ZOUNEK, Jiří. ICT v současné české škole pohledem vybraných médií (ICT in the current Czech school from the point of view of the selected media). In Poškole 2004. 2004th ed. Lázně Sedmihorky: Mezinárodní organizační výbor Poškole, Jednota školských informatiků, 2004. p. 28-35. ISBN 80-239-2598-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name ICT v současné české škole pohledem vybraných médií
Name (in English) ICT in the current Czech school from the point of view of the selected media
Authors ZOUNEK, Jiří (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 2004. vyd. Lázně Sedmihorky, Poškole 2004, p. 28-35, 8 pp. 2004.
Publisher Mezinárodní organizační výbor Poškole, Jednota školských informatiků
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/04:00019752
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 80-239-2598-9
Keywords in English ICT; school; teaching; teacher; school culture; media
Tags ICT, media, school, school culture, teacher, teaching
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., učo 1752. Changed: 18/6/2008 23:10.
Abstract
Příspěvek je jedním z dílčích výstupů výzkumného projektu s názvem Informační a komunikační technologie a kultura školy (K roli informačních a komunikačních technologií v rozvoji kultury české školy). K nepřehlednutelným fenoménům dnešní doby patří média, která mají významný vliv na utváření obrazu o realitě a obsah mediálních sdělení je mnohými recipienty považován za pravdivý obraz skutečnosti. Zájem aktérů školního vzdělávání o informační a komunikační technologie je podněcován mnoha faktory, mimo jiné také pozitivními či negativními signály z okolí škol. Jedním z nejdůležitějších prostředků, který ovlivňuje představy lidí ve školách o ICT, jsou právě masová média, popř. média určená široké populaci pedagogických pracovníků či vědeckým pracovníkům. V příspěvku si proto autor klade otázky, zda a jak reflektují vztah ICT a školy, resp. vzdělávání vybrané české odborné pedagogické časopisy, periodika určená pedagogické veřejnosti (tištěná i elektronická) a denní tisk. V závěru příspěvku jsou diskutovány výsledky analýzy médií vzhledem k současnému rozvoji ICT a fungování škol.
Abstract (in English)
The contribution made in this paper results from the outcomes of a research project titled, Information and Communication Technologies and School Culture (Towards the role of information and communication technologies in the development of Czech school culture). The media is a significant factor that shapes our perception of reality, and the content of media messages is considered to be a true reflection of reality by many recipients. Furthermore, the interest of individuals involved in school education and in information and communication technologies (ICT) is often evoked by the media. The author of this paper attempts to answer the question whether selected Czech pedagogical journals and periodicals, aimed at a broader pedagogical public (both in print and electronic form), and daily press reflect the relationship between ICT and schools. The contribution of the results of analysing the media, in regard to current ICT development and school functioning, is presented.
Links
GP406/03/P119, research and development projectName: Informační a komunikační technologie a kultura školy. K roli informačních a komunikačních technologií v rozvoji kultury české školy
Investor: Czech Science Foundation, Postdoctoral projects
PrintDisplayed: 8/3/2021 02:07