002Školní pedagogika K. Šeďovázk 1/1/04 1Z
FF:SUP003Školní didaktika K. Šeďovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP004Psychologie pro učitele II I. Burešovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP005Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika K. Šeďovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP006Kompendium pro učitele K. Šeďovázk 1/1/04 1Z
24 kreditů

Praxe

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RJUPP01JPedagogická praxe I - jednooborové studium J. Gazdaz 0/0/0 70 hodin.6 2P
FF:RJUPP02JPedagogická praxe II - jednooborové studium J. Gazdaz 0/0/0 70 hodin.6 3P
FF:RJUPP03JPedagogická praxe III - jednooborové studium J. Gazdaz 0/0/0 70 hodin.6 4P
FF:RJURS01JReflektivní seminář I - jednooborové studium J. Gazdaz 0/1/02 2P
FF:RJURS02JReflektivní seminář II - jednooborové studium J. Gazdaz 0/0/0 12 hodin.2 3P
FF:RJURS03JReflektivní seminář III - jednooborové studium J. Gazdaz 0/1/02 4P
24 kreditů

Oborově didaktické předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RJU_10Didaktika ruštiny I J. Dohnalz 1/1/06 1P
FF:RJU_11Didaktika ruštiny II J. Dohnalzk 1/1/06 2P
FF:RJU_12Didakticko-metodická konference J. Dohnalz 0/0/206 3-
FF:RJU_13Rétorika pro učitele J. Dohnalz 1/1/04 3-
FF:RJU_14Řízená četba pro literární výuku na SŠ J. Šaurz 0/2/02 3-
24 kreditů

Oborové předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RJU_15Kontrola samostatné četby J. Šaurz 0/0/22 2-
FF:RSn060Praktický jazyk I A. Agapovaz 0/4/05 1P
FF:RSn061Praktický jazyk II A. Agapovaz 0/4/05 2P
FF:RSn062Ruský kulturní prostor I. Pospíšilzk 1/1/05 1Z
FF:RSn064Stylistika ruštiny T. Juříčkovázk 1/1/05 2-
FF:RSn067Rusko-česká ekvivalence J. Gazdazk 1/1/05 1-
FF:RSn068Lingvokulturologická specifika ruštiny O. Bergerzk 1/1/05 2-
32 kreditů