FSS DPOL04 Bezpečnostní a strategická studia
Název anglicky: Security and Strategic Studies
doktorský kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSS D-POL_ Politologie

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:POLd0006Příprava disertační práce I. J. Holzerk 0/0/020 6-
FSS:POLd0007Příprava disertační práce II. J. Holzerk 0/0/020 7-
FSS:POLd0001Individuální studijní plán I. J. Holzerz 0/0/010 1-
FSS:POLd0002Individuální studijní plán II. J. Holzerz 0/0/010 2-
FSS:POLd0003Individuální studijní plán III. J. Holzerz 0/0/015 3-
FSS:POLd0004Individuální studijní plán IV. J. Holzerz 0/0/015 4-
FSS:POLd0012Political Research: Theories and Methods A. Robertszk 0/0/020 2-
FSS:POLd0010Politologická konference J. Holzerz 0/0/010 4-
FSS:POLd0011Zahraniční politologická konference J. Holzerz 0/0/010 6-
FSS:POLd0005Disertační projekt J. Holzerk 0/0/020 3-
FSS:POLd0009Disertační práce J. Holzerk 0/0/040 8-
190 kreditů

Povinná stáž

Studenti musejí absolvovat alespoň 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSSd0900Zahraniční výzkumný pobyt V. Hloušekk 0/0/020 --
FSS:FSSd0990Zahraniční pracovní pobyt V. Hloušekk 0/0/0- --
20 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studenti musejí absolvovat alespoň 30 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSSd0901Zahraniční výzkumný pobyt II V. Hloušekz 0/0/020 --
FSS:FSSd0910Zahraniční výjezd V. Hloušekz 0/0/04 --
FSS:FSSd0920Prezentace vědecké práce na mezinárodním semináři (EUSOC) T. Sirovátkaz 0/0/015 --
FSS:FSSd0991Zahraniční pracovní pobyt II V. Hloušekz 0/0/020 --
FSS:POLd0201Soudobý politologický výzkum bezpečnosti M. Marešzk 0/1/110 1-
FSS:POLd0202Současný výzkum populismu a radikalismu V. Havlíkz 0/0/010 2-
79 kreditů