PdF NMA2vk Učitelství matematiky pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
navazující kombinovaný vedlejší
Zahrnut v programu: PdF N-MA2 Učitelství matematiky pro základní školy

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:MAk022Teorie množin J. Chvalinazk 0/0/1.3 16 hodin.6 1P
PdF:MAk024Historie matematiky H. Durnovák 0/0/1 12 hodin.5 2-
PdF:MAk026Teorie čísel J. Chvalinazk 0/0/1.3 16 hodin.6 3P
PdF:MAk027Seminář z diskrétní matematiky H. Durnovák 0/0/.7 8 hodin.2 4-
19 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:MAk028Vybrané kapitoly z didaktiky matematiky J. Beránekk 0/0/1.3 16 hodin.4 4P
PdF:MAk029Specifické vzdělávací potřeby v matematice J. Beránekk 0/0/1.3 16 hodin.4 4P
PdF:MAk030Kapitoly z historie vyučování matematice J. Beránekk 0/0/1.3 16 hodin.4 4P
12 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:MAk021Didaktika matematiky 1 J. Beránekk 0/0/1.3 16 hodin.3 1P
PdF:MAk023Didaktika matematiky 2 J. Beránekk 0/0/1 12 hodin.3 2P
PdF:MAk025Didaktika matematiky 3 J. Beránekzk 0/0/1.3 16 hodin.4 3P
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6095Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6096Reflexe praxe P. Svojanovskýz 0/0/.6 2x 180 minut.1 1P
PdF:MA6002Učitelská praxe 2 J. Beránekz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:MA6003Učitelská praxe 3 -z 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů