FF FNRJUpJ Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-RJU_ Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RJU_20Seminář k magisterské diplomové práci I J. Gazdaz 0/2/08 3P
FF:RJU_21Seminář k magisterské diplomové práci II J. Gazdaz 0/2/08 4P
FF:RJU_25Magisterská diplomová práce J. Gazdaz 0/0/0- 4-
16 kreditů

Povinné předměty

Společný pedagogicko-psychologický základ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUP001Psychologie pro učitele I I. Burešovázk 1/1/04 1Z
FF:SUP002Školní pedagogika K. Šeďovázk 1/1/04 1Z
FF:SUP003Školní didaktika K. Šeďovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP004Psychologie pro učitele II I. Burešovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP005Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika K. Šeďovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP006Kompendium pro učitele K. Šeďovázk 1/1/04 1Z
24 kreditů

Praxe

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RJUPP01JPedagogická praxe I - jednooborové studium J. Gazdaz 0/0/0 70 hodin.6 2P
FF:RJUPP02JPedagogická praxe II - jednooborové studium J. Gazdaz 0/0/0 70 hodin.6 3P
FF:RJUPP03JPedagogická praxe III - jednooborové studium J. Gazdaz 0/0/0 70 hodin.6 4P
FF:RJURS01JReflektivní seminář I - jednooborové studium J. Gazdaz 0/0/0 12 hodin.2 2P
FF:RJURS02JReflektivní seminář II - jednooborové studium J. Gazdaz 0/0/0 12 hodin.2 3P
FF:RJURS03JReflektivní seminář III - jednooborové studium J. Gazdaz 0/0/0 12 hodin.2 4P
24 kreditů

Oborově didaktické předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RJU_10Didaktika ruštiny I J. Dohnalz 1/1/06 1P
FF:RJU_11Didaktika ruštiny II J. Dohnalzk 1/1/06 2P
FF:RJU_12Didakticko-metodická konference J. Dohnalz 0/0/206 3-
FF:RJU_13Rétorika pro učitele J. Dohnalz 1/1/04 3-
FF:RJU_14Řízená četba pro literární výuku na SŠ J. Šaurz 0/2/02 3-
24 kreditů

Oborové předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RJU_15Kontrola samostatné četby J. Šaurz 0/0/22 2-
FF:RSn060Praktický jazyk I A. Agapovaz 0/4/05 1P
FF:RSn061Praktický jazyk II A. Agapovaz 0/4/05 2P
FF:RSn062Ruský svět: stručná kulturní a literární historie I. Pospíšilzk 1/1/05 1Z
FF:RSn064Stylistika ruštiny T. Juříčkovázk 1/1/05 2-
FF:RSn067Rusko-česká ekvivalence J. Gazdazk 1/1/05 1-
FF:RSn068Lingvokulturologická specifika ruštiny O. Bergerzk 1/1/05 2-
32 kreditů