PdF NOV2hk Učitelství občanské výchovy pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Civics
navazující kombinovaný hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PdF N-OV2 Učitelství občanské výchovy pro základní školy

Učitelská propedeutika (20 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6049Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 0/0/.5 6 hodin.4 1Z
PdF:SZ6051Školní pedagogika H. Horkázk 0/0/.5 6 hodin.4 1Z
PdF:SZ6052Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele J. Kratochvílovák 0/0/.5 6 hodin.3 3Z
11 kreditů

Povinně volitelné

Student během studia zapisuje jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6053Školský a školní management D. Veseláz 0/0/.3 4 hodiny.2 2P
PdF:SZ6054Inkluzivní vzdělávání K. Pančochaz 0/0/.3 4 hodiny.2 2P
PdF:SZ6092Alternativní a inovativní pedagogika H. Horkáz 0/0/.3 4 hodiny.2 2P
6 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVk012Angličtina pro pedagogy II R. Heroutzk 0/0/1.3 15 hodin.7 1-
7 kreditů

Oborová část (27 kr.)

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Studující si zapisují povinné předměty a mají nabídku volitelných předmětů. Povinně volitelné předměty se nevypisují.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:OVk101Vybrané kapitoly z české filozofie P. Jemelkazk 0/0/.5 6 hodin.3 1P
PdF:OVk103Metody a techniky sociologického výzkumu B. Vackováz 0/0/.6 8 hodin.3 1P
PdF:OVk104Internacionalizace studia pro OV S. Lesňákz 0/0/0- --
PdF:OVk106Etika P. Jemelkaz 0/0/.5 6 hodin.3 2P
PdF:OVk109Občan a právo R. Malachtazk 0/0/.6 8 hodin.3 2P
PdF:OVk111Kulturní antropologie S. Novákz 0/0/.6 8 hodin.2 3P
PdF:OVk112Mezinárodní vztahy M. Goňcovázk 0/0/.3 4 hodiny.4 3P
PdF:OVk114Globální problémy lidstva S. Novákk 0/0/.6 8 hodin.3 4P
PdF:OVk115Seminář ke globálním problémům lidstva S. Novákz 0/0/.6 8 hodin.2 4P
23 kreditů

Volitelné předměty (4 kr.)

Volitelné předměty nabízené Katedrou občanské výchovy. Nabídka volitelných předmětů je ilustrativní, může se v jednotlivých akademických rocích měnit. Studující si mohou zapisovat také volitelné předměty s kódem OVp1XY

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:OV333Mediální studia a žurnalistika pro mediální výchovu B. Vackováz 0/0/0 on line kurs.3 --
PdF:OVk116Lidská práva S. Novákz 0/0/.6 8 hodin.2 --
PdF:OVk121Didaktika finančního vzdělávání R. Štěrbaz 0/0/.6 8 hodin.2 --
PdF:OVk127Metody vzdělávání pomocí dokumentárního filmu R. Štěrbaz 0/0/.6 8 hodin.2 --
PdF:OVp119Ethical Issues of the Holocaust and Genocide S. Lesňákz 0/2/02 --
PdF:OVp135Výběrový seminář v anglickém jazyce 6 B. Vackováz 0/1/1 možno absolvovat ve zkráceném semestru.4 --
15 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:OVk102Didaktika OV 1 M. Goňcovák 0/0/.6 8 hodin.3 1Z
PdF:OVk105Didaktika OV 2 M. Goňcovázk 0/0/.6 8 hodin.4 2Z
PdF:OVk110Didaktika OV 3 M. Goňcovák 0/0/.6 8 hodin.3 3Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6050Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/.5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6056Reflexe praxe P. Svojanovskýz 0/0/.6 2x 180 minut.1 1P
PdF:OV6002Učitelská praxe 2 R. Štěrbaz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:OV6003Učitelská praxe 3 R. Štěrbaz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:OVk_DPDiplomová práce R. Štěrbaz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:OVk_DPdDiplomová práce - Dokončení R. Štěrbaz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
PdF:OVk_DPpDiplomová práce - Projekt R. Štěrbaz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
16 kreditů