Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FSS DPS03 Security and Strategic Studies (full-time)
Název anglicky: Security and Strategic Studies (full-time)
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSS D-PS_ Political Science

Required courses

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:D_AJ_1Anglický jazyk 1 P. Trávníkováz 0/0/02 3-
FSS:D_AJ_2Anglický jazyk 2 P. Trávníkovázk 0/0/04 3-
FSS:POL014Příprava disertační práce I. J. Holzerk 0/020 6-
FSS:POL015Příprava disertační práce II. J. Holzerk 0/020 7-
FSS:POL016Individuální studijní plán I. J. Holzerz 0/0/010 1-
FSS:POL017Individuální studijní plán II. J. Holzerz 0/0/010 2-
FSS:POL018Individuální studijní plán III. J. Holzerz 0/0/015 3-
FSS:POL019Individuální studijní plán IV. J. Holzerz 0/0/015 4-
FSS:POL022Political Research: Theories and Methods J. Holzerzk 0/020 2-
FSS:POL028Politologická konference I. J. Holzerz 0/07 4-
FSS:POL029Politologická konference II. J. Holzerz 0/07 6-
FSS:POL031Disertační projekt J. Holzerk 0/0/020 3-
FSS:POL034Disertační práce J. Holzerk 0/0/040 8-
190 kreditů

Required internship

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSS900Zahraniční výzkumný pobyt M. Vaculíkk 0/0/020 5-
FSS:FSS990Zahraniční pracovní pobyt M. Vaculíkk 0/0/020 5-
40 kreditů

Selective courses

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSS910Zahraniční výjezd M. Vaculíkz 0/0/04 4-
FSS:FSS920Presentation of the academic paper at the international workshop (EUSOC) T. Sirovátkaz 0/0 workshop 3 days.15 4-
FSS:POL023Soudobý politologický výzkum bezpečnosti J. Holzerzk 0/1/110 1-
FSS:POL026Komparativní strategie J. Holzerzk 0/010 2-
FSS:POL039Současný výzkum radikalismu V. Havlíkz 0/0/010 1-
FSS:POL040Experimentální a prediktivní výzkum bezpečnosti R. Chytilekzk 0/0/010 2-
FSS:POL041Výzkum bezpečnosti v posttranzitivních zemích J. Holzerzk 0/0/010 4-
69 kreditů

Další aplikace