FSS MSZU12 Mediální průmysly a produkce
Název anglicky: Media industries and production
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSS N-MSZU Mediální studia a žurnalistika

Společná část (80 kr.)

Povinné předměty (36 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURn4101Kultura a média I. Jansovázk 1/1/06 1P
FSS:ZURn4102Psychologie médií M. Jaroň Bedrošovázk 2/0/04 2Z
FSS:ZURn4103Sociální teorie nových médií J. Macekzk 2/0/06 1Z
FSS:ZURn4104Český mediální systém v mezinárodní komparativní perspektivě M. Urbánikovázk 1/1/04 2P
FSS:ZURn4105Dějiny médií v éře modernity P. Večeřazk 2/0/04 1P
FSS:ZURn4106Kritické teorie médií J. Macekzk 2/0/04 2Z
FSS:ZURn4107Politická ekonomie médií L. Waschková Císařovázk 1/1/04 2P
FSS:ZURn4108Deskriptivní analýza kvantitativních dat M. Tkaczykz 1/1/04 1P
36 kreditů

Diplomová práce (20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURn4110Seminář k diplomové práci I J. Macekz 0/2/02 1P
FSS:ZURn4111Seminář k diplomové práci II J. Macekz 0/2/06 3P
FSS:ZURn4112Seminář k diplomové práci III J. Macekz 0/2/012 4P
20 kreditů

Jazyky (4 kr.)

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence v angličtině (úroveň C1 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA401Academic Writing and Other Study Skills J. Lennonzk 0/2/02+2 1-
FSS:CJVA402Academic Presentations and Other Study Skills P. Trávníkovázk 0/2/02+2 1-
8 kreditů

Povinně-volitelné předměty (min. 20 kr.)

Studující musí získat 20 ECTS za povinně volitelné předměty.

Teoretické předměty - blok T2
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURn6211Teorie a výzkum online komunikace H. Macháčkováz 1/1/04 --
FSS:ZURn6212Teorie informační společnosti M. Tkaczykz 1/1/04 --
FSS:ZURn6213Politická komunikace A. Mackováz 1/1/04 --
FSS:ZURn6214Důvěra v média J. Macekz 1/1/04 --
FSS:ZURn6215Proměny protektorátní žurnalistiky P. Večeřaz 1/1/04 --
FSS:ZURn6216Soudobé dějiny médií P. Večeřaz 1/1/04 --
FSS:ZURn6219Vybrané kapitoly z přemýšlení o diskurzu K. Kirkosováz 1/1/04 --
FSS:ZURn6220Dějiny tištěných médií v raném novověku P. Večeřaz 2/0/04 --
FSS:ZURn6221Fanouškovská publika fikčních obsahů I. Jansováz 1/1/04 --
FSS:ZURn6222Výzkum zpravodajských a publicistických obsahů M. Tkaczykz 1/1/04 --
FSS:ZURn6223Média a krize J. Kotišováz 1/1/06 --
FSS:ZURn6224Mediální reprezentace marginalizovaných identit I. Jansováz 0/2/04 --
FSS:ZURn6225Od tradiční společnosti k moderní P. Večeřaz 2/0/04 --
FSS:ZURn6226Média v zakladatelském období komunistického režimu M. Maláz 1/1/04 --
FSS:ZURn6336Estetika médií O. Krajtlz 1/1/04 --
FSS:ZURn6601An Introduction to Sociolinguistics I. Jansováz 1/1/04 --
FSS:ZURn6603Globalization, Culture and Communication I. Jansováz 1/1/04 --
FSS:ZURn6604Language and Ideology I. Jansováz 1/1/04 --
FSS:ZURn6605New Media and Smart Services I. Jansováz 1/1/04 --
FSS:ZURn6606News Dissemination on Digital Platforms T. Kimz 1/1/04 --
FSS:ZURn6607East Asian Media Studies T. Kimz 1/1/04 --
FSS:ZURn6609Diploma Thesis Consultations J. Macekz 0/1/02 --
FSS:ZURn6612Female heroine in the media representation I. Jansováz 1/1/04 --
FSS:ZURn6613The International Perspectives of Media Studies Experts I. Jansováz 0/0/0 blokové přednášky.2 --
FSS:ZURn6614Ethnographic Journalism, Media Participation, and Homelessness J. Macekz 1/1/06 --
100 kreditů
Aplikační předměty - blok A3
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURn6218Vývoj mediálního formátu (TV a film) R. Burgrz 1/1/04 --
FSS:ZURn6501Asistence ve výzkumu A. Mackováz 0/0/24 --
FSS:ZURn6502Editorské a produkční praktikum R. Burgrz 0/0/24 --
FSS:ZURn6503Dramaturgické a produkční praktikum: Radio R J. Motalz 0/4/02 --
FSS:ZURn6504Radio R - odborná praxe II J. Motalz 0/4/04 --
FSS:ZURn6505Prezentační dovednosti L. Waschková Císařováz 0/2/03 --
FSS:ZURn6506Vydavatelská a knižní produkce J. Macekz 1/1/04 --
FSS:ZURn6507Audiovizuální cvičení J. Motalz 0/2/02 --
FSS:ZURn6508Produkční praktikum: Music Sessions F. Johánekz 0/2/01 --
FSS:ZURn6509Komunikace obcí s občany R. Burgrz 0/2/03 --
FSS:ZURn6510Dramaturgické a produkční praktikum: Cyklus diskuzí v Huse na provázku J. Macekz 0/2/03 --
FSS:ZURn6602Communication, Entrepreneurship and Professional Development Ch. Elavskyz 1/1/04 --
FSS:ZURn6608Conference Skills I. Jansovázk 1/1/04 2-
42 kreditů

Specializační část (40 kr.)

  • 14 kreditů získává za povinné předměty z bloku T1 (teoretické předměty),
  • 22 kreditů za povinné předměty z bloku A2 (aplikační předměty),
  • zbylé 4 kredity pak připadají na povinně volitelné metodologické předměty z bloků M2, M3 a M4.

Povinné předměty

Teoretické předměty - blok T1
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURn6201Etika a normativní teorie médií J. Motalzk 1/1/04 3-
FSS:ZURn6202Mediální právo J. Motalz 1/1/04 1-
FSS:ZURn6203Mediální a kulturní průmysly J. Jedličkovázk 2/0/06 2-
14 kreditů
Aplikační předměty - blok A2
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURn6401Mediální projekt R. Burgrk 1/1/08 2-
FSS:ZURn6403Projektová a produkční stáž J. Čuříkz 0/0/210 3-
FSS:ZURn6404Trénink komunikačních a manažerských dovedností L. Waschková Císařováz 0/2/04 1-
22 kreditů

Povinně-volitelné předměty (min. 4 kr.)

Kvantitativní metody - blok M2
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURn6302Statistická analýza dat L. Dědkovázk 1/1/08 --
FSS:ZURn6310Kvantitativní obsahová analýza M. Tkaczykz 1/1/04 3-
FSS:ZURn6311Dotazníkový výzkum L. Dědkováz 1/1/06 2-
FSS:ZURn6312Experimentální studie H. Macháčkováz 1/1/06 3-
24 kreditů
Kvalitativní metody - blok M3
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURn6330Kvalitativní výzkum mediálního publika I A. Mackováz 1/1/07 2-
FSS:ZURn6331Kvalitativní výzkum mediálního publika II A. Mackováz 0/2/04 3-
FSS:ZURn6332Qualitative Research in Social Media T. Kimz 1/1/04 2-
FSS:ZURn6333Ethnography in Communications Research I. Jansováz 1/1/06 2-
FSS:ZURn6334Metody historického výzkumu médií P. Večeřaz 1/1/02 3-
FSS:ZURn6335Visual Communication Research T. Kimz 1/1/04 3-
FSS:ZURn6337Fokusní skupiny A. Kluknavskáz 1/1/06 3-
FSS:ZURn6338Kritická analýza diskurzu a média K. Kirkosováz 1/1/04 2-
FSS:ZURn6339Etnografie a rozhovor v médiích J. Kotišováz 1/1/06 --
43 kreditů
Aplikační metody - blok M4
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURn6217Mediální plánování a programové strategie J. Jedličkováz 1/1/04 --
FSS:ZURn6350Analýza čtenosti a sledovanosti médií J. Macekz 1/1/02 2-
FSS:ZURn6351Televizní a rozhlasová dramaturgie J. Motalz 1/1/04 --
FSS:ZURn6352Dramaturgická analýza M. Vlčekz 1/1/04 3-
14 kreditů