VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace (Psychology of communication). 1st ed. Praha: Portál, 2005. 320 pp. Studium. ISBN 80-7178-998-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Psychologie komunikace
Name (in English) Psychology of communication
Authors VYBÍRAL, Zbyněk (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. Praha, 320 pp. Studium, 2005.
Publisher Portál
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/05:00014034
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 80-7178-998-4
Keywords in English psychology; communication; modality; verbal; nonverbal; script; pattern; context
Tags communication, ConTeXt, modality, nonverbal, pattern, psychology, script, verbal
Changed by Changed by: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D., učo 56065. Changed: 29/6/2009 14:22.
Abstract
Druhé, pozměněné a rozšířené vydání monografie, která vyšla pod původním názvem Psychologie lidské komunikace v roce 2000. Rozsah změn a rozšíření jsou natolik podstatné a rozsáhlé, že se jedná o vydání první - v nové edici. Kniha se zabývá komunikací slovní, neslovní, kognitivními východisky komunikace, terapeutickou komunikací, internetovou, metakomunikací a dalšími tématy.
Abstract (in English)
Foundation, Before communication: constructs reegarding world and myself, Theory of nonverbal communication, Analysis of verbal communication, Constructing of reality through communicative ways, Psychological aspects of masmedia, Theory of games, Transactional analysis, Health communication, Therapeutic communication and other chapters cover the book PSYCHOLOGY of COMMUNICATION.
Links
MSM0021622406, plan (intention)Name: Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny, vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Psychological and social characteristics of children, youth and families, development of the personality in the time of changes of modern society
PrintDisplayed: 28/2/2024 02:47